h
14 juli 2014

SP-fractie stelt vragen over problemen bij Passend Onderwijs

SP-raadslid Ries van Walraven heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over problemen bij invoering van het Passend Onderwijs (PO). Er verschijnen regelmatig berichten in de media over kinderen met een bepaalde zorgvraag die thuis zitten omdat geen enkele school ze wil plaatsen. Dit geldt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Lees verder
13 juli 2014

Oostvlietpolder nóg groener

Bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van het tweede gedeelte van de plannen voor een nog groenere Oostvlietpolder. De plannen zijn goed voor zowel flora en fauna als voor de mens, want niet alleen worden groen en water verbeterd zodat er meer biodiversiteit komt, ook komen er meer wandelpaden en andere zaken die de Oostvlietpolder aantrekkelijker maken om te bezoeken. De SP diende bij het raadsvoorstel nog een extra voorstel in, om vaart te maken met de al jaren geleden beloofde compensatie van verdwenen Leidse volkstuinen. Die motie werd met algemene stemmen aanvaard. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Ik ben er trots op dat het geplande bedrijventerrein er nooit is gekomen, maar dat de gemeente in plaats daarvan werkt aan een groene Oostvlietpolder, die ook nog eens een steeds leukere plek wordt om te bezoeken!”.

Lees verder
13 juli 2014

Zorg en welzijn volgens menselijke maat.

Afgelopen dinsdag werd de 'kaderbrief' besproken door de raad. Dit stuk is de eerste uitwerking en financiële vertaling van het coalitie-akkoord dat D66, SP, PvdA en VVD in april dit jaar met elkaar sloten. De SP is vooral blij met de 18,5 miljoen euro die de gemeente de komende periode uittrekt voor het zo goed mogelijk begeleiden van de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Door de decentralisaties die gepaard gaan met flinke bezuinigingen van het rijk, moet er heel veel veranderen. In Leiden zal bij de nieuwe manier van werken de menselijke maat centraal staan. Het extra geld dat het college heeft gereserveerd is nodig om deze omslag te maken. Daarnaast gaat het het college meer doen aan armoedebestrijding, werken aan het omlaag brengen van woonlasten en meer investeren in groen en een schoner milieu. Lees hieronder de speech van fractievoorzitter Julian van der Kraats.

Lees verder
10 juli 2014

Politiek Café presenteert: 'Liegen met cijfers' met wiskundige Ionica Smeets

Op vrijdag 18 juli 2014 komt wiskundige Ionica Smeets naar het politiek café van SP Leiden. Zij zal vertellen over verkiezingen en peilingen, grafieken die niet kloppen en paradoxen in de kansrekening.

Lees verder
2 juli 2014

SP-fractie stelt vragen aan college over huisjesmelker Zaalberg

SP-raadslid Han Dirks heeft vragen gesteld aan het college van B&W over kamerverhuurder Zaalberg. Op grond van de berichtgeving op TV West blijkt dat een aantal panden die deze Leidse verhuurder in beheer heeft te maken hebben met achterstallig onderhoud, waardoor sprake is van een onveilige situatie voor de huurders.

Lees verder
1 juli 2014

SP Leiden staat stil bij slavernijgeschiedenis

Vandaag, 1 juli, wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Op vrijdag 27 juni organiseerde SP Leiden een drukbezochte avond in de SPeer onder de titel 'De slaaf vliegt weg'.

Lees verder
21 juni 2014

SP Leiden kiest nieuw bestuur

Op 20 juni heeft de algemene ledenvergadering van de Leidse SP een nieuw bestuur gekozen. 

Lees verder
10 juni 2014

SPeerpunt de Kunst presenteert: 'De slaaf vliegt weg'

Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste westerse landen de slavernij af. In Suriname en op de Nederlandse Antillen werden ongeveer veertigduizend slaven vrij verklaard, al moesten ze het zware werk op de plantages nog tien jaar blijven doen…

Lees verder
28 mei 2014

Leidse wethouder Roos van Gelderen op Radio 1 over decentralisatiedag

Wethouder Roos van Gelderen was vandaag in Den Bosch, bij de Decentralisatiedag. Deze dag is bedoeld voor wethouders en ambtenaren van de gemeenten die per 1 januari 2015 veel taken overgeheveld krijgen vanuit het Rijk.

Lees verder
26 mei 2014

Mascha den Haan geïnstalleerd als duolid

Vrijdag 23 mei was er een korte bijeenkomst in de burgemeesterskamer van het stadhuis. Mascha den Haan legde de eed af als duolid.

Lees verder

Pagina's