h

Onderwijs

22 februari 2018

SP-raadslid wint pitchwedstrijd

Een pitch is een korte toespraak. Woensdag 21 februari was er in de bibliotheek in Leiden een bijeenkomst over laaggeletterdheid. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Holland Rijnland, een samenwerkingsverband tussen gemeenten uit de regio. Verschillende
raadsleden (D66, CDA, JezusLeeft Katwijk en SP) spraken over wat je kunt doen voor laaggeletterden.

Lees verder
12 december 2017

SP Leiden steunt onderwijsstaking

Foto: SP

Leidse SP'ers gingen vandaag twee scholen langs om het stakend personeel te steunen. Deze keer gingen ze naar de Marelandschool en De Viersprong. De aanwezige docenten reageerden verbaasd en verheugd toen ze door lijsttrekker Antoine Theeuwen een vlaai kregen aangeboden.

Lees verder
27 juni 2017

SP steekt leraren basisschool hart onder de riem

Foto: SP

Vandaag was het zover. Op vrijwel iedere basisschool in Nederland werd tussen 8.30 en 9.30 gestaakt door juffen en meesters door geen les te geven. In Leiden bezochten SP-raadsleden en -bestuursleden twee scholen, de Pacelli- en de Morskringschool. De SP zet zich al jaren in voor de leerkrachten, in 2015 heeft de SP, samen met D66, een initiatiefwetsvoorstel gemaakt voor klassen met maximaal 23 leerlingen.

Lees verder
7 oktober 2016

SP Leiden presenteert resultaten onderwijsenquête werkdruk onderwijs

In februari heeft de raadsfractie van de SP alle schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs in Leiden een enquête gestuurd. Enkele tientallen leraren hebben de enquête ingevuld en met een aantal docenten
is nog verder gesproken. De resultaten zijn nu bekend.

Lees verder

U bent hier