h

Leiden gastvrij voor vluchtelingen, maar het COA een stuk minder

19 mei 2016

Leiden gastvrij voor vluchtelingen, maar het COA een stuk minder

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei vroeg de SP aandacht voor een misstand, die bij het COA in Leiden heeft plaatsgevonden. Of beter gezegd, door het COA is begaan. Het COA is de organisatie die zorgt voor de huisvesting van de vluchtelingen die aan de Wassenaarseweg verblijven. Daar was onlangs een vechtpartijtje tussen een aantal vluchtelingen. Op vechten staat uiteraard een straf en dat is ook terecht, maar de straf die toen is uitgedeeld vindt de SP totaal onacceptabel. Het COA heeft namelijk een aantal mensen botweg op straat gezet. Twee mensen hebben daardoor een nacht op straat doorgebracht. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Dit gaat lijnrecht in tegen onze principes. Deze mensen hebben een hele slechte nacht in Leiden doorgebracht. Helaas blijkt dit wel mogelijk vanuit de regels die het COA vanuit landelijk stelt. En wat helemaal vervelend is is dat dit helaas past in een lange serie van klachten die de SP heeft ontvangen, waaruit blijkt dat het COA in Leiden niet serieus omgaat met de wensen van de mensen die ze onderdak biedt”.

Mensen op straat onwenselijk

Op vragen van de SP bij de raadsvergadering gaf de burgemeester aan ook niet blij te zijn met hoe dit is gegaan. Mensen zonder begeleiding op straat zetten is een probleem voor de openbare orde. De burgemeester gaat dan ook in gesprek met het COA om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.

De SP Leiden zal dit ook aankaarten bij de landelijke politiek, aangezien deze sanctie mogelijk is vanuit de regels van de landelijke organisatie van het COA.

Lange reeks klachten over COA Leiden

De SP heeft veel contact met de mensen die aan de Wassenaarseweg verblijven. Er zijn al vanaf het begin klachten over van alles en nog wat, o.a. (maar niet uitsluitend) over de enorm slechte kwaliteit van het eten, de gebrekkige dekking van het Wifi (erg belangrijk voor de mensen die in contact willen blijven met hun familie in het buitenland) en het gebrek aan informatievoorziening aan deze mensen, die veel vragen hebben over het verdere verloop van hun procedures. Het algemene gevoel dat de mensen daar er aan overhouden, is dat ze totaal niet serieus genomen worden. Van der Kraats: “Bij andere vestigingen van het COA is dat vaak anders. Daar kan wel zelf gekookt worden of er is een algemene keuken, andere voorzieningen zijn veel beter en vooral het contact en de informatievoorziening is veel beter. Ook lopen procedures sneller. En wat erg steekt is dat de gemeente op veel gebieden concrete hulp heeft aangeboden, die keer op keer wordt afgewezen door het COA. Ik hoop dat daar verandering in komt”.

U bent hier