h
27 augustus 2017

Buurten in de Zeeheldenbuurt

Foto: SP

Afgelopen zomer is SP Leiden een aantal zaterdagen de buurt ingetrokken. We wilden met de bewoners in gesprek gaan over hoe zij hun buurt ervaren. Zijn zij tevreden, waar zijn nog knelpunten en op welke manieren kunnen wij de buurten verbeteren? Daarbij is SP Leiden begonnen in de Stevenshof en is daarna doorgegaan in de Zeeheldenbuurt.

Lees verder
24 juli 2017

SP stelt vragen over Haarlemmertrekvaart

In het Leidsch Dagblad van vrijdag 30 juni 2017 wordt melding gemaakt van het feit dat de firma Padox Beheer een zienswijze heeft ingediend t.a.v. het bestemmingsplan voor de brug naar de Oegstgeestse wijk Poelgeest.
In het artikel wordt melding gemaakt van het feit dat (de eigenaar van) het bedrijf als eigenaar van de Haarlemmertrekvaart een belangrijke partij is bij de planontwikkeling, omdat de nieuwe oeververbindingen over het water van genoemde eigenaar gaat.
Volgens het artikel zou de eigenaar op zoek zijn naar een oplossing met de gemeente waarbij een financiële compensatie, grondruil, grondverkoop of grondhuur genoemd worden als mogelijkheden.

Lees verder
15 juli 2017

SP op de markt voor Doelensteeg-bewoners

Foto: SP

De SP staat vaker op de markt, ook buiten het verkiezingsseizoen om. Zo houdt de SP de vinger aan de pols. Vandaag stond de SP op de markt met een speciaal thema: om de bewoners van de Doelensteeg, die het onprettige vooruitzicht hebben hun huis uit te moeten omdat de universiteit juist op die plek wil uitbreiden, een hart onder de riem te steken.

Lees verder
12 juli 2017

SP: verkamering niet alleen een Leids probleem

De Leidse SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het ombouwen van reguliere woningen naar meerdere kamers leidt in de praktijk tot problemen voor omwonenden. Niet alleen in Leiden, maar ook in andere studentensteden worden regels gesteld om de overlast als gevolg van verkamerde panden aan te pakken. Sommige steden gaan daarin verder dan Leiden.

Lees verder
12 juli 2017

Ontwikkeling Humanitiescampus: raadsbehandeling

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli jl. heeft de SP gepleit om een ander proces te volgen waar het gaat om de ontwikkeling die de universiteit wenst voor het Witte Singel – Doelencomplex. De oproep van de SP aan het college en de raad om te streven naar een ontwikkeling van de universiteit waarbij de 58 woningen van het Doelencomplex kunnen blijven is niet gesteund door D66, VVD, PvdA, GL, CDA, Leefbaar Leiden.

Lees verder
5 juli 2017

Besmetting Waterspeelplaatsen Tuin van Noord

Bezorgde ouders hebben de afgelopen dagen de Leidse SP gealarmeerd over ernstige huiduitslag bij hun kinderen nadat ze in de waterspeelplaatsen in de Tuin van Noord zijn geweest. Deze was zo ernstig dat de getroffen kinderen een paar dagen niet naar school konden.

Lees verder
30 juni 2017

Ontwikkeling Humanitiescampus: update

Afgelopen dinsdag 27 juni jl. heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich uitgesproken over de plannen van de Universiteit Leiden voor de herontwikkeling van het Wittesingel-Doelencomplex (WSD) en het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders voor het vervolgproces.

Lees verder
27 juni 2017

SP steekt leraren basisschool hart onder de riem

Foto: SP

Vandaag was het zover. Op vrijwel iedere basisschool in Nederland werd tussen 8.30 en 9.30 gestaakt door juffen en meesters door geen les te geven. In Leiden bezochten SP-raadsleden en -bestuursleden twee scholen, de Pacelli- en de Morskringschool. De SP zet zich al jaren in voor de leerkrachten, in 2015 heeft de SP, samen met D66, een initiatiefwetsvoorstel gemaakt voor klassen met maximaal 23 leerlingen.

Lees verder
27 juni 2017

SP: ‘Universiteitscampus niet over de rug van huurders doordrukken’

Foto: Han Dirks

De Universiteit Leiden wil in het gebied van de Wittesingel-Doelencomplex een nieuw gebouw realiseren, ter vervanging van het bestaande Lipsiusgebouw. De universiteit heeft haar zinnen gezet op de ontwikkeling van een ‘Humanities Campus’ in dit deel van de Leidse binnenstad. Op diezelfde plek staan ook 58 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging De Sleutels (Doelencomplex), die volgens de universiteit voor de bouw van de universiteitscampus zouden moeten verdwijnen. Nadat eerder de universiteit de leiding had en dit is vastgelopen heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de regie over het project te voeren. De SP vindt deze uitgangspositie van het Leidse college voor het vervolg verkeerd.

Lees verder

Pagina's