h

Werk en Sociale Zaken

15 november 2023

Sociale successen: Kliklijn is van de baan en Kostendelersnorm aan banden gelegd

Foto: SP Leiden

In de Gemeenteraad van vorige week heeft de SP nog twee moties aangenomen gekregen: De Kliklijn waarmee buren elkaar konden 'verklikken' bij mogelijke bijstandsfraude wordt van de website van de gemeente gehaald. En ook de Kostendelersnorm wordt niet meer toegepast voor mantelzorgers in Leiden. Beide voorstellen konden rekenen op een ruime meerderheid. Ook is dankzij de inzet van de PVDA en de SP het budget voor bijverdiensten in de bijstand verruimt van 1200 naar 1800 euro. 

Lees verder
13 november 2023

Succes: Eerlijke Toeristenbelasting en onderzoek naar goedkoper fietsparkeren

De SP heeft vorige week tegen de begroting van de Gemeente Leiden gestemd. De voornaamste reden was de aangekondigde bezuinigingen in het Sociaal Domein. Toch hebben wij wel geprobeerd de begroting nog te verbeteren en met succes. Er zijn vier van onze voorstellen aangenomen, waarvan wij alvast twee hieronder willen toelichten!

Lees verder
12 november 2018

Zorgen om vele leningen gemeente Leiden

In de begrotingsbehandeling van de Commissie Werk en Middelen kwamen een aantal onderwerpen aan bod. De stand van de cultuur en de economie in Leiden, Het minima en armoedebeleid in Leiden en de financiën. Over die laatste twee maakt de SP zich zorgen bij de begroting van het nieuwe College.

Lees verder

Interview over het stopzetten van de subsidie voor Leiden Helpt

Het interview van Radio Sleutelstad met Raadslid Thomas van Halm over het stopzetten van de subsidie voor Leiden Helpt

Lees verder
17 juli 2018

Acties bij het LUMC na mislukte CAO-onderhandelingen

Foto: FNV / FNV.nl

Afgelopen week zijn verpleegkundigen massaal in actie gekomen voor meer respect, meer loon en minder werkdruk in de Universitair Medische Centra (UMC’s). Na maanden moeizaam onderhandelen over een nieuwe cao, blijft werkgever Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met verslechteringen komen.

Lees verder
13 juli 2018

SP blij met toezegging verzet tegen plannen loondispensatie

In de raadsvergadering van 12 juli 2018 kwam de SP Leiden met een motie. Daarin riep de SP het College op zich uit te spreken tegen de nieuwe plannen vanuit de landelijke overheid. De regering wil werkgevers loondispensatie geven als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Met deze nieuwe plannen zullen arbeidsbeperkten in veel gevallen onder het minimumloon verdienen.

Lees verder
11 juli 2018

Motie: laat mensen met een arbeidsbeperking werken voor een volwaardig loon.

Aankomende donderdag wordt in de gemeenteraad een SP-motie over de loondispensatie besproken.

Lees verder
8 mei 2018

Werkbezoek bij Schuldhulpmaatje en De Bakkerij

Deze week was raadslid Thomas van Halm op bezoek bij twee instellingen die opkomen voor de Leidenaren die hulp nodig hebben: Stichting Schuldhulpmaatje en Diaconaal centrum de Bakkerij.

Lees verder
25 april 2018

Witte woede

Foto: SP

Verpleegkundigen van universitair medische centra (UMC) zijn het zat, al jaren wordt er meer van hun verwacht en neemt de arbeidsdruk toe maar hun salaris en arbeidsvoorwaarden blijven daar dramatisch bij achter. Bij de aanstaande CAO-onderhandelingen dreigt het op een conflict uit te lopen met de directie van De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, die niet tegemoet wil komen aan de eisen voor meer salaris en betere werkomstandigheden.

Lees verder
6 november 2017

SP wil aandacht voor kleine winkeliers en de creatieve sector in de binnenstad

Foto: Robbert Steenbergen

Met het vaststellen van de winkelnota Leidse binnenstad 2017-2021 wil de gemeente het winkelbeleid voor de komende jaren vaststellen. Het beleid is er op gericht om het winkelgebied kleiner te maken en in te zetten op grote winkelketens. De SP is het daar niet mee eens.

Lees verder

Pagina's

U bent hier