h

Leiden moet snijden in de zorg en de ondersteuning

9 oktober 2019

Leiden moet snijden in de zorg en de ondersteuning

Dit bericht behelst de discussie in het najaar over de bezuinigingen in het Sociaal Domein. SP Raadslid Ries van Walraven geeft aan dat minima en hulpbehoevenden ongenadig hard worden geraakt door deze bezuinigingen en dat de coalitiepartijen de verkeerde keuze maken door liever het geld te steken in asfalt en sportaccomodaties.

U bent hier