h

Agenda

x
woensdag 20 december 2017

Algemene Ledenvergadering

Op deze ALV gaan we verder met het bespreken van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Het - tweede – concept is gereed op 12 december, wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 14 december. Meer informatie via leiden@sp.nl.

U bent hier