h

Werk en Sociale Zaken

1 december 2011

College reserveert extra geld voor opvangen rijksbezuiniging GGZ

Stop de eigen bijdrage GGZ!Volgend jaar willen de VVD, CDA en PVV een eigen bijdrage gaan invoeren voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ongeveer 83% van de clienten van de tweedelijns GGZ moet rondkomen van een minimuminkomen. Daardoor kunnen zij straks hun psychische zorg niet meer betalen. SP-raadslid Louk Rademaker: “Mark Rutte en Geert Wilders gaan straks aan daklozen verplichten om zelf hun psychische hulp te betalen. Dat is toch van de zotte?”
In reactie op voorstellen van SP-raadsleden Eva de Bakker en Louk Rademaker erkent het College de grote problemen van de Rijksbezuiniging. Via de bijzondere bijstand kan de eigen bijdrage voor sommigen vergoed worden. Als dat niet genoeg blijkt, zal het College met extra plannen komen om de problemen met de eigen bijdrage GGZ op te lossen.

Lees verder
1 december 2011

SP stemt tegen verlaging bijstand voor kamerbewoners

Vanavond heeft de gemeenteraad van Leiden besloten dat de bijstand voor kamerbewoners volgend jaar verlaagd wordt met 131,99 euro per maand, als gevolg van bezuinigingen van Rutte en Wilders. Daarmee wordt de bijstandsuitkering voor mensen die een kamer huren volgend jaar in totaal 758,92 euro per maand. De SP en GroenLinks stemden tegen deze verlaging. SP-raadslid Louk Rademaker: “Het is niet te verantwoorden om het inkomen van deze mensen, die al nauwelijks wat te besteden hebben, terug te brengen.”

Lees verder
20 november 2011

Begroting 2012: een sociale begroting in asociale tijden

Ondanks de harde maatregelen van het kabinet Rutte is de begroting van de gemeente Leiden voor 2012 sociaal te noemen. Zo is er volgend jaar zelfs extra geld voor armoedebestrijding! En de SP heeft nog veel meer binnengehaald, dat kunt u hieronder lezen.

Lees verder
8 november 2011

Raad stelt nieuwe re-integratieverordening vast

Op 13 oktober heeft de Leidse gemeenteraad de nieuwe re-integratieverordening vastgesteld. Het re-integratiebeleid heeft tot doel om mensen in de bijstand weer aan een baan te helpen. In de re-integratieverordening moeten de regels voor dat beleid worden vastgelegd. De belangrijkste wijziging van het beleid zijn invoering van het Participatiecentrum en de Participatieplaatsen. Een kort overzicht van de wijzigingen met reacties van SP-raadslid Louk Rademaker.

Lees verder
4 november 2011

Dankzij inzet SP krijgt concierge Merenwijkschool gewoon betaald

De nieuwe betaalde concierge van de Merenwijkschool.Sinds juni 2010 werkte Gert Polane als vrijwillige conciërge bij de openbare basisschool Merenwijk. Tegelijkertijd kreeg hij een uitkering – een onhoudbare situatie gezien de bijbehorende sollicitatieplicht. En conciërges moeten gewoon betaald krijgen, vindt SP-raadslid Louk Rademaker: “Conciërgewerk is ontzettend belangrijk, daar moet ook financiële waardering voor zijn”. Daarom kwam de SP in april dit jaar in actie voor een een vaste aanstelling van Polane. In eerste instantie wees het College de verzoeken van de SP af, maar na herhaaldelijk aandringen en samenwerking met het schoolbestuur is deze week Gert Polane begonnen als betaalde conciërge bij de Merenwijkschool. “Maandag werd ik ontvangen met bloemen door alle leraren. Ik word hier heel erg gewaardeerd. Ik ben al die tijd als vrijwilliger gebleven omdat ik ook graag hier mijn baan van zou willen maken. Dat is mede dankzij de SP gelukt, dan het is toch niet voor niets geweest,” aldus Gert Polane.

Lees verder
30 oktober 2011

Schuldhulpverlening in Leiden blijft op peil

Schuldhulpverlening in Leiden gered!Het Leids stadsbestuur gaat niet bezuinigen op de schuldhulpverlening. Eerder dit jaar was door bezuinigingen van het kabinet Rutte een tekort ontstaan van 388 duizend euro per jaar. Daardoor zouden mensen pas in aanmerking komen voor schuldhulpverlening als ze minder dan 110% van het minimumloon verdienen. Louk Rademaker (SP): “Dat is verschrikkelijk dom; bij grote schuldproblemen moet je zo snel mogelijk een saneringsplan opzetten. Zo voorkom je dat de problemen alleen maar groter worden.”
In juli riep de gemeenteraad het stadsbestuur op om de rijksbezuiniging terug te draaien. Deze maand werd bekend dat er inderdaad het benodigde geld gevonden is. De SP is dan ook verheugd en feliciteert het college van D66, SP, VVD en CDA met dit mooie resultaat. Alle Leidenaren in schuldproblemen, ongeacht hun salaris, kunnen nu gebruik blijven maken van de schuldhulpverlening van de Stadsbank.

Lees verder
13 oktober 2011

SP Leiden waarschuwt voor gevolgen eigen bijdrage GGZ

Het kabinet Rutte wil een eigen bijdrage invoeren voor cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor zouden mensen met psychische stoornissen 200 euro extra per jaar moeten betalen. “Maar de meesten mensen met psychische problemen moeten van een minimuminkomen rondkomen. Zij kunnen die 200 euro extra niet betalen,” zeggen SP-raadsleden Eva de Bakker en Louk Rademaker. Ook daklozen zouden 200 euro moeten betalen voor hun psychische hulp. Rademaker: “Daarmee roep je maatschappelijke problemen over je af.” De SP Leiden vraagt daarom het College wat zij hieraan gaan doen als de onzalige kabinetsplannen toch door gaan.

Lees verder
26 september 2011

Opinie: Ik maak mij zorgen of ik over veertig jaar pensioen krijg

Ons SP-raadslid Louk Rademaker schreef dit opinieartikel, dat vandaag verscheen in de NRC Next.
Louk Rademaker in de NRC NextStelt u zich voor: u bent lid van een vereniging die tot doel heeft om uw salaris en pensioen te verdedigen.
Op een zonderlinge dag besluit het bestuur van uw vereniging een akkoord te ondertekenen waarmee uw pensioen in feite afhankelijk wordt van de grillen van een stel idioten op de beurs.
Stel dat u dan zegt: ‘Nee, dat wil ik niet, dat is een casinopensioen.’ Dan bent u een radicaal en u ondermijnt daarmee de eenheid binnen de vakcentrale.
Althans, dat is de visie die NRC Handelsblad vorige week maandag als feit presenteerde in het artikel “Oproer en onrust in FNV nu compleet”.

Lees verder
26 augustus 2011

Tijdig beslissen voor uitkeringsontvangers hoeft niet?

Burgers die door trage overheden gedupeerd worden, kunnen een dwangsom vragen en krijgen. Alle burgers? Nee. Want als je afhankelijk bent van een uitkering geldt zo’n ontvangen dwangsom als extra inkomsten, die vervolgens weer van de uitkering worden afgetrokken. Daarmee is de ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ zinloos voor die mensen die juist het hardst getroffen worden door trage beslissingen van Sociale Zaken en UWV.

Lees verder
28 juni 2011

Klantvriendelijkheid bij Sociale Zaken moet beter

Louk RademakerAfgelopen jaar heeft de behandeling van clienten van de Sociale Dienst een nieuw dieptepunt bereikt: slechts 28% van de uitkeringsaanvragen is binnen een maand behandeld en regelmatig worden uitkeringen te laat betaald. Voor de SP was dat reden om een actieplan te vragen van het College om dit probleem aan te pakken. Louk Rademaker, raadslid van de SP: “In de coalitie is afgesproken dat Leiden de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland gaat worden. Dan moet dat zeker gelden voor de klanten van Sociale Zaken. Zij zijn in hun levensonderhoud afhankelijk van de gemeente, en trage of foutieve behandeling komt bij hen extra hard aan.” Een motie van de PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks die vraagt om een actieplan werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier