h

Stadsparkeerplan

De Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL), ook wel bekend als "het Haagweg parkeerterrein", speelt al sinds 1995 een grote rol bij het naar de binnenstad brengen van bezoekers. Het Stadsparkeerplan werd jaren in haar voortbestaan bedreigd door bouwplannen. Daarom schreef de SP begin 2008 een nota over de toekomst van het Stadsparkeerplan. Want het Stadsparkeerplan verdient een vaste plek in de stad. Maar ook pleitte de SP ervoor dat de busjes van het Stadsparkeerplan op schoon en milieuvriendelijk biogas zouden gaan rijden. 

De vaste plek is er uiteindelijk gekomen en ook rijden de busjes nu allemaal op biogas! Daar heeft onze stad elke dag weer baat bij.

13 november 2023

Succes: Eerlijke Toeristenbelasting en onderzoek naar goedkoper fietsparkeren

De SP heeft vorige week tegen de begroting van de Gemeente Leiden gestemd. De voornaamste reden was de aangekondigde bezuinigingen in het Sociaal Domein. Toch hebben wij wel geprobeerd de begroting nog te verbeteren en met succes. Er zijn vier van onze voorstellen aangenomen, waarvan wij alvast twee hieronder willen toelichten!

Lees verder
9 juni 2013

Opening Duurzaam Mobiliteits Centrum Haagweg

Wat vroeger één van de parkeerterreinen was van het Stadsparkeerplan, werd onlangs omgedoopt tot Duurzaam Mobiliteits Centrum. Allerlei bedrijven en organisaties komen daar samen om duurzame mobiliteit in de praktijk te brengen en schoon en milieuvriendelijk vervoer verder te promoten. De SP werkt er al jaren aan om een Duurzaam Mobiliteits Centrum in Leiden van de grond te kijgen. SP-raadslid Julian van der Kraats: “We zijn al heel lang bezig om steun te vinden in de politiek voor de goede ideeën die uit het stadsparkeerplan en van andere organisaties en bedrijven komen. We begonnen met een nota in 2008 die een schone en groene toekomst van het stadsparkeerplan schetste. Daarna hebben we eraan gewerkt om die plannen ook echt uitgevoerd te krijgen, want dat ging zeker niet vanzelf. In 2010 is op ons verzoek de komst van een Duurzaam Mobiliteits Centrum opgenomen in het coalitie-akkoord. Nu is het dan ook echt werkelijkheid geworden. Vooral dankzij de inzet van alle organisaties en bedrijven die samen het DMC vormen, maar ook dankzij de gemeente, de politiek en de SP in het bijzonder!”.

De bekende busjes van het Stadsparkeerplan rijden op biogas dat door het Hoogheemraadschap Rijnland geproduceerd wordt bij de waterzuiveringsinstallatie aan de Voorschoterweg

Lees verder
3 juni 2013

SP wil goede parkeeroplossing Transvaal

SP-raadslid Julian van der Kraats werd geinterviewd door Sleutelstad FM over de ontstane commotie rondom de parkeerproblemen in Transvaal. “Er is nog steeds in de gemeenteraad brede steun om de problemen in Transvaal II op te lossen. Sowieso moet er nu een besluit komen over hoe we omgaan met de blauwe zones, want die proef loopt over enkele maanden af,” aldus Van der Kraats.
Hij reageert daarmee ook op suggesties van D66 dat andere partijen geen oplossing zouden willen. Van der Kraats: “D66 had in eerste instantie voorgesteld om een gat in de begroting te dichten door in de gehele stad betaald parkeren in te voeren. Daar zijn wij natuurlijk niet mee akkoord gegaan. Parkeerbeleid moet gebruikt worden om problemen van de burgers op te lossen, niet om financiële gaten te dichten.”

Lees verder
18 maart 2012

Duurzaam Mobiliteits Centrum wordt langzaam werkelijkheid


Onlangs heeft de gemeente besloten het Stadsparkeerplan, dat al 17 jaar 'tijdelijk' op het Haagwegterrein zit, een upgrade te geven. Kort tevoren was al besloten dat het Stadsparkeerplan tenminste tot en met 2016 voort te zetten. Het hele parkeerterrein wordt netjes opnieuw bestraat (waar mogelijk met hergebruik van bestaand bestratingsmateriaal) en voorzien van bomen en energiezuinige verlichting. Ook wordt het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen uitgebreid van één naar acht. Volgens de planning beginnen de werkzaamheden in mei. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Hiermee wordt een solide basis gelegd voor een Duurzaam Mobiliteits Centrum aan de Haagweg, en het Haagwegterrein wordt eindelijk het visitekaartje van de stad dat het al lang zou moeten zijn”.

Lees verder
18 maart 2012

Openbaar tankpunt voor biogas in Leiden!

Afgelopen woensdag is het eerste 'groen gas'-tankstation van Leiden geopend op het terrein van het Stadsparkeerplan aan de Haagweg, en de SP Leiden was daar natuurlijk bij aanwezig. Iedereen die een auto heeft die geschikt is om te rijden op aardgas kan er tanken. Het tankpunt is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. Onder verantwoordelijkheid van SP-gedeputeerde Rik Janssen wordt er in de provincie een heel netwerk van aardgas-tankpunten gebouwd. Het nieuwe tankpunt is de derde voor aardgasvoertuigen in Leiden en het zevende in de regio.

Key Poll (links) van Groen Vervoer en Chris Verplancke van het Stadsparkeerplan verrichten de openingshandelingen

Lees verder
29 januari 2012

Stadsparkeerplan blijft!

SSL Leiden StadsparkeerplanHet bekende Haagweg parkeerterrein met de shuttle-busjes op biogas blijft in elk geval tot 2016 bestaan, en het krijgt er 200 plaatsen bij. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om geld vrij te maken uit de reserve Parkeren. De SP is erg blij met het besluit. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: "Het Stadsparkeerplan is van onschatbare waarde voor onze stad, maar toch is het project nooit helemaal zeker van haar voortbestaan. Nu kunnen we er in elk geval tot 2016 weer tegenaan!

Lees verder
20 november 2011

Werk maken van Duurzaam Mobiliteits Centrum

Er gebeurt in Leiden al heel veel op het gebied van schoon en milieuvriendelijk vervoer. Het bekendst zijn de busjes op biogas van het Leidse Stadsparkeerplan, maar op het Haagwegterrein en daarbuiten gebeuren er nog veel meer dingen die helpen om onze stad schoner en minder milieubelastend te maken. Het zou goed zijn als er daarbij meer samenwerking zou zijn tussen de verschillende overheden, bedrijven en organisaties, omdat projecten elkaar kunnen versterken. Ook zou het goed zijn als er één informatiepunt is waar projecten, die zich in Leiden hebben bewezen, zich kunnen presenteren. De SP diende bij de begrotingsbehandeling samen met GroenLinks, PvdA, VVD en PvdD een wijzigingsvoorstel in om daar werk van te maken. Het voorstel werd met algemene stemmen aanvaard. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Schoon en milieuvriendelijk vervoer heeft de toekomst, maar we moeten er wel voor zorgen dat die toekomst zo snel mogelijk werkelijkheid wordt. Leiden kan voorloper zijn in Nederland op het gebied van schoon en milieuvriendelijk vervoer, maar dan moet de gemeente wel helpen om de verschillende plannen en projecten bij elkaar te brengen en te bundelen in de vorm van een Duurzaam Mobiliteits Centrum.”

Lees verder
27 april 2011

Primeur in Leiden: 100% elektrisch rijden

Op het terrein van het Stadsparkeerplan staat sinds kort een Nissan Leaf, een volledig elektrische auto. De auto stoot uiteraard helemaal niets uit en hij is vrijwel geruisloos. Hij wordt binnenkort beschikbaar als 'deel-auto' en als huurauto. SP-raadslid Julian van der Kraats maakte vast een proefritje. Van der Kraats: “Elektrisch rijden heeft de toekomst en die toekomst is in Leiden nu echt begonnen. Met de aller soepelst rijdende auto waarin ik ooit heb gereden!”.
Nissan Leaf

Lees verder
2 december 2010

Haagwegterrein CO2-neutraal!

Haagweg CO2-neutraalVandaag werden de nieuwe busjes van het bekende Leidse Stadsparkeerplan gepresenteerd. De nieuwe busjes rijden allemaal op biogas en maken het Stadsparkeerplan klimaatneutraal! De busjes produceren daarnaast veel minder roet en andere schadelijke luchtvervuiling en maken bovendien minder herrie. Het allereerste klimaatneutrale parkeerterrein van Nederland is het resultaat van de samenwerking van allerlei partijen, waaronder ook het Hoogheemraadschap van Rijnland, het bedrijf Groen Vervoer B.V., de Stichting Doen en de gemeente Leiden. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Dit scheelt driehonderdduizend kilometer aan dieselvervuiling in onze stad per jaar! En het is nu nog uniek in Nederland, het is heel goed om als stad Leiden voorop te lopen met initiatieven voor het aanpakken van vervuiling en het klimaatprobleem.”

Lees verder
25 mei 2010

Stadsparkeerplan wordt milieuvriendelijk! (2)

biobus SSLAfgelopen donderdag werd in de commisie Leefbaarheid en Bereikbaarheid het voorstel behandeld om de busjes van het Stadsparkeerplan (bekend van het Haagwegterrein) te vervangen door busjes op milieuvriendelijk en schoon biogas. De busjes zijn nu versleten en er loopt een succesvolle proef met één busje. Dankzij de Stichting Doen en het harde werk van de mensen van het Stadsparkeerplan zelf en Groen Vervoer B.V. hoefde de gemeente maar eenmalig 150.000 euro uit te trekken om het mogelijk te maken. Deze stap scheelt de stad elk jaar 300.000 kilometer aan dieselvervuiling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier