h

Hulpdienst

Hoge energierekening en energietoeslag

Vanwege de enorm gestegen energieprijzen komt de overheid huishoudens met lagere inkomens tegemoet met een eenmalige energietoeslag van €800,=. Als u een uitkering van de gemeente of het UWV hebt wordt de toeslag automatisch aan u uitbetaald. Zo niet, dan moet u de toeslag zelf aanvragen. Als u dat niet zelf kunt, de SP-hulpdienst biedt hulp aan.

Als u een afspraak bij ons maakt, neem dan mee:

· Digidcode

· specificaties van de afgelopen maand van alle inkomsten, uitkeringen, pensioenen, alimentatie etc. van u en uw partner, of bankafschriften waarop deze inkomsten duidelijk zijn vermeld.

· laatste bankafschrift met het rekeningnummer waarop de energietoeslag moet worden gestort.

Bel voor het maken van een afspraak naar 071 5219153, of stuur een email naar hulpdienstspleiden@gmail.com


Kwijtschelding gemeentelijke lasten (BSGR)

 

Hebt u een laag inkomen, op of rond het sociaal minimum en niet veel spaargeld? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belasting. Doe een aanvraag of, maak een afspraak bij de SP-Hulpdienst om u daarbij te helpen.

Neem mee:

· Het aanslagbiljet van BSGR

· Alle inkomsten, uitkeringen, pensioenen van u en uw partner,

· Laatste afschrift van uw bank- en spaarrekening

· Premie ziektekostenverzekering,

· De maandhuur, maandelijkse huurtoeslag en zorgtoeslag,

· Hebt u schulden, bezittingen, bent u in het bezit van een auto, boot of caravan etc.? Neem de bewijzen mee.


Inloggen met SMS-controle

 

Nieuw bij de belastingdienst en vele andere (overheids-)instellingen is het binnenkort verplicht inloggen met een dubbele beveiliging, een SMS-controle.

Dat betekent dat u op de website van die instelling binnenkort niet meer kunt inloggen met alleen uw Digid-code, maar met een daaraan gekoppelde SMS-controle. Elke keer als u inlogt krijgt u op uw (smart) telefoon een SMS met een 6-cijferige code die u moet invullen. Hebt u geen smartphone, u kunt de sms-code ook op uw huistelefoon ontvangen via een gesproken bericht. Wij raden iedereen aan om, als u nog niet over inloggen met SMS-controle beschikt, dat zo spoedig mogelijk aan te passen om te voorkomen dat u niet meer kunt inloggen op diverse websites.

Hebt u hulp daarbij nodig? Maak een afspraak bij de SP-hulpdienst.

Neem mee:

· Uw huidige Digid code

· Uw smartphone

· Of het nummer van uw huistelefoon


De Leidse SP-hulpdienst

Gelijk hebben en gelijk krijgen is twee. En dat gelijk krijgen wordt voor gewone mensen steeds moeilijker nu de sociale rechtshulp almaar wordt afgebroken.
Lees verder

Openingstijden SP Hulpdienst

DE SP hulpdienst hanteert vanaf 01 mei 2022 weer de normale openingstijden, dinsdag /m vrijdag van 11.00 u tot 16.00 u en woensdagavond van 20.00 tot 22.00 u, er zijn geen Covid maatregelen meer. U kunt bij ons terecht voor het doen van:

· belastingaangifte,

· aanvragen toeslagen,

· bijzondere bijstand,

· subsidies

· invullen van formulieren

· en voor de gebruikelijke diverse sociaal-maatschappelijke hulpvragen.

· Voor juridische hulpvragen kunt u terecht op woensdagen van 13.00 tot 16.00.

Ook vanaf 1 mei is het mogelijk een afspraak te maken voor het aanvragen van de energietoeslag en kwijtschelding van gemeentelijke lasten van BSGR (zie elders op de website van de SP-hulpdienst).

Bel voor het maken van een afspraak naar 071-5219153, of stuur een email naar hulpdienstspleiden@gmail.com

Paul Day

Hulpdienstmedewerker

Dhr. drs. P.A. Day (Paul) 'Gedreven, dienstverlener, bemiddelaar, huisbezoek' Bereikbaar via telefoonnummer 06-466 533 16; e-mail: hulpdienstspleiden@gmail.com

Aat van Gurp

Hulpdienstmedewerker

Dhr. mr. drs. A.P. van Gurp (Aat): 'Gebalanceerd, luisterend oor’. Hulpdienstmedewerker sinds 2006. Bereikbaar: vrijdag van 10.30-16.00u

Rachid Benissaid

Rachid Benissaid is al jaren inzetbaar tijdens de drukke belastingweken.

Wilma Olijerhoek

Wilma Olijerhoek is al jaren inzetbaar tijdens de drukke belastingweken.

Gout Kattenberg

Hulpdienstmedewerker

Dhr mr. G. Kattenberg (Gout) is fiscaal jurist en vrijwilliger tijdens de drukke belastingweken

Dilek Karaman

Dilek Karaman (Lily) is vrijwilligster bij de hulpdienst

U bent hier