h

SP Leiden presenteert resultaten onderwijsenquête werkdruk onderwijs

7 oktober 2016

SP Leiden presenteert resultaten onderwijsenquête werkdruk onderwijs

In februari heeft de raadsfractie van de SP alle schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs in Leiden een enquête gestuurd. Enkele tientallen leraren hebben de enquête ingevuld en met een aantal docenten
is nog verder gesproken. De resultaten zijn nu bekend.

De werkdruk wordt door een grote meerderheid van deze leraren als erg hoog ervaren. Het
passend onderwijs in zijn algemeenheid, administratie, externe taken 
en
andere klusjes
zorgen er allemaal voor dat de werkdruk steeds meer toeneemt. Een meerderheid van de leraren geeft aan richting een burn-out te gaan of al een burn-out te hebben gehad.

De SP Leiden is geschrokken van de uitkomst van de enquête en zal werken naar betere omstandigheden voor de leraren in Leiden. 

Een compleet uitgewerkte versie van de enquête staan vermeld in het hieronder downloadbare
document.

Verantwoordelijk voor deze enquête waren: Alexandra van den Berg, Thomas van Halm en Ries van Walraven.

Voor verdere vragen hierover kunt u terecht bij Thomas van Halm (06-15699659).

U bent hier