h

Welzijn en Zorg

Onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voeren gemeenten hun zorg en welzijnsbeleid. Het gaat dan onder andere over voorzieningen voor gehandicapten, de hulp in het huishouden, het welzijnswerk en de zorg voor dak- en thuislozen.
De SP is in Leiden dé zorgpartij. Wij vinden dat ieder mens heeft recht op goede en bereikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Helaas ging het in de voorgaande jaren in de Leidse politiek vaker over geld dan over zorg voor mensen. Gelukkig hebben wij sinds 2010 Roos van Gelderen als de SP-wethouder voor Zorg en Welzijn. Een jaar na haar aantreden heeft zij een nieuw model voor de hulp bij het huishouden geïntroduceerd. Dankzij de SP heeft Leiden nu weer zorg en welzijn op een menselijke maat.

20 december 2017

Subsidie wijkinitiatieven verlengd tot eind 2018!

Het kerstcadeau voor onze stad is al op 19 december uitgepakt! De raad van de gemeente Leiden is namelijk op die avond akkoord gegaan met verlenging van de subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en wijkinitiatieven.

Lees verder
3 december 2017

Wethouder Roos van Gelderen zet de Leidse Helden in het zonnetje

Foto: SP Leiden

Maandag 20 november was het weer de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het is de dag waarop door de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag is aangenomen, waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. Helaas is een verdrag aannemen nog niet hetzelfde als de afspraken die erin staan ook echt nakomen. Elk jaar wordt op 20 november daarom nog eens extra aandacht gevraagd voor de rechten van kinderen.

Lees verder
16 november 2017

Succes SP beleid duidelijk op werkconferentie DOEN!

Foto: SP

Op maandag 13 november was er een werkconferentie waarbij mensen
elkaar vertelden over de transformatie. Dat zijn de veranderingen die zijn doorgevoerd bij jeugd, zorg, welzijn, werk en inkomen. Veel taken op dit gebied zijn bij de gemeente terechtgekomen. Ries van Walraven, raadslid: "Het was een geweldige middag! Ik ben helemaal blij naar huis gegaan."

Lees verder
18 september 2017

Kindgericht armoedebeleid

Geen enkel kind mag in armoede opgroeien! Kinderen die onder de armoedegrens leven kunnen hier niets aan doen, ze verdienen een eerlijke toekomst.

Lees verder
6 september 2017

Leiden goed op weg in het sociaal domein

Foto: SP

De regering bezuinigt op het sociaal domein. Tegelijkertijd zijn er taken
van het rijk overgedragen aan de gemeenten. Dat geldt voor de jeugwet,
de Wmo en de participatiewet. Uit een tussenrapportage van TNO blijkt
dat Leiden het goed doet.

Lees verder
29 mei 2017

SP-wethouder Van Gelderen: 'Beschermd wonen kan anders'

Foto: SP

Beschermd Wonen (verblijven in een 24 uurs-instelling voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen) wordt anders. In deze tijd vinden wij dat het beter voor mensen is om zelfstandig te wonen. Helaas zijn er mensen die dat om uiteenlopende redenen niet kunnen. Maar is er is wel een tussenvorm mogelijk: wonen met meer of minder intensieve begeleiding. Roos van Gelderen nodigt daarom zorgorganisaties uit om met voorstellen te komen voor innovatie (vernieuwing) van deze vorm van zorg.

Lees verder
19 oktober 2016

Schriftelijke vragen SP over kinderen met PGB-schulden

De SP Leiden maakt zich zorgen over het feit dat kinderen met enorme schulden worden opgezadeld als hun ouders hun PGB-budget niet goed beheren, zoals onlangs bleek uit een aflevering van de Monitor.

Lees verder
2 oktober 2016

SP komt op voor hospice

Op 29 september stelde Ries van Walraven vragen in de gemeenteraad over de belastingaanslag voor hospice Issoria. Uit het antwoord van de wethouder Financiën, Marleen Damen, bleek dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn voor de gemeente om de heffing kwijt te schelden. SP, D66 en VVD gaan nu het College vragen alle hospices in Leiden te ondersteunen met een subsidie.

Lees verder
25 september 2016

SP stelt vragen over belastingaanslag Hospice Issoria

Donderdag 29 september zal de Leidse SP vragen stellen, ook namens D66 en de VVD, over de enorme belastingaanslag (46.500 euro) die hospice Issoria heeft gekregen. Ries van Walraven zal het woord voeren namens de drie partijen.

Lees verder
23 september 2016

SP op pad voor Nationaal Zorgfonds in Leiden-Noord

De plannen voor een Nationaal Zorgfonds trekken veel aandacht, nu meer dan 150.000 mensen de plannen steunen, online of op papier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier