h

Nieuws uit 2020

22 december 2020

Vragen over onzekere situatie verontreiniging De Bult

Foto: SP

Op Park De Bult kunnen tegenwoordig kinderen spelen en omwonenden hun hond uitlaten. Ook is dit de plek waar wielervereniging Swift traint. Vroeger was de situatie heel anders en werd het terrein gebruikt als vuilstortplaats. Deze is afgedekt en het park is erop gebouwd. Voor de zekerheid pompt de gemeente water weg, zodat er geen verontreinigd water in de wijk ernaast terecht komt. Het college wil hier mee stoppen. Omdat er geen verontreiniging meer zou zijn.

Lees verder
10 december 2020

Referendum ‘Red het Roomburgerpark!’ belangrijk voor alle Leidenaren

Het college van D66, GroenLinks en de PvdA wil een vierde hockeyveld van 6000 m2  plastic aanleggen in het groene Roomburgerpark. Voor dit veld worden 67 bomen gekapt en verdwijnen er duizenden vierkante meters openbaar groen. Het park krijgt hoge hekwerken, lichtmasten en extra geluidsoverlast. Leiden is een van de meest versteende steden en heeft dit groen nodig voor haar inwoners.

Lees verder
17 november 2020

Succes: Er komt een Leids meldpunt voor gedupeerden kinderopvangtoeslag

Foto: SP

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met een voorstel van indiener D66 en mede indiener SP dat er een meldpunt komt voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag in Leiden. 

Lees verder
16 november 2020

Succes: De Leidse Gemeenteraad spreekt zich uit voor een hoger minimumloon

Foto: SP

Bij de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de SP samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie ingediend waarin de Gemeenteraad van Leiden zich uitspreekt voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Deze motie heeft het met steun van veel partijen gehaald!

Lees verder
12 oktober 2020

SP steunt referendumverzoek Roomburgerpark

Huisarts Jeroen Birnie heeft een referendum aangevraagd bij de gemeente Leiden voor het behoud van het Roomburgerpark. Voordat het referendum wordt georganiseerd moet er voldoende steun zijn vanuit inwoners. De Leidse SP gaat meehelpen met het ophalen van handtekeningen voor het referendum. Het college van D66, PvdA en GroenLinks wil het Roomburgerpark omvormen tot een wijksportpark en daar een vierde kunstgrashockeyveld aanleggen.

Lees verder
22 september 2020

Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw: Een goed begin

Zoals veel woningzoekenden in Leiden (en elders in het land) weten staat de woningmarkt flink onder druk. Naast enorme wachtlijsten in de sociale huur is er ook voor de mensen die een betaalbare koopwoning zoeken geen doorkomen aan. De gemeente is druk met het verleiden van allerlei ontwikkelaars om woningen bij te bouwen in onze stad, maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin als die woningen direct door grote investeerders opgekocht worden en vervolgens duur verhuurd worden aan de 'lucky few' die de exorbitante huur kunnen betalen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier