SP Leiden

De Sleutels niet eerlijk over De Kooi

20-07-2016Op 5 juli werd in de gemeenteraad met ruime meerderheid een motie aangenomen, die een einde wil maken aan de sloopplannen van woningbouwcorporatie De Sleutels. De SP was mede-indiener van de motie van de PvdA. SP-fractievoorzitter Van der Kraats: “Ik ben blij dat de raad bij meerderheid zo veel waarde hecht aan deze mooie wijk, die het verdient om opgeknapt te worden. Dit in tegenstelling tot De Sleutels helaas. Zij gaan niet alleen in tegen eerder gemaakte afspraken, ze bedienen zich ook nog van argumenten die aantoonbaar niet kloppen.”

Foto: SP
› Lees verder

Buurtwinkels zijn belangrijk!

20-07-2016In de gemeenteraad wordt er vaak gesproken over de winkelgebieden die belangrijk zijn voor de bezoekers van de stad, en er is weinig aandacht voor winkels die eigenlijk alleen door de mensen in de directe omgeving gebruikt worden. Toch zijn die juist heel belangrijk. Woordvoerder economie Antoine Theeuwen: “Met name oudere mensen hebben moeite om lange afstanden af te leggen voor hun boodschappen. En nu er steeds meer oudere mensen zijn, en de overheid ook verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, wordt het alleen maar belangrijker dat er genoeg buurtwinkels zijn”. De SP diende daarom een wijzigingsvoorstel in om meer aandacht te geven aan buurtwinkels. Dat voorstel werd door de hele gemeenteraad mede ondertekend, en werd dan ook met unanieme stemmen aangenomen.› Lees verder

Doorgaan op de ingeslagen weg

20-07-2016Bij de laatste raadsvergadering van het seizoen werd naast de jaarrekening, ook de kaderbrief behandeld. In die brief schetst het college van burgemeester en wethouders de plannen voor de komende jaren. De bespreking ervan is te vergelijken met de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De SP wil dat we in grote lijnen op dezelfde manier doorgaan: samenwerken, experimenteren met nieuwe manieren om zaken (kleinschalig) te organiseren en voorzichtig zijn met het geld. Er zijn een aantal zaken waar de SP de komende jaren extra aandacht voor zal hebben, u kunt lezen welke dat zijn in de speech van fractievoorzitter Julian van der Kraats hieronder.

› Lees verder

Goed jaar voor Leiden

20-07-2016Bij de laatste raadsvergadering van het seizoen werd de jaarrekening behandeld. Daarin wordt de balans opgemaakt van wat er allemaal goed en minder  goed is gegaan in 2015. De SP is vooral blij dat alle grote veranderingen in de zorg relatief goed zijn gegaan. Fractievoorzitter Julian van der Kraats: "Waar er in andere gemeentes een enorme kaalslag is geweest in de zorg, is het in Leiden gelukt om vooral anders te gaan werken: kleinschaliger en met minder bureaucratie. Dat is een geweldige prestatie van iedereen die daar aan heeft meegewerkt en daar mogen we trots op zijn". Lees hieronder de hele speech die de SP in de gemeenteraad heeft gehouden.› Lees verder

Schriftelijke vragen SP over opleggen kortingen aan bijstandsgerechtigden

08-07-2016De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het opleggen van kortingen op de bijstand en bijzondere bijstand aan bijstandsgerechtigden

› Lees verder

Leidse SP start met campagne voor een Nationaal Zorgfonds

06-07-2016De SP staat in Leiden vaker op de markt, en dat weten de vaste bezoekers wel. Dit keer stond het kraampje op een andere plek dan gebruikelijk.

› Lees verder

politiek café met Inez Staarink

30-06-2016Op vrijdag 8 juli, vanaf 20.00 uur, ontvangt SP Leiden Inez Staarink. Zij stelt zich kandidaat voor de eerstkomende parlementsverkiezingen. Op 8 juli komt ze haar stad- en regiogenoten vertellen waarom. Ze maakt duidelijk wat ze tot nu toe als SP-beleidsmedewerker natuur, landbouw, voedsel en dierenwelzijn heeft gedaan in Den Haag. En ze licht graag toe hoe zaken gaan in de Tweede Kamer en wat de SP daar doet op groene thema's.

› Lees verder

SP Leiden vraagt omwonenden Rhijnvreugd naar mening komst statushouders

09-06-2016Op dinsdag 8 juni is een aantal bestuurs- en fractieleden bij bewoners in de omgeving van de locatie Rhijnvreugd (aan het eind van de Hoge Rijndijk, op de grens met Zoeterwoude en Leiderdorp), waar mogelijk 18 tijdelijke woonruimtes voor statushouders gebouwd zullen worden, gaan informeren wat zij hiervan vinden.

› Lees verder

COA ontruimt Wassenaarseweg

24-05-2016Het COA heeft vandaag tot ieders verrassing besloten te stoppen met het opvangen van vluchtelingen aan de Wassenaarseweg. In elk geval worden de mensen die er nu zijn vanaf morgenochtend verplaatst naar asielzoekerscentra, in afwachting van permanente woonruimte. De actie van het COA is zo van stel op sprong, dat zelfs een officiële reactie van het COA zelf nog ontbreekt. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Deze actie past in het patroon dat we de laatste tijd hebben gezien, dat het COA niet goed is in samenwerken en niet goed is in communiceren. Bijvoorbeeld met de vele vrijwilligers die zich in hebben gezet voor deze mensen. Nota bene stond voor vrijdag aanstaande de feestelijke opening gepland van het gebouw van de gemeente naast het COA, waar vrijwilligers van alles en nog wat hebben georganiseerd en hadden willen organiseren. Het enige lichtpunt is wel dat de mensen die nu verplaatst worden ergens naartoe gaan waar ze beter behandeld worden”.

› Lees verder

Politiek café met Nadia Benaissa: "Meld islamofobie"

23-05-2016Op vrijdag 10 juni, vanaf 20.00 uur, ontvangt SP Leiden de juriste Nadia Benaissa van stichting Meld Islamofobie.

› Lees verder

Pagina's