h
17 juli 2018

Acties bij het LUMC na mislukte CAO-onderhandelingen

Foto: FNV / FNV.nl

Afgelopen week zijn verpleegkundigen massaal in actie gekomen voor meer respect, meer loon en minder werkdruk in de Universitair Medische Centra (UMC’s). Na maanden moeizaam onderhandelen over een nieuwe cao, blijft werkgever Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met verslechteringen komen.

Lees verder
14 juli 2018

Oud-wethouder Van Gelderen ontvangt SP-onderscheiding

Foto: SP

Op vrijdag 13 juli jl. heeft oud SP-wethouder Roos van Gelderen de hoogste onderscheiding ontvangen die een SP afdeling kan uitreiken, de Zilveren Tomaat. Van Gelderen is 8 jaar wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn geweest in Leiden.

Lees verder
13 juli 2018

SP blij met toezegging verzet tegen plannen loondispensatie

In de raadsvergadering van 12 juli 2018 kwam de SP Leiden met een motie. Daarin riep de SP het College op zich uit te spreken tegen de nieuwe plannen vanuit de landelijke overheid. De regering wil werkgevers loondispensatie geven als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Met deze nieuwe plannen zullen arbeidsbeperkten in veel gevallen onder het minimumloon verdienen.

Lees verder
12 juli 2018

Leiden vuurwerkvrij

Op de raadsvergadering van 12 juli 2018 dient SP samen met een aantal andere partijen een motie in. Hierin vraagt de SP het College om een plan te ontwikkelen. Daarmee moet Leiden op termijn vuurwerkvrij worden. Er is dan alleen ruimte voor een grote vuurwerkshow voor de hele stad.

Lees verder
11 juli 2018

Motie: laat mensen met een arbeidsbeperking werken voor een volwaardig loon.

Aankomende donderdag wordt in de gemeenteraad een SP-motie over de loondispensatie besproken.

Lees verder
3 juli 2018

Maidenspeech Thomas van Halm

Op donderdag 21 juni hield SP-raadslid Thomas van Halm zijn maidenspeech (de eerste speech als nieuw raadslid). Hieronder de volledige tekst van zijn speech:

Lees verder
24 juni 2018

SP: geen milieu-onvriendelijk kunstgras in Leiden!

Leiden is de stad met het hoogste percentage fijnstof van Nederland. *)  Dat was al reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Met verschillende moties probeerde de SP-fractie in de raad van 21 juni de komst van een kunstgrasveld in het Morskwartier tegen te houden en kunstgras te compenseren door groen, maar het was tevergeefs.

Lees verder
13 juni 2018

SP wil bescherming woonwagencultuur in Leiden

Foto: SP

De Leidse SP wil dat de woonwagencultuur verankerd wordt in de beleidsregels van de gemeente Leiden. Het vorig jaar verschenen rapport van de landelijke ombudsman adviseert gemeenten om in
overeenstemming met verschillende overeenkomsten voor de rechten van de mens ruimte te maken voor de woonwagencultuur middels het opstellen van gemeentelijk beleid.

Lees verder
13 juni 2018

Mostafa Lahlafi beëdigd als duolid voor de SP

Foto: SP

Op dinsdag 12 juni werd Mostafa Lahlafi door burgemeester Lenferink geïnstalleerd als duolid. Hij gaat de SP versterken in de commissie Onderwijs en Samenleving. Dat ligt voor de hand omdat Mostafa in de jeugdzorg werkt. Hij zal woordvoerder Jeugd zijn.

Lees verder
5 juni 2018

Zorgen over luchtkwaliteit in Leiden

De SP Leiden heeft schriftelijke vragen gesteld over de luchtkwaliteit in Leiden. Uit een artikel in Het Financieele Dagblad bleek dat Leiden de hoogste concentratie fijnstof heeft in Nederland.

Lees verder

Pagina's