h

Welzijn en Zorg

Onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voeren gemeenten hun zorg en welzijnsbeleid. Het gaat dan onder andere over voorzieningen voor gehandicapten, de hulp in het huishouden, het welzijnswerk en de zorg voor dak- en thuislozen.
De SP is in Leiden dé zorgpartij. Wij vinden dat ieder mens heeft recht op goede en bereikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Helaas ging het in de voorgaande jaren in de Leidse politiek vaker over geld dan over zorg voor mensen. Gelukkig hebben wij sinds 2010 Roos van Gelderen als de SP-wethouder voor Zorg en Welzijn. Een jaar na haar aantreden heeft zij een nieuw model voor de hulp bij het huishouden geïntroduceerd. Dankzij de SP heeft Leiden nu weer zorg en welzijn op een menselijke maat.

26 februari 2014

SP stelt vragen over woonsituatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte

SP stelt vragen over woonsituatie voor mensen met een beperking of chronische ziekteDe Leidse SP heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over wonen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Uit recent onderzoek van ieder(in) blijkt dat 44 procent van de respondenten aangeeft de kosten voor huur en energie niet (langer) te kunnen dragen en dus in armoede leeft. Dat is voor de SP reden om vragen te stellen over de kosten voor woonruimte en andere vaste lasten, specifiek voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Eerder heeft de SP al vergelijkbare vragen gesteld voor alle bewoners van Leiden.

Lees verder
19 februari 2014

SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius op bezoek in Leiden

Op 25 februari komt Tjitske Siderius, Tweede Kamerlid voor de SP, naar Leiden. Ze zal daar verschillende welzijnsinstellingen bezoeken om met eigen ogen te zien hoe de situatie daar is. De kennis die ze opdoet kan ze gebruiken voor haar werk in de Tweede Kamer. Tjitske vervangt Renske Leijten die met zwangerschapsverlof is. Zij zal dinsdag eerst 't Huis op de Waard bezoeken, een woon- en zorgcentrum voor ouderen. Daarna bezoekt Tjitske Stichting De Binnenvest, en als laatste gaat het SP-Kamerlid naar Cardea Jeugdzorg.

Lees verder
13 februari 2014

Roos van Gelderen over De Schuilplaats op Sleutelstad FM

Gisteren werd SP-wethouder en lijsttrekker Roos van Gelderen geinterviewd door Sleutelstad FM over het daklozenrestaurant De Schuilplaats. Het restaurant moet namelijk wijken voor de nieuwbouw van het ROC ID college. Van Gelderen hoopt dat De Schuilplaats nog op zoek is naar een alternatieve locatie: "Ik zou het zonde vinden als ze niet doorgaan, maar zou zo snel ook geen alternatieve locatie weten. Vooral omdat ze een eigen ruimte willen en geen plek die ze moeten delen met andere gebruikers."

Lees verder
30 januari 2014

Leids echtpaar voorbeeld van kaalslag in zorg

Een hoogbejaard echtpaar uit Leiden dreigde gescheiden te worden, omdat één van hen naar een verzorgingstehuis moet en de ander niet mee mag verhuizen. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten heeft de minister inmiddels om opheldering gevraagd. Door de bezuinigingen op de zorg door het kabinet van VVD en PvdA gebeurt het in Nederland steeds vaker echtparen op deze manier gescheiden worden van elkaar. Reden voor de SP om niet alleen aan de bel te trekken over het schrijnende Leidse voorbeeld, maar ook breed naar oplossingen te zoeken voor alle mensen in dergelijke situaties. SP-raadslid Eva de Bakker: “Het is echt onacceptabel dat twee mensen die al 60 jaar bij elkaar zijn gescheiden worden, dat is onmenselijk. Maar staatssecretaris Van Rijn moet zijn verantwoordelijkheid nemen, en er voor zorgen dat deze mensen bij elkaar kunnen blijven. Ik roep iedereen dan ook op om straks bij de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op een partij die de zorg voor ouderen wél goed wil regelen”.
Inmiddels heeft de organisatie Libertas Leiden laten weten een appartement voor het echtpaar te reserveren.

Lees verder
19 december 2013

Van Gelderen: "VNG laat kwetsbare groepen in de kou staan"

 VNG laat kwetsbare groepen in de kou staanHet resultaat van de onderhandelingen over de persoonlijke verzorging met staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) is ‘uitermate teleurstellend’ en lijkt ‘in niets’ op de resolutie waarmee gemeenten het VNG-bestuur op pad hebben gestuurd. Dat stelt de Leidse wethouder Roos van Gelderen (jeugd, zorg en welzijn, SP) in het blad Binnenlands Bestuur. Zij is niet alleen teleurgesteld, maar vooral ook boos is. De ‘VNG laat kwetsbare groepen in de kou staan en stelt gemeenten voor een onmogelijke opgave’, twitterde Van Gelderen. Ze vraagt zich af of gemeenten dit wel moeten accepteren. In G32-verband gaat de wethouder steun zoeken voor een stevig tegengeluid, zo laat ze desgevraagd weten. ‘Ik kan me niet voorstellen dat Leiden er als enige gemeente zo over denkt.’

Lees verder
28 november 2013

Uniek Leids Mantelzorgakkoord met SP-wethouder Van Gelderen

Afgelopen week hebben 13 partijen hun handtekening gezet onder Het Leids Mantelzorgakkoord. In dit akkoord staan de afspraken over de ondersteuning aan mantelzorgers en de mensen voor wie zij zorgen. Wethouder Roos van Gelderen (jeugd, zorg en welzijn) sprak haar waardering uit naar de samenwerkende partijen: “Samenwerking op deze schaal is uniek in Nederland. Ik hoop dat door de ondertekening van dit akkoord de kans op overbelasting van mantelzorgers wordt verkleind. Samen gaan we voor betere ondersteuning!”
Uniek Leids Mantelzorgakkoord

Lees verder
21 november 2013

Han Dirks in de Trouw: "Arbeidsgehandicapten komen door bezuinigingen in problemen"

SP-raadslid Han Dirks op de bres voor arbeidsgehandicapten."Meer gehandicapten aan het werk. Dat is het doel van de Participatiewet, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld. Maar dat wordt niks, zeggen belangenorganisaties van gehandicapten en een grote werkgeversclub. De wet zet verschillende groepen gehandicapten juist buitenspel." Dat schrijft de krant de Trouw afgelopen weekend. In het artikel wordt onder andere met SP-raadslid Han Dirks gesproken. "Het verbaast me dat de regering dit verhaal met droge ogen brengt. Het frame is dat alle arbeidsgehandicapten aan een baan worden geholpen, maar de realiteit is dat ze door de bezuinigingen verder in de problemen komen. Het doet me veel dat een sociaal-democratische partij als de PvdA hiermee instemt." Lees hier het volledige artikel.

Lees verder
27 oktober 2013

SP-wethouder waarschuwt: 'Goedkoop is duurkoop' geldt straks ook in de jeugdzorg

Ondanks de kritiek van de SP is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg een feit. Hoe kijkt de Leidse SP-wethouder en lijsttrekker Roos van Gelderen tegen de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten aan? Wat gaat er goed en waar maakt zij zich zorgen om? Lees hier het interview met de Zuid-Hollandse SP, geschreven door Statenlid Esther Zwaan.
De Jeugdzorg valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van de provincies­, maar gaat per 1 januari 2015 naar de gemeenten. Op dit moment zit de Jeugdzorg dus midden in de transitie. Goede samenwerking tussen provincie en gemeenten is in dit proces erg belangrijk. SP-wethouder Roos van Gelderen is blij met de samenwerking met haar SP-collega Rik Janssen, die als gedeputeerde bij de provincie Jeugdzorg in zijn portefeuille heeft. ‘Jeugdzorg heeft bij ons allen bij de grootste prioriteit en dat merk je’, aldus Roos.

Lees verder
30 september 2013

SP-wethouder stuurt brandbrief over Jeugdzorg met collega bestuurders

SP-wethouder stuurt brandbrief over Jeugdzorg met collega bestuurdersWethouder Roos van Gelderen (SP) heeft namens de 15 wethouders van de regio Holland Rijnland de noodklok geluid bij het kabinet. Uit berekeningen van gemeenten blijkt dat de bezuinigingen op de jeugdzorg maar liefst 10% hoger zijn dan verwacht. Dat is volgens de SP en de wethouders onverantwoord.
Eerder trok SP-raadslid Eva de Bakker al aan de bel om duidelijkheid te krijgen over de bedragen waarmee Leiden moet werken. 'Als in 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg mogen er geen kinderen tussen wal en schip vallen,' sprak De Bakker in de gemeenteraad. 'De bezuinigingen van de landelijke overheid zijn al enorm. Het is de vraag of de gemeente de jeugdzorg op een veilige en verantwoorde wijze kan uitvoeren, als er ruim een half miljard euro wordt bezuinigd op de meest kwetsbare kinderen en gezinnen.'

Lees verder
30 juni 2013

Zorgveiling afgeschaft, menselijk beleid WMO

De gemeenteraad van Leiden heeft ingestemd met een nieuw plan voor maatschappelijke ontwikkeling 2013-2017. Het stuk 'Van voor mensen, naar met mensen' is opgesteld door wethouder Roos van Gelderen (SP). De partij is tevreden met de wijzigingen in het Leidse beleid. Raadslid De Bakker: "Al jaren hamert de SP op preventie, maatwerk en sociale binding. Dit college investeert in sociale wijkteams die van onderop ontstaan. Bovendien wordt de zorgveiling van de thuiszorg afgeschaft. Er is veel om trots op te zijn."

Lees verder

Pagina's

U bent hier