h

Vluchtelingen

 

1 juni 2018

SP Leiden op de bres voor Afghanen

Foto: SP

In het weekend van 25-27 mei zijn er door het hele land acties georganiseerd tegen het terugsturen van Afghanen naar hun land. Ook de SP deed hieraan mee.

Lees verder
20 juni 2017

Thema-avond over integratie 26 mei

SP-raadslid Ries van Walraven heeft op 26 mei jl. bezoekers van deze avond meegenomen in de wereld van integratie en inburgeringsexamens. Zij is docent Nederlands als tweede taal en weet als geen ander waarmee mensen die naar Nederland komen geconfronteerd worden.

Lees verder
19 maart 2017

Roos van Gelderen: "Vluchtelingen worden in Leiden niet voorgetrokken"

De Leidse SP-wethouder was vandaag in een item in het achtuurjournaal te zien over de nieuwe tijdelijke woningen voor vluchtelingen, ex-daklozen en studenten. De moraal van het verhaal is: iedereen wordt in Leiden gelijk behandeld, om verhalen te ontkrachten dat vluchtelingen voorgetrokken zouden worden. De eerste reacties op de woningen zijn positief! http://nos.nl/artikel/2164016-vluchtelingen-worden-in-leiden-niet-voorge...

Lees verder
24 mei 2016

COA ontruimt Wassenaarseweg

Het COA heeft vandaag tot ieders verrassing besloten te stoppen met het opvangen van vluchtelingen aan de Wassenaarseweg. In elk geval worden de mensen die er nu zijn vanaf morgenochtend verplaatst naar asielzoekerscentra, in afwachting van permanente woonruimte. De actie van het COA is zo van stel op sprong, dat zelfs een officiële reactie van het COA zelf nog ontbreekt. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Deze actie past in het patroon dat we de laatste tijd hebben gezien, dat het COA niet goed is in samenwerken en niet goed is in communiceren. Bijvoorbeeld met de vele vrijwilligers die zich in hebben gezet voor deze mensen. Nota bene stond voor vrijdag aanstaande de feestelijke opening gepland van het gebouw van de gemeente naast het COA, waar vrijwilligers van alles en nog wat hebben georganiseerd en hadden willen organiseren. Het enige lichtpunt is wel dat de mensen die nu verplaatst worden ergens naartoe gaan waar ze beter behandeld worden”.

Lees verder
19 mei 2016

Leiden gastvrij voor vluchtelingen, maar het COA een stuk minder

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei vroeg de SP aandacht voor een misstand, die bij het COA in Leiden heeft plaatsgevonden. Of beter gezegd, door het COA is begaan. Het COA is de organisatie die zorgt voor de huisvesting van de vluchtelingen die aan de Wassenaarseweg verblijven. Daar was onlangs een vechtpartijtje tussen een aantal vluchtelingen. Op vechten staat uiteraard een straf en dat is ook terecht, maar de straf die toen is uitgedeeld vindt de SP totaal onacceptabel. Het COA heeft namelijk een aantal mensen botweg op straat gezet. Twee mensen hebben daardoor een nacht op straat doorgebracht. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Dit gaat lijnrecht in tegen onze principes. Deze mensen hebben een hele slechte nacht in Leiden doorgebracht. Helaas blijkt dit wel mogelijk vanuit de regels die het COA vanuit landelijk stelt. En wat helemaal vervelend is is dat dit helaas past in een lange serie van klachten die de SP heeft ontvangen, waaruit blijkt dat het COA in Leiden niet serieus omgaat met de wensen van de mensen die ze onderdak biedt”.

Lees verder
20 maart 2016

Vluchtelingen laten wat van zich zien

Deze zondag was er in de kunstzinnige werk- en ontmoetingsplek Joris 22 aan de St. Jorissteeg een expositie die mede georganiseerd was door de mensen die in de noodopvang aan de Wassenaarseweg verblijven. Er was onder andere een workshop ‘vluchteling zijn’, waarbij twee teams in een race verwikkeld waren om zo snel mogelijk een aantal moeilijke hindernissen te overwinnen, op weg naar een veilige plek in Europa. Daarbij moest er geïmproviseerd worden met het weinige dat er in de rugzak zat die bij de workshop hoorde.

Foto: SP
Lees verder
14 maart 2016

Onderzoek naar locaties voor statushouders en andere doelgroepen

De Leidse gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van wethouder Roos van Gelderen (SP, Welzijn), burgemeester Henri Lenferink (veiligheid) en wethouder Paul Laudy (VVD, stedelijke ontwikkeling) om 9 locaties te onderzoeken voor huisvesting van mensen die een verblijfsvergunning hebben. Ries van Walraven, raadslid Welzijn:" Wij kunnen trots zijn op Leiden. Iedereen ziet het belang hiervan in. Er komt extra woonruimte bij. Het gaat dus niet ten koste van Leidse woningzoekers."

Lees verder
10 maart 2016

Feest bij vluchtelingen

Vorige week organiseerden de vluchtelingen die verblijven aan de Wassenaarseweg een diner voor alle vrijwilligers, mensen van het COA en andere nieuwe Nederlandse vrienden. Dat was een hele toer, want er zijn niet echt voorzieningen om te koken in de tijdelijke opvang, en de mensen daar hebben natuurlijk nauwelijks geld.

Foto: SP
Lees verder
3 maart 2016

Vluchtelingen: de Leidse aanpak

De SP is voor menselijke hulp aan vluchtelingen. De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vanuit deze principes pleit de SP voor opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog, vervolging en geweld. Alle mensen die asiel aanvragen hebben recht op de eerste levensbehoeften zoals onderdak, medische zorg en eten. En omdat veel vluchtelingen niet zo snel of helemaal niet terug kunnen naar hun land moeten ze bovendien geholpen worden met inburgering, het leren van de taal en het vinden van (vrijwilligers)werk. Hoe sneller dit kan, hoe beter.

Lees verder
6 november 2015

Bibliotheekje voor vluchtelingen Leiden

Foto: SP

In de afgelopen weken hebben de fractie- en bestuursleden van de SP Leiden op allerlei manieren de 250 vluchtelingen bijgestaan die vanaf oktober in diverse crisisopvangen in de Leidse regio zijn. Nu is er gelukkig een noodopvang in Leiden aan de Wassenaarseweg voor de duur van een jaar. En de SP Leiden blijft er aan werken om het verblijf van deze groep zo aangenaam mogelijk te maken na alles wat ze hebben meegemaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier