h
24 oktober 2016

Natalie Wanga terug in de raad voor Leidse SP

Foto: SP

Op 10 november a.s. keert Natalie Wanga terug als raadslid. Zij is volledig hersteld en heeft er heel veel zin in. Haar tijdelijke vervanger Antoine Theeuwen blijft bij de SP-fractie als duolid. Dat betekent dat hij het woord blijft voeren namens de SP in de commissievergaderingen, maar niet meer in de raadsvergadering.

Lees verder
19 oktober 2016

Schriftelijke vragen SP over kinderen met PGB-schulden

De SP Leiden maakt zich zorgen over het feit dat kinderen met enorme schulden worden opgezadeld als hun ouders hun PGB-budget niet goed beheren, zoals onlangs bleek uit een aflevering van de Monitor.

Lees verder
18 oktober 2016

SP-wethouder: regenboogzebrapad meteen laten herstellen

Foto: SP

Binnen 24 uur nadat het regenboogzebrapad op de nieuwe Beestenmarkt werd besmeurd door drie onbekenden, heeft SP wethouder Roos van Gelderen het laten herstellen. Ook is er aangifte van vernieling gedaan door de gemeente.

Lees verder
17 oktober 2016

SP-bestuurslid Kus verlaat SP

Afdelingsbestuurslid Mustafa Kus heeft laten weten dat hij de SP verlaat. Het bestuur respecteert zijn beslissing, maar betreurt die zeer.

Lees verder
13 oktober 2016

SP opnieuw de straat op voor Nationaal Zorgfonds

Woensdagavond 12 oktober ging een groep SP'ers uit Leiden en Rijnsburg de Burgemeesterswijk in, het gedeelte vlakbij de Hoge Rijndijk. Een kort fotoverslag.

Lees verder
12 oktober 2016

22 Oktober Amsterdam Demonstratie tegen TTIP/CETA

Als het aan de Europese Commissie ligt wordt CETA, het neoliberale handelsverdrag met Canada, voorlopig ingevoerd. Dus zonder instemming  van nationale parlementen. Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk een ondermijning van onze democratie: ‘Minister Ploumen moet de sluiproute van de “voorlopige toepassing” van CETA in Brussel blokkeren. Eerst is de Tweede Kamer aan zet, en als het aan ons ligt ook de bevolking via een referendum.’ Kom 22 oktober om 13 uur naar het Museumplein in Amsterdam voor de demonstratie tegen CETA/TTIP.

Lees verder
11 oktober 2016

Groen bestemmingsplan Oostvlietpolder een feit!

De raad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder. Deze polder is al vele jaren onderdeel van debat in Leiden. De SP heeft altijd gestreefd naar het behoud van een groene Oostvlietpolder. De Leidse SP-fractie is dan ook verheugd dat de laatste formele stap, de vaststelling van het bestemmingsplan, heeft plaatsgevonden. Een groene toekomst van de Oostvlietpolder is een feit!

Foto: SP
Lees verder
11 oktober 2016

Begroting 2017 (1)

De raad sprak op 11 oktober over de begroting voor 2017. Dit deel van de bespreking was de algemene beschouwingen, later wordt de begroting meer in detail bespraken. Een aantal hoofdpunten uit de begroting zijn de transformatie op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning, duurzaamheid en biodiversiteit en wijkgericht werken. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: "De SP herkent zich goed in deze begroting. We zijn blij dat we zorg en welzijn volgens de menselijke maat vorm kunnen geven. Ook op allerlei andere plekken is de menselijke maat leidend". Lees hieronder de speech die Julian van der Kraats hield in de raad. 

Lees verder
7 oktober 2016

Schriftelijke vragen SP over gemalen autobanden op kunstgrasvelden

De SP-fractie heeft met ongerustheid kennisgenomen van de uitzending van Zembla op 5 oktober 2016. Hierin werd gesteld dat 90% van de kunstgrasvelden in Nederland gemalen autobanden bevat waarin meerdere zwaar kankerverwekkende stoffen zitten. Inmiddels overleggen gemeenten met het RIVM en er wordt meer onderzoek verricht naar eventueel schadelijke gevolgen van deze stoffen.

Lees verder
7 oktober 2016

SP Leiden presenteert resultaten onderwijsenquête werkdruk onderwijs

In februari heeft de raadsfractie van de SP alle schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs in Leiden een enquête gestuurd. Enkele tientallen leraren hebben de enquête ingevuld en met een aantal docenten
is nog verder gesproken. De resultaten zijn nu bekend.

Lees verder

Pagina's