h

SP: “Reacties op ruimtegebrek jongeren naïef”

6 maart 2008

SP: “Reacties op ruimtegebrek jongeren naïef”

boehoe, boehoeWaarom durft de politiek zich niet sterk te maken voor een goed en structureel aanbod voor jongeren? De gemeente Leiden investeert in vergelijking met andere gemeenten al jaren heel weinig aan deze groep. Een oproep van de SP om het stedelijk jongerenwerk weer nieuw leven in te blazen werd (op D66 na) door alle partijen van tafel geveegd: de activiteiten voor jongeren konden wel in bestaande locaties en een stedelijk jongerencentrum zou niet nodig en veel te duur zijn. En nu reageert men geschokt op het bericht dat de locaties voor jongeren in de wijken te klein zijn....

Dat jongeren letterlijk en figuurlijk ruimte nodig hebben weet iedereen met een beetje kennis van jongeren. Wat iedereen ook kan weten is dat je in jongeren moet investeren als gemeente. De SP noemde in januari tijdens het debat over de jeugdnota het idee van de PvdA en andere partijen dat je dit kunt doen in bestaande locaties al naïef. Antwoord op de vraag aan de wethouder in wèlke locaties dan, kwam er niet.
En die naïviteit (of is het iets anders?) wordt nu weer bevestigd met de verbaasde reactie van de PvdA en anderen op de noodkreet van Jeugdwerk Midden Holland dat de locaties in de wijken veel te klein zijn. Dat wisten we toch allang!

Stedelijk jongerencentrum hard nodig!
Daarom is de keuze die de SP voorstaat, namelijk voor jongeren tot een jaar of 16 een voorziening in de eigen wijk en vanaf die leeftijd een plek in de stad juist zo’n goed idee. Daarmee haal je overlast (die komt immers vooral van oudere jeugd die buiten rondhangt) weg uit de wijken en heb je meer ruimte in de clubhuizen en jeugdhonken voor het jongerenwerk. Het idee voor een stedelijk jongeren-centrum wordt ook ondersteund door organisaties als de politie, Jeugd- en Jongerenwerk MH, ROC, Libertas (LWO) en jeugdzorg.

Jarenlang bezuinigen
De gemeente Leiden wil al jaren voor een dubbeltje op de eerste rang zitten als het gaat om voorzieningen voor jongeren. In de afgelopen tien, vijftien jaar is er alleen maar sprake geweest van afbraak van het jongerenwerk. Waar er vroeger drie jongerencentra in de binnenstad waren, is er nu geen een meer. Daar heeft de PvdA zelf een belangrijke rol gespeeld. Nu keert de wal het schip en blijkt maar weer dat als je bezuinigt op dit soort zaken, je veel schade aanricht en uiteindelijk nog veel duurder uit bent.

Meer informatie: Roos van Gelderen, roosvangelderen@gmail.com, tel 06-40891508

U bent hier