h

Geen huurverhoging bij geen onderhoud!

26 mei 2024

Geen huurverhoging bij geen onderhoud!

Foto: Thomas van Halm

De afgelopen tijd heeft de Leidse SP actiegevoerd tegen schimmelwoningen in de stad. Diezelfde bewoners krijgen nu een brief met een huurverhoging van 5,6%. “Die huurverhoging moet van tafel en de woningen moeten worden opgeknapt. Bewoners hebben recht op een goede en gezonde woning. De SP is benaderd door bewoners omdat ze dit niet pikken. Daarom gaan wij opnieuw actievoeren met ze, te beginnen in de Kooi”, zegt SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen. 

De SP heeft samen met andere partijen uit de Leidse gemeenteraad opgetrokken tegen schimmelwoningen en achterstallig onderhoud. Er zijn veel wijken en woningen bekeken. We hebben niet alleen ziekmakende woningen gezien waar de paddenstoelen uit de muur groeien, maar ook woningen waar al in geen tientallen jaren onderhoud aan is gepleegd. Ook niet nadat er keer op keer melding is gemaakt per telefoon of mail. 

“Bewoners betalen maandelijks huur, en daarmee betalen ze ook voor onderhoud. Soms wonen mensen al wel 30 – 40 jaar in dezelfde woning. Zij vertellen dan dat er in al die jaren nauwelijks onderhoud is gepleegd en klagen over tocht, schimmel, rottende kozijnen, lekkage, kapotte dakgoten enz. Keer op keer bellen en toch wordt het niet opgelost. Maar huurders betalen voor het onderhoud van de woning, de corporatie is verplicht dat uit te voeren”, vervolgt Antoine. 

De Sleutels is een rijke corporatie die te weinig doet aan haar onderhoud, zo is te lezen in een onderzoeksrapport.[1] Zij hoeven de huur dus niet te verhogen en moeten onderhoud gaan plegen.  

De SP Leiden gaat samen met bewoners strijden tegen de huurverhoging, en goed onderhoud afdwingen. De Sleutels kan zelf deze verhoging intrekken, maar we kunnen bewoners ook helpen om hun recht te halen bij de huurcommissie.  

Wilt u meedoen aan de actie? Laat het dan weten via: leiden@sp.nl  

 

Foto: Thomas van Halm

Hier een huurverhoging?


[1] https://www.desleutels.nl/over-ons/nieuws-publicaties/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/visitatie-de-sleutels  Hier is het ‘visitatierapport’ te vinden, een onafhankelijk onderzoek naar de corporatie. Op pagina 51 staat: “Toch constateert de commissie dat de Sleutels meer financiële middelen had kunnen aanwenden om haar externe opgaven op te pakken, gezien de substantiële ruimte in de financiële ratio’s. Daarnaast is zij behoudend geweest in het stellen van passende ambities. Beide hebben er mede voor gezorgd dat de Sleutels, in relatie tot haar financieel vermogen, langzaam gereageerd heeft op de verduurzamingsopgave, weinig woningen verduurzaamd heeft, weinig nieuwbouwwoningen gerealiseerd heeft en weinig woningen gerenoveerd heeft”. 

Reactie toevoegen

U bent hier