h

Wethouder Roos van Gelderen zet de Leidse Helden in het zonnetje

3 december 2017

Wethouder Roos van Gelderen zet de Leidse Helden in het zonnetje

Foto: SP Leiden

Maandag 20 november was het weer de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het is de dag waarop door de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag is aangenomen, waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. Helaas is een verdrag aannemen nog niet hetzelfde als de afspraken die erin staan ook echt nakomen. Elk jaar wordt op 20 november daarom nog eens extra aandacht gevraagd voor de rechten van kinderen.

In Leiden gebeurt dat op allerlei manieren, maar de mooiste is natuurlijk het uitreiken van het Jeugdlintje. Het is één van de hoogtepunten in mijn werk als wethouder en dit jaar mocht ik het alweer voor de zevende keer doen. 

Leidse Helden noemen we ze, kinderen en jongeren die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Of die iets heel bijzonders doen. We zetten ze in het zonnetje. We vertellen hun verhaal en laten daarmee zien dat niet alleen volwassenen, maar (juist?) ook jonge mensen van betekenis kunnen zijn voor een ander of voor ons allemaal. 

Dit jaar waren er 10 genomineerden, tussen de 11 en 19 jaar. Heel verschillende mensen die zich op heel verschillende wijze inzetten voor iets of iemand. Een meisje dat geholpen had bij een reanimatie van iemand bijvoorbeeld. Of een jongen die het feit dat hij erg gepest niet gebruikt om letterlijk terug te slaan, maar een project start om andere kinderen die gepest worden te helpen. Of een meisje van 19, gevlucht uit Irak en nog maar een paar jaar hier, die zich op allerlei manieren op haar school en daarbuiten inzet. Op de site van de gemeente staan alle verhalen nog eens op een rijtje: https://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/familie-gezin-jeugd-en-gezondheid/jeugdlintje/leidse-helden-2017/

Mij valt het elke keer weer op: leeftijd maakt niks uit als het gaat om de goedheid van mensen. Hoewel veel volwassenen denken dat zij het beter weten dan kinderen of jongeren -'die jeugd van tegenwoordig', 'wijsheid komt met de jaren'- blijkt in de praktijk vaak het tegendeel.... Een 'mooi' voorbeeld is de hele discussie over zwarte piet. Volwassenen die over de hoofden van kinderen ruzie maken, nota bene over een kinderfeest. Ik vind dat we déze maatschappelijke discussie maar eens aan de kinderen zèlf moeten voorleggen. We hebben landelijk een raad van kinderen. Die hebben vast een goede oplossing, waar we ons allemaal bij neer kunnen leggen. En als dat landelijk niet gebeurt, vraag ik het de Leidse kinderen wel. Dan laten wij in Leiden zien dat wij wel weten hoe je met respect voor elkaar samen een mooi feest kan vieren! 

U bent hier