h

Nieuws uit 2012

31 december 2012

Zorg om zorg voor zwakken in Leiden

In een artikel van het Leidsch Dagblad bespreekt SP-wethouder Roos van Gelderen de gevolgen van de plannen van het nieuwe kabinet voor de zorg. Leiden kiest voor een gefaseerde aanpak van de nieuwe zorgtaak en wil die taak aanpassen aan de vraag van cliënten. ,,Maar dat is in de praktijk niet zo simpel als het klinkt’’, zegt Van Gelderen. ,,Zorginstellingen zijn nu aanbodgericht. Je instellen op wat de cliënt wil, vraagt een andere aanpak.’’ Lees hier het artikel van het LD.

Lees verder
31 december 2012

Parkeerproblemen Transvaal aangepakt

Tegelijk met de opening van de Morspoortgarage is er betaald parkeren ingesteld in de wijk Transvaal 1. De bedoeling was om eens en voor altijd af te rekenen met de enorme overlast van vreemdparkeerders in die wijk, zeker nu er een goed alternatief was voor de bezoekers van onze stad. Dat heeft heet goed gewerkt voor Transvaal I, maar het heeft er wel toe geleid dat de parkeeroverlast in Transvaal II en III behoorlijk uit de hand is gelopen. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De gevolgen van de instelling van betaald parkeren in Transvaal I voor II en III zijn veel groter dan gedacht. Raadsleden van verschillende partijen hebben dat met eigen ogen geconstateerd. De SP heeft goed samengewerkt met de PvdA, GL en D66 om een snelle oplossing te vinden, en ook wethouder Strijk vond dat er snel een oplossing moest komen. Dat is bij de laatste raadsvergadering van het jaar gelukkig gelukt!”

Lees verder
20 december 2012

Grote lijnen verkeersstructuur vastgesteld

Bij de raadsvergadering van dinsdag jongstleden zijn de toekomstplannen voor het openbaar vervoer, het fietsverkeer en het autoverkeer vastgesteld. In het verleden waren er daarover flink tegengestelde meningen, en dus ook flinke strijd in en buiten de gemeenteraad. Nu echter de RijnGouweLijn vervangen is door het HOV-netwerk Zuid-Holland Noord en gepoogd wordt voor de Ringweg Oost een vorm te vinden die wel voldoende draagvlak heeft in Leiden en Leiderdorp, was er veel minder strijd. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Het is erg belangrijk dat er in Leiden nu genoeg overeenstemming is binnen de raad. Er konden in Leiden heel lang geen grote stappen gezet worden, omdat er geld en energie werd gestoken in controversiële plannen. Dat lijken we nu definitief achter ons te laten, en dat is mooi. Zeker als de plannen goed zijn!”

Lees verder
20 december 2012

Meer fietsparkeerplaatsen in Leiden

Afgelopen dinsdag keurde de raad met algemene stemmen het Masterplan Fietsparkeren goed. Daarin staan de plannen voor de toekomst van het fietsparkeren in en rond het centrum van Leiden. Er komen in de toekomst veel parkeerplaatsen bij, met name bij het station. Daar komt veel overdekte, bewaakte stallingsruimte extra. Daar parkeren is niet gratis, en wordt steeds goedkoper verder van het station af. Gratis parkeren blijft wel mogelijk. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Een grote stap voorwaarts! De fiets is het meest gezonde en milieuvriendelijke vervoersmiddel dat er is. Juist bij het station is er veel behoefte aan extra stalling en daar wordt in de toekomst in voorzien”.

Lees verder
20 december 2012

Meer grip op onderhoud publieke ruimte

Jarenlang heeft de gemeente Leiden zonder goed ingerichte meerjarenplanning voor het onderhoud van de publieke ruimte gewerkt. Het meeste onderhoudswerk was (en is) ad hoc, wat het nodeloos duur maakt en weinig efficiënt. En dat terwijl er jaarlijks tientallen miljoenen in omgaan! Ruim een jaar na het vaststellen van het verbeterplan voor Stedelijk Beheer, het gedeelte van de gemeente dat de publieke ruimte schoon en heel houdt, komt daar nu flink verbetering in. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Wij zijn heel erg blij met deze onderhoudsplannen, maar we zijn er nog lang niet. Papier is geduldig, nu moet er ook echt werk van gemaakt worden. En juist dit is tot nu toe het probleem gebleken bij het verbeteren van Stedelijk Beheer: goed papierwerk, maar te weinig daden. We zullen dan ook met veel belangstelling volgen hoe het een en ander in de praktijk gebracht gaat worden”.

Lees verder
18 december 2012

Actieplan Jeugdwerkloosheid gaat volgend jaar door

Actieplan Jeugdwerkloosheid gaat volgend jaar doorDankzij de inzet van de SP, PvdA, GroenLinks en D66 gaat het Actieplan Jeugdwerkloosheid volgend jaar gewoon door. Het leek alsof het succesvolle project komende zomer stopgezet zou moeten worden door een gebrek aan geld. De gemeenteraad heeft echter besloten om het in ieder geval voor heel 2013 voort te zetten. SP-raadslid Louk Rademaker: “Dit is goed nieuws. Zo krijgen we geen verloren generatie. Hoewel het moeilijke tijden zijn voor werkloze jongeren, toont dit project aan dat je wel degelijk met succes de werkloosheid kunt bestrijden.” Door het actieplan komen jaarlijks honderden jongeren aan een baan of gaan ze een opleiding volgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier