h

SP Leiden waarschuwt voor gevolgen eigen bijdrage GGZ

13 oktober 2011

SP Leiden waarschuwt voor gevolgen eigen bijdrage GGZ

Het kabinet Rutte wil een eigen bijdrage invoeren voor cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor zouden mensen met psychische stoornissen 200 euro extra per jaar moeten betalen. “Maar de meesten mensen met psychische problemen moeten van een minimuminkomen rondkomen. Zij kunnen die 200 euro extra niet betalen,” zeggen SP-raadsleden Eva de Bakker en Louk Rademaker. Ook daklozen zouden 200 euro moeten betalen voor hun psychische hulp. Rademaker: “Daarmee roep je maatschappelijke problemen over je af.” De SP Leiden vraagt daarom het College wat zij hieraan gaan doen als de onzalige kabinetsplannen toch door gaan.

In een serie schriftelijke vragen doet de SP een aantal suggesties om de asociale kabinetsplannen tegen te gaan. Zo zijn veel arme Leidenaren verzekerd via een collectieve zorgverzekering van de gemeente. De extra kosten voor de GGZ zouden binnen deze verzekering vergoed kunnen worden, suggereert de SP.

De schriftelijke vragen die de SP stelt zijn:

Volgend jaar wil het kabinet Rutte een eigen bijdrage invoeren voor gebruikers van de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ), bovenop het al bestaande eigen risico. Het zou dan gaan om een eigen bijdrage van 200 euro per jaar.
Het gaat om een forse maatregel die vooral bij de meest kwetsbare mensen terecht komen. De meest kwetsbare chronische patiënten met de meest ontregelende psychische stoornissen moeten opdraaien voor de hoogste eigen bijdragen, aldus GGZ Nederland. Volgens GGZ Nederland moet 83% van de mensen met een ernstige psychische aandoening rondkomen van een minimum inkomen. Een hoge eigen bijdrage betekent dat ze geen toegang meer hebben tot de juiste zorg. (Zie www.ggznederland.nl)

Hierover wil de SP de volgende vragen stellen:

1. Bent u bekend met de geplande invoering van de eigen bijdrage voor de GGZ?
2. Kunt u aangeven hoeveel mensen in Leiden in de GGZ zitten?
3. Kunt u daarbij ook aangeven hoeveel mensen daarvan minder dan 110% van het minimuminkomen verdienen en hoeveel mensen een uitkering van de gemeente ontvangen? Hoeveel mensen van deze groep zijn verzekerd via de collectieve zorgverzekering in het kader van het minimabeleid?
4. Deelt u de zorgen van GGZ Nederland dat de groep psychische patiënten met een laag inkomen straks problemen krijgen met toegang tot zorg en waarom?

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag waarschuwt Hans Slijpen van de politie Utrecht namens de landelijke GGZ-expertgroep voor een toename van overlast door daklozen met psychische problemen als de eigen bijdrage ingevoerd wordt. (“Overlast door psychotische zwervers in stad neemt toe”, Volkskrant, 8 oktober 2011.)

5. Kunt u een inschatting geven wat u voor problemen verwacht, als de eigen bijdrage GGZ wordt ingevoerd met daklozen met psychische stoornissen?

De SP wil voorkomen dat de eigen bijdrage GGZ tot problemen leidt, en heeft daarover de volgende vragen aan het College.

6. Is het mogelijk om de eigen bijdrage voor GGZ-patiënten te vergoeden in het kader van het minimabeleid? Hoeveel zou zo’n maatregel kosten?
7. Is het mogelijk in de collectieve verzekering voor minima op te nemen dat verzekerden geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor tweedelijns GGZ?
8. Bent u bereid één van deze twee oplossingen of een andere creatieve oplossing te overwegen indien de Tweede Kamer besluit tot invoering van de eigen bijdrage GGZ?

Eva de Bakker (SP)
Louk Rademaker (SP)

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier