h

Stadsparkeerplan wordt milieuvriendelijk! (2)

25 mei 2010

Stadsparkeerplan wordt milieuvriendelijk! (2)

biobus SSLAfgelopen donderdag werd in de commisie Leefbaarheid en Bereikbaarheid het voorstel behandeld om de busjes van het Stadsparkeerplan (bekend van het Haagwegterrein) te vervangen door busjes op milieuvriendelijk en schoon biogas. De busjes zijn nu versleten en er loopt een succesvolle proef met één busje. Dankzij de Stichting Doen en het harde werk van de mensen van het Stadsparkeerplan zelf en Groen Vervoer B.V. hoefde de gemeente maar eenmalig 150.000 euro uit te trekken om het mogelijk te maken. Deze stap scheelt de stad elk jaar 300.000 kilometer aan dieselvervuiling.

Lange aanloop

Het Stadsparkeerplan, Groen Vervoer B.V, maar ook het Hoogheemraadschap van Rijnland en ondernemers als Taxi Wielkens zijn al langer bezig met (proeven met) milieuvriendelijk en schoon vervoer. De SP volgde alle ontwikkelingen en wilde die ondersteunen, en diende daarom in 2008 een initiatiefvoorstel in, om de gemeente te bewegen de knoop nu eindelijk door te hakken en het project verder uit te breiden. Dat voorstel werd aanvaard en dat leidde ook tot een proef. Maar het duurde tot februari 2010 tot het college uiteindelijk besloot ermee verder te gaan. Van dat besluit kwam wel een persbericht, maar het is niet tot uitvoering gekomen.

Afgelopen donderdag legde wethouder De Wit (D66) het plan voor aan de raadscommissie, en die is nu met enkele mitsen en maren akkoord gegaan. Het enige punt van discussie is nog de financiering. De VVD wil het bedrag in zijn geheel uit een milieupotje halen. GroenLinks stelde daarop voor om het gehele bedrag maar uit het 'parkeerfonds' te halen. De wethouder legde uit dat waar het nieuwe college voor gekozen heeft, namelijk de helft uit een duurzaamheidspotje en de helft uit het parkeerfonds, het meest “chic” is.

Grote voordelen

Het biogas waarop de busjes rijden ontstaat vanzelf bij vergisting van slib bij de waterzuiveringsinstallaties van het Hoogheemraadschap. Het wordt nu grotendeels ongebruikt afgefakkeld. Biogas verbrandt heel schoon, wat een enorm voordeel is voor Leiden en de Leidenaren. De motoren zijn ook stiller, en biogas is ook nog eens klimaatneutraal en duurzaam. Er wordt dus op heel veel manieren een stap voorwaarts gedaaan. Dit project wordt bovendien deel van een groter initiatief, namelijk het Duurzaam Mobiliteits Centrum.

SP-duoraadslid Van der Kraats: “Het duurt even maar dan heb je ook wat. Het scheelt niet alleen 300.000 kilometer aan dieselvervuiling per jaar, maar het is ook zo dat elk jaar 400.000 bezoekers van deze stad zien dat Leiden goed bezig is. Voor mij laat dit zien hoe ver je kan komen door samenwerking. Dit is alleen van de grond gekomen dankzij de gezamenlijke inzet van verschillende overheden, bedrijven en stichtingen. Ik wil vanaf deze plek iedereen die hieraan heeft meegwerkt bedanken en feliciteren met dit geweldige project!”.

Download hier de nota "Stadsparkeerplan Leiden 2015: naar een milieuvriendelijke, leefbare en bereikbare stad" uit 2008.
Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel. 06-15042822

U bent hier