h

Centrum voor Jongeren

29 maart 2015

Nieuw Jongerencentrum Stevenshof komt er nu echt!

Het heeft lang geduurd, maar nu staat het vast. Er wordt een permanent jongerencentrum gebouwd in de Stevenshof, aan de Dobbedreef 1A op de locatie van de natuurijsbaan. SP-raadslid Ries van Walraven: "Eindelijk is het zover. Het ontwerp van het gebouw is op zo'n manier aangepast dat de omwonenden er geen last van hebben en ook de ijsvereniging is tevreden. Zo zie je dat door samenwerking er iets moois ontstaat".

Lees verder
17 maart 2014

Stedelijk jongerencentrum een stap dichterbij dankzij SP

Stedelijk jongerencentrum een stap dichterbij dankzij SPHet breed gedragen initiatief om weer een stedelijk jongerencentrum in onze stad te hebben is een stap dichterbij gekomen. Jongerenwerk Holland Rijnland, Cardea jeugdzorg, ROC Leiden en ROC ID College en gemeente hebben een intentieovereenkomst ondertekend om zo’n jongeren centrum te realiseren. De gemeenteraad is vervolgens akkoord gegaan om geld uit te geven zodat kan worden onderzocht wat een geschikte locatie kan zijn.
Toen SP-wethouder Roos van Gelderen nog raadslid was, is zij begonnen aan dit initiatief. Via verschillende wegen en jongerenorganisaties is er breed draagvlak voor een jeugdvoorziening in de stad. Er zijn in Leiden mogelijkheden voor jongeren op het gebied van informatie, vrijetijdsbesteding, hulpverlening, cultuur. Tegelijkertijd is er een enorme versnippering die drempelverhogend werkt. Organisaties en de Van Gelderen hebben de handen ineen geslagen voor een integrale aanpak.

Lees verder
28 november 2013

Vast jongerencentrum in de Stevenshof

Dankzij de SP een vast jongerencentrum in de StevenshofDe gemeenteraad van Leiden is akkoord gegaan met een voorstel van wethouder Van Gelderen om een permanent 'jeugdhonk' te vestigen in de Stevenshof. Er is momenteel al een tijdelijke locatie, maar dankzij inspanningen van de SP en haar wethouder kan er een nieuwe en verantwoorde herstart worden gemaakt aan de Dobbedreef 1.
SP-raadslid Eva de Bakker: 'Ik ben blij dat na al die jaren een permanente oplossing is gevonden. Omwonenden en jongeren zelf hebben veel mogelijkheden om mee te denken over de inrichting van de nieuwe plek. Er is een beheergroep ingesteld die nu al bereikbaar is, al zal het nog een jaar duren voor het nieuwe jongerencentrum gereed is. Ik ben tevreden dat de wethouder heeft toegezegd dat eventuele hogere kosten niet ten koste zullen gaan van het jongerenwerk zelf. Het multifunctionele gebruik is daar een goede oplossing voor. Zo wordt leegstand voorkomen en kunnen kosten voor elektriciteit en huur worden gedeeld.'

Lees verder
4 november 2009

Laatste stand van zaken Centrum voor Jongeren in Leiden

Zoals bekend is de SP samen met een groot aantal organisaties bezig met het oprichten van een stedelijk centrum voor jongeren. SP-raadslid Roos van Gelderen is de initiatiefnemer: "Op dit moment zijn we bezig met het zoeken van een geschikte locatie en het zoeken van voorbeelden elders in het land, waar we mensen mee naar toe kunnen nemen om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, als je maar wilt... Kortom, we zitten niet stil en blijven geloven in het belang van een stedelijke voorziening voor jongeren, die in een stad als Leiden natuurlijk eigenlijk niet zou mogen ontbreken."

Lees verder
10 juni 2009

Centrum voor jongeren gaat door

Een grote groep organisaties, waaronder de SP, is bezig een centrum voor jongeren in Leiden op te richten. Sinds de mini-conferentie van 30 januari is er van alles gebeurd. Lees hier de nieuwsbrief!

Lees verder
14 februari 2009

Film over nieuw centrum voor jongeren

Kort geleden berichtte de SP over de plannen voor een nieuw centrum voor jongeren, die in de stad leven. Hieronder kunt u een film bekijken daarover, die gemaakt is door studenten van het ROC Leiden!

Lees verder
1 februari 2009

Veel enthousiasme voor centrum voor jongeren in Leiden

Het is de vraag of de politiek er nu nog om heen kan: het idee om een stedelijk centrum voor jongeren op te richten in Leiden wordt breed omarmd door jongeren én organisaties. De SP heeft een tijd geleden al het initiatief genomen om de kansen voor zo’n centrum te onderzoeken, maar kreeg destijds de meeste andere politieke partijen niet mee. Voor de SP natuurlijk geen reden om het daarbij te laten zitten.

één van de discussiegroepen die sprak over de functies en voor- en nadelen van een nieuw centrum voor jongeren in Leiden

Lees verder
6 maart 2008

SP: “Reacties op ruimtegebrek jongeren naïef”

boehoe, boehoeWaarom durft de politiek zich niet sterk te maken voor een goed en structureel aanbod voor jongeren? De gemeente Leiden investeert in vergelijking met andere gemeenten al jaren heel weinig aan deze groep. Een oproep van de SP om het stedelijk jongerenwerk weer nieuw leven in te blazen werd (op D66 na) door alle partijen van tafel geveegd: de activiteiten voor jongeren konden wel in bestaande locaties en een stedelijk jongerencentrum zou niet nodig en veel te duur zijn. En nu reageert men geschokt op het bericht dat de locaties voor jongeren in de wijken te klein zijn....

Lees verder
30 januari 2008

Weerstand bij initiatief Stedelijke Jongerencentrum

boooooooringTijdens de raadsvergadering van 22 januari werd de kadernota Jeugd 2008-2011 besproken. Op zich een goede nota, waar de SP mee heeft ingestemd, maar… al een tijd lang is een groep van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en politieke partijen bezig met een initiatiefvoorstel voor het opnieuw oprichten van een stedelijk jongerencentrum. Nu wil het geval dat in de bovengenoemde kaderstellende jeugdnota alvast een voorschot wordt gegeven op dit idee, nog voordat het initiatief daadwerkelijk aan de raad is voorgelegd(!). Een voorschot, of liever gezegd een nekschot, omdat in de nota expliciet wordt gesteld dat er geen geld mag naar een stedelijk jongerencentrum.

Lees verder
10 januari 2008

Initiatief voor nieuw jongerencentrum

vandalismeDe overlast, vernielingen en het geweld door jongeren tijdens Oud&Nieuw zijn natuurlijk heel vervelend. Het lijkt er op alsof we geen feest meer kunnen vieren zonder dat er ook allerlei ellende van komt. Het is niet nieuw, maar lijkt met de jaren wel erger te worden. En daar zal het toenemende alcoholgebruik onder jongeren ook geen kleine rol in spelen. We kunnen natuurlijk een ongenuanceerde reactie geven: hard optreden, oppakken en vastzetten. Van tevoren binnenhouden van notoire relschoppers is ook al geopperd. Maar lossen we daar de problemen mee op? En wat moeten we doen aan de overlast door jongeren in de wijken door het jaar heen?

Lees verder

U bent hier