h

Welzijn en Zorg

Onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voeren gemeenten hun zorg en welzijnsbeleid. Het gaat dan onder andere over voorzieningen voor gehandicapten, de hulp in het huishouden, het welzijnswerk en de zorg voor dak- en thuislozen.
De SP is in Leiden dé zorgpartij. Wij vinden dat ieder mens heeft recht op goede en bereikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Helaas ging het in de voorgaande jaren in de Leidse politiek vaker over geld dan over zorg voor mensen. Gelukkig hebben wij sinds 2010 Roos van Gelderen als de SP-wethouder voor Zorg en Welzijn. Een jaar na haar aantreden heeft zij een nieuw model voor de hulp bij het huishouden geïntroduceerd. Dankzij de SP heeft Leiden nu weer zorg en welzijn op een menselijke maat.

15 maart 2009

SP Leiden organiseert meldweek thuiszorg

De Leidse SP maakt zich grote zorgen over het nieuwe selectie-systeem dat wordt gebruikt voor de toewijzing van huishoudelijke hulp aan mensen. Het systeem leidt ertoe dat mensen niet de zorg krijgen die ze willen. Samen met het comité ‘Stop de zorgveiling Leiden’ organiseert de SP daarom een telefonische meldweek om mensen, zoals werkers in de zorg, de gelegenheid te geven hun ervaringen, bezwaren en klachten over dit nieuwe systeem kenbaar te maken.

Lees verder
13 oktober 2008

Meldpunt klachten WMO komt er toch

WMOIn 2006 heeft de SP samen met andere partijen gepleit voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt over de toen nog nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat werd toen gesteund door bijna alle partijen, op de PvdA en VVD na. Helaas werd dit voorstel uiteindelijk niet uitgevoerd. Daarmee was de SP het natuurlijk niet eens, maar er was inmiddels geen meerderheid meer in de gemeenteraad voor dit plan. Maar het College van burgemeester en wethouders heeft onlangs het licht gezien, want er komt toch een min of meer onafhankelijk meldpunt voor klachten.

Lees verder
11 juni 2008

Gemeentehuis bezet voor thuiszorg!

Vandaag zijn in elf plaatsen in Nederland gemeentehuizen bezet door thuiszorgmedewerkers en SP’ers, ook in Leiden. De thuiszorg staat namelijk ontzettend onder druk, zowel voor medewerkers als voor mensen die thuiszorg nodig hebben. Er is vandaag een debat over de thuiszorg in de Tweede Kamer en voorafgaand aan het debat kwam SP-Tweede kamerlid Agnes Kant naar Leiden om handtekeningen aan te bieden aan de Leidse wethouder.

Lees verder
8 mei 2008

WMO dreigt ook in Leiden verkeerd uit te pakken

Veel mensen krijgen na herindicatie minder thuiszorg of alleen nog maar huishoudelijke hulp. Daardoor verliezen in heel Nederland medewerkers in de thuiszorg hun baan. Ook in Leiden en omgeving dreigt thuiszorgorganisatie ActiVite (voorheen Thuiszorg Groot Rijnland) honderden mensen te ontslaan.

Lees verder
4 december 2007

Hogere eigen bijdrage? Laat het ons weten!

Agnes KantVeel bewoners van een AWBZ-instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen. Bent of kent u iemand die ook geconfronteerd is met een verhoging van de eigen bijdrage? Laat het ons weten!

Lees verder
12 november 2007

Mantelzorgers in Leiden kunnen op steun rekenen!

Op zaterdagmiddag 10 november vierden de mantelzorgorganisaties weer de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar was het een speciale bijeenkomst, omdat ook meteen het tienjarig bestaan van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers gevierd werd. Drie organisaties werken op dit gebied al lang en heel goed samen: Stichting Radius, bureau informele zorg van de Stichting Thuiszorg Groot Rijnland en, last but not least, de Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVM).
Panel op de Dag van de Mantelzorg, met in het midden SP-raadslid Roos van Gelderen.
Panel op de Dag van de Mantelzorg, met in het midden SP-raadslid Roos van Gelderen.

Lees verder
8 november 2007

SP en PvdA stellen vragen over hantering regels na invoering van de WMO

WMODe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is per 1 januari 2007 ingevoerd. De gemeente Leiden heeft besloten deze regeling ‘beleidsarm’ in te voeren. Dat betekent dat de meeste regelingen onveranderd zijn overgegaan van de oude in de nieuwe wet. Het idee is dat de WMO zo stap voor stap kan worden ingevoerd, zonder dat dit meteen grote gevolgen heeft voor cliënten. Toch komen er steeds vaker signalen uit de stad dat een aantal regelingen onduidelijk is, vaak lijkt er zelfs sprake van een verslechtering. Om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze situatie hebben de fracties van de SP en PvdA hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Lees verder
30 september 2007

SP'ers verzamelen handtekeningen tegen uitverkoop thuiszorg

Gisteren heeft de SP Leiden in de (mot)regen veel steunbetuigingen verzameld tegen de uitverkoop van de thuiszorg. Ondanks het veelal slechte weer hebben bijna 90 mensen even halt gehouden op de Leidse markt en vulden een kaart in. De actie is een gezamenlijke actie van de SP, de vakbonden en ouderenbond ANBO.
thuiszorg-actie

Lees verder
11 juni 2007

SP opent Meldpunt WMO

SP Leiden roept personen en organisaties op te melden welke (negatieve) gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om de problemen in kaart te brengen heeft de SP een speciale WMO enquête gelanceerd op de website. Deze is zowel gericht op cliënten als op thuiszorgwerkers, huisartsen en andere hulpverleners.

Lees verder
27 mei 2007

Brief van Roos van Gelderen aan kwetsende Telegraaf

Zorgen over de zorgOp 4 mei stond in de Telegraaf dat patiënten misbruik maakten van hun persoonsgebonden budget (PGB). Dat beeld klopt niet, zegt SP-raadslid Roos van Gelderen. Het artikel 'Vakantie vieren van zorgbudget' zet moeders van gehandicapte kinderen neer als een dieven. Samen met An van der Pluijm stuurde van Gelderen een brief naar de Telegraaf.

Lees verder

Pagina's

U bent hier