h

Oostvlietpolder

 

Van 2000 tot 2010 wilde een meerderheid in de Leidse politiek de laatste groene polder van Leiden bebouwen. Terwijl de PvdA, VVD en GroenLinks vanuit het Stadhuis probeerde een bedrijventerrein aan te leggen, heeft de SP samen met de Vrienden van de Oostvlietpolder tien jaar lang gestreden voor het behoud van dit groene stukje Leiden. Uiteindelijk hebben de SP en de Vrienden die strijd gewonnen: na de raadsverkiezingen van 2010 kwam er een nieuw stadsbestuur van D66, SP, CDA en VVD dat besloot om de Oostvlietpolder groen te houden. In dit dossier kunt u achtergronden en nieuwsberichten over de polder lezen.

11 oktober 2016

Groen bestemmingsplan Oostvlietpolder een feit!

De raad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder. Deze polder is al vele jaren onderdeel van debat in Leiden. De SP heeft altijd gestreefd naar het behoud van een groene Oostvlietpolder. De Leidse SP-fractie is dan ook verheugd dat de laatste formele stap, de vaststelling van het bestemmingsplan, heeft plaatsgevonden. Een groene toekomst van de Oostvlietpolder is een feit!

Foto: SP
Lees verder
13 juli 2014

Oostvlietpolder nóg groener

Bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van het tweede gedeelte van de plannen voor een nog groenere Oostvlietpolder. De plannen zijn goed voor zowel flora en fauna als voor de mens, want niet alleen worden groen en water verbeterd zodat er meer biodiversiteit komt, ook komen er meer wandelpaden en andere zaken die de Oostvlietpolder aantrekkelijker maken om te bezoeken. De SP diende bij het raadsvoorstel nog een extra voorstel in, om vaart te maken met de al jaren geleden beloofde compensatie van verdwenen Leidse volkstuinen. Die motie werd met algemene stemmen aanvaard. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Ik ben er trots op dat het geplande bedrijventerrein er nooit is gekomen, maar dat de gemeente in plaats daarvan werkt aan een groene Oostvlietpolder, die ook nog eens een steeds leukere plek wordt om te bezoeken!”.

Lees verder
13 februari 2014

SP-lijsttrekker Roos van Gelderen ondertekent Groene Manifest Oostvlietpolder

SP-lijsttrekker Roos van Gelderen en Hans Pieters van de Vrienden van de Oostvlietpolder.Vanavond heeft de SP, samen met een aantal andere partijen, het Groene Manifest van de Vrienden van de Oostvlietpolder ondertekend. Met dit manifest beloven deze partijen zich in te zetten voor een groene toekomst van de Oostvlietpolder. SP-lijsttrekker Roos van Gelderen: "Onze mooie Oostvlietpolder is na jarenlange strijd gelukkig niet opgeofferd voor een bedrijventerrein. Natuur is van onschatbare waarde, niet alleen voor de dieren en planten, maar voor ons allemaal. Om lekker te wandelen, te fietsen of te sporten. Maar ook voor ons welzijn en gezondheid in het algemeen is het goed om ruimte en groen om je heen te hebben. Zeker het groen rond een stad, in een drukbevolkt gebied, moet altijd beschermd blijven."

Lees verder
13 februari 2014

SP: 'Verkiezingsbelofte gerealiseerd, Oostvlietpolder blijft groen!'

 'Verkiezingsbelofte gerealiseerd, Oostvlietpolder blijft groen!'Het raadsbesluit van 12 februari 2014 om het bestemmingsplan te wijzigen is het sluitstuk van de besluitvorming over de Oostvlietpolder. Vanaf vandaag is de bestemming voor de polder weer groen, zodat de mensen uit Leiden kunnen blijven genieten van deze prachtige polder van Leiden. Met deze wijziging van het bestemmingsplan, verdwijnt de mogelijkheid om er een bedrijventerrein te bouwen. Daarmee is een belangrijke verkiezingsbelofte van de SP uit 2010 ingelost. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: 'De SP is verheugd dat de laatste stap naar een groene Oostvlietpolder heeft plaatsgevonden. Een mooi resultaat.'

Lees verder
25 mei 2013

Doorbraak: Oostvlietpolder blijft groen

De SP is verheugd dat Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten om de Oostvlietpolder groen te houden. Eerder was hier een bedrijventerrein gepland. Jarenlang heeft de SP in zowel Provinciale Staten als de Leidse gemeenteraad gestreden voor het groen houden van de Oostvlietpolder. De laatste hobbel die nog genomen moest worden, was het in samenwerking met de regio zoeken naar een alternatieve locatie. Deze is eindelijk gevonden in goed overleg met de verschillende gemeenten. Eerder dit jaar vroeg de SP nog aan de verantwoordelijk Gedeputeerde of deze beslissing nog voor zomer genomen kon worden, zodat het dossier in 2013 gesloten kan worden. "Het dossier Oostvlietpolder sleept nu al jaren voort en de SP wilde dit rond de zomer afronden, zodat Leiden op tijd het bestemmingsplan kan aanpassen. Het is goed dat Gedeputeerde Veldhuijzen zijn toezegging is nagekomen. Alleen Provinciale Staten moeten nog instemmen en ik hoop dat de andere partijen het voorstel van GS steunen," aldus SP-statenlid Jerry Snellink.
Oostvlietpolder blijft groen dankzij SP!

Lees verder
27 januari 2013

Opening groot weidevogelgebied in Oostvlietpolder!

Deze week was het eindelijk zo ver: de officiële opening van het 38 hectare grote weidevogelgebied 't Vogelhoff in de Oostvlietpolder! Het gebied omvat onder meer de hele ruimte tussen de volkstuinen en de Vlietlanden. Nadat de Leidse coalitie van D66, VVD, SP en CDA had afgesproken de polder groen te houden, is er hard gewerkt aan plannen voor de inrichting en het beheer van het gebied. De nieuwe (eigenlijk: verbeterde) natuur is samen met o.a. de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder vormgegeven. Behalve aan de weidevogels is er ook aan de mensen gedacht: er zijn wandelpaden met spannende water-oversteekplekken, een fietspad en een vogelkijkhut en er komt een boomgaard met allerlei verschillende soorten fruitbomen. Het fietspad en de wandelpaden zijn in het broedseizoen gedeeltelijk gesloten, dan kan er alleen langs en niet door het gebied gewandeld en gefietst worden. Bekijk hieronder een fotoverslag.

Nu nog wit, straks helemaal groen en vol met allerlei verschillende soorten weidevogels en andere dieren. Links de tuinhuisjes van Roomburg en rechts de populieren die de grens met de Vlietlanden markeren, op de achtergrond de A4

Lees verder
1 december 2011

Oostvlietpolder groen!

Dat de laatste agrarische polder van Leiden behouden blijft voor natuur en recreatie staat vast. De Oostvlietpolder was jaren lang inzet van politieke strijd, omdat een ruime meerderheid van de partijen in de gemeenteraad er een bedrijventerrein wilde. Zoals bekend heeft de SP daar samen met de Vrienden van de Oostvlietpolder altijd fel tegen gestreden. In het coalitie-akkoord dat vorig jaar is gesloten tussen SP, D66, VVD en CDA was vooral op aandringen van SP en D66 opgenomen dat er geen industrie komt in de Oostvlietpolder. Tijdens de commissievergadering van 17 november jongstleden ging de discussie erover wat er nu wel met de polder moet gaan gebeuren en hoe er voor te zorgen dat ook in de toekomst de polder groen blijft.

Lees verder
22 februari 2011

SP Zuid-Holland doet voorstel voor groene Oostvlietpolder

Bij de herziening van de Provinciale Structuurvisie op woensdag 23 februari zal de SP-Statenfractie een voorstel indienen om de Leidse Oostvlietpolder groen te houden. De SP volgt daarmee de wens van de meerderheid van de inwoners van Leiden en de Gemeenteraad om de laatste groene polder van Leiden te beschermen. Op dit moment wil het provinciebestuur een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder.
SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam: "In juni vorig jaar deden we hetzelfde voorstel, maar dat haalde toen geen meerderheid. Naast het CDA en de VVD waren onder andere de PvdA en D66 tegen. Inmiddels is de Statenfractie van de PvdA ook voorstander van een groene Oostvlietpolder, dus het voorstel maakt kans om aangenomen te worden."

Lees verder
22 februari 2010

Groene Oostvlietpolder is goedkoper dan aanleg bedrijventerrein

Bij de aanleg van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder gaat de gemeente Leiden miljoenen verlies lijden. Het groen houden is ongeveer 10 miljoen euro goedkoper, blijkt uit documenten van de gemeente. De SP strijdt al jaren voor het behoud van de groene Oostvlietpolder, en wordt daar nu in gesteund door financiële cijfers. SP-raadslid Louk Rademaker: “Deze cijfers tonen aan dat er geen behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein.”
Jaarlijks rapporteert de gemeente over de stand van zaken van alle grote projecten. Dit gebeurt in het zogeheten ‘PRIL’: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden. In het laatste PRIL staat dat bij de aanleg van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder de gemeente waarschijnlijk 22,1 miljoen euro verliest. Dit grote verlies wordt veroorzaakt door de onzekerheid over de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein.

Lees verder
12 februari 2010

"Voor meer werkgelegenheid hoef je de Oostvlietpolder niet bebouwen"

Hou de Oostvlietpolder groen, stem SP!Het februarinummer van het blad 'Bedrijven' interviewde SP-lijsttrekker Antoine Theeuwen en nog drie andere Leidse politici over bedrijven in Leiden. Natuurlijk kwam daarbij het thema van de komende verkiezingen aan bod: de Oostvlietpolder. 'Bedrijven' voeg aan Antoine Theeuwen: Is het voor de Leidse werkgelegenheid cruciaal dat er een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder komt?
Antoine Theeuwen, SP: ‘Ik vind dat dit niet cruciaal is, want Leiden heeft nog steeds een relatief laag percentage werklozen. Meer werkgelegenheid is natuurlijk een goed streven in zijn algemeenheid, maar daarvoor heeft de SP andere plannen waarvoor de Oostvlietpolder niet bebouwd hoeft te worden. Denk hierbij aan het stimuleren en beschermen van het MKB, het trekken van meer bezoekers naar de binnenstad door uitbreiding van het Stadsparkeerplan en het extra stimuleren van startende Leidse ondernemers.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier