h

Nieuws van de afdeling

22 september 2020

zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw: Een goed begin

Zoals veel woningzoekenden in Leiden (en elders in het land) weten staat de woningmarkt flink onder druk. Naast enorme wachtlijsten in de sociale huur is er ook voor de mensen die een betaalbare koopwoning zoeken geen doorkomen aan. De gemeente is druk met het verleiden van allerlei ontwikkelaars om woningen bij te bouwen in onze stad, maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin als die woningen direct door grote investeerders opgekocht worden en vervolgens duur verhuurd worden aan de 'lucky few' die de exorbitante huur kunnen betalen.

Lees verder
7 september 2020

Twee concrete besparingen voorgesteld vanuit de SP Leiden

Foto: SP Leiden / Foto uit collectie SP Leiden

Deze weken vindt in de gemeenteraad het vervolg op de Algemene Beschouwingen plaats. In juli kondigde de SP Leiden  al aan niet mee te werken aan besparingen op de Leidse inwoners. Besparingen zijn de komende jaren nodig vanwege de coronacrisis en de economische crisis die daarvan het gevolg is.

Lees verder
14 augustus 2020

Een terugblik: De Algemene Beschouwingen van juli

'Momenten van grote crisis zoals nu met het coronavirus kunnen een vernieuwd inzicht geven in wat belangrijk is in onze maatschappij.  Te lang heeft het individualisme de overhand gehad, de zogenaamde keuzevrijheid het gewonnen van solidariteit en is de marktwerking veel te ver doorgeschoten in tal van maatschappelijke sectoren.' Met deze woorden begon Antoine Theeuwen, fractievoorzitter van de SP Leiden, de inbreng van de SP voor de Algemene Beschouwingen.

Lees verder
6 augustus 2020

SP beleid rondom Statushouders succesvol

Foto: SP

Het Leidse project JA Statushouders (JAS) dat is opgezet door voormalig SP-wethouder Roos van Gelderen is geslaagd. Dat blijkt uit een onderzoek van de bureaus Berenschot en Regioplan. Doel van het project is vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) eerder het gewone onderwijs in te krijgen en aan een baan te helpen. Van de 202 jonge statushouders die het driejarige traject hebben afgerond is 46 % uitgestroomd naar onderwijs en 31 % vond een baan. Een aantal statushouders is verhuisd.

Lees verder
23 juni 2020

Solidariteit met de Leidse BBB-ers

Foto: SP Leiden / SP Leiden

Op 20 juni was er een solidariteitsbijeenkomst in het kader van Wereldvluchtelingendag in het Van der Werfpark. Daar waren ook een paar mensen bij die vanuit de BBB (Bed, Bad en Broodvoorziening) per 1 mei op straat zijn gezet. Raadslid Ries van Walraven en ex-raadslid Natalie Wanga waren daar ook aanwezig. Er werden toespraken gehouden door ex-BBB-ers en er werden leuzen geroepen.

Lees verder
16 juni 2020

Succes! Geen boete op uitkering bij ontslag

Bij de laatste Commissievergadering van de Commissie Werk en Middelen presenteerde de Gemeente een plan om mensen die ontslagen zijn geen recht te geven op bijstand. Met enkel de subjectieve redenering dat mensen moeten worden gestraft als het ontslag verwijtbaar is aan de werknemer. Omdat er veel kritiek was vanuit de Commissie heeft de Wethouder besloten dit plan niet door te zetten en daar is de SP erg blij mee

Lees verder

Pagina's

U bent hier