h

SP: 'Verkiezingsbelofte gerealiseerd, Oostvlietpolder blijft groen!'

13 februari 2014

SP: 'Verkiezingsbelofte gerealiseerd, Oostvlietpolder blijft groen!'

 'Verkiezingsbelofte gerealiseerd, Oostvlietpolder blijft groen!'Het raadsbesluit van 12 februari 2014 om het bestemmingsplan te wijzigen is het sluitstuk van de besluitvorming over de Oostvlietpolder. Vanaf vandaag is de bestemming voor de polder weer groen, zodat de mensen uit Leiden kunnen blijven genieten van deze prachtige polder van Leiden. Met deze wijziging van het bestemmingsplan, verdwijnt de mogelijkheid om er een bedrijventerrein te bouwen. Daarmee is een belangrijke verkiezingsbelofte van de SP uit 2010 ingelost. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: 'De SP is verheugd dat de laatste stap naar een groene Oostvlietpolder heeft plaatsgevonden. Een mooi resultaat.'

De SP heeft jarenlang gestreden voor een groene Oostvlietpolder. Bijvoorbeeld omdat de SP heeft bijgedragen aan het ontstaan van Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. Natuur en ruimte aan de rand van Leiden heeft voor de SP altijd zwaarder gewogen dan het mogelijk maken van een bedrijventerrein in de laatste groene polder van Leiden. Bij de coalitieonderhandelingen van 2010 heeft de VVD dit punt al losgelaten en later hebben ook PvdA en Groen Links, jaren voorstander van een bedrijventerrein, hiermee ingestemd. Na de wijziging van de provinciale structuurvisie is de aanpassing van het Leidse bestemmingsplan nu de laatste formele handeling geweest om een groene Oostvlietpolder te kunnen garanderen.

Ondanks deze belangrijke stap, blijft er toch druk staan op de Oostvlietpolder. Een deel van de Rijnlandroute, staat gepland door de Oostvlietpolder. VVD en CDA willen deze weg koste wat kost aanleggen. Zowel in Leiden als in de provincie Zuid Holland strijdt de SP ervoor dat deze weg zo min mogelijk invloed heeft op de Oostvlietpolder en de inwoners van de Stevenshof. Daardoor is extra geld uitgetrokken voor een verdiept aanleggen en deels ondertunnelen van de Rijnlandroute.

SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: 'Wij zijn altijd tegenstander van de Rijnlandroute geweest en dat blijven we. Toch werken we samen met de grootste voorstanders van de Rijnlandroute, VVD en CDA en hebben we invloed op de manier waarop deze wordt aangelegd. Ik ben er zeker van dat zonder de SP, de Rijnlandroute al aangelegd zou zijn dwars door de Oostvlietpolder zonder aanpassingen',

Meer informatie: Antoine Theeuwen, antoine.theeuwen@gmail.com, Tel nr: 071-5215130

U bent hier