h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
20 november 2023

SP Leiden voert actie tegen leegstand: 'Leegstand in een wooncrisis is asociaal!'

Foto: Thomas van Halm / SP Leiden

De Leidse SP afdeling strijdt tegen asociale leegstand met “waarom woont hier niemand” -posters op de Catherinasteeg in Leiden. Hier hebben zij een groot leegstaand pand beplakt met posters om een oplossing voor dit probleem te eisen.

Lees verder
23 juli 2018

Eindelijk erkenning voor woonwagencultuur

Onlangs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een beleidskader bekend gemaakt voor gemeentelijk standplaatsenbeleid. Het is een leidraad voor gemeenten. Daarmee wordt het beleid voor woonwagenbewoners en standpunten voor woonwagens aangepast. Het beleid wordt in lijn gebracht met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Lees verder
13 juni 2018

SP wil bescherming woonwagencultuur in Leiden

Foto: SP

De Leidse SP wil dat de woonwagencultuur verankerd wordt in de beleidsregels van de gemeente Leiden. Het vorig jaar verschenen rapport van de landelijke ombudsman adviseert gemeenten om in
overeenstemming met verschillende overeenkomsten voor de rechten van de mens ruimte te maken voor de woonwagencultuur middels het opstellen van gemeentelijk beleid.

Lees verder
21 maart 2018

Felicitaties aan Prinsessenbuurt en de Hoven-buurt met nieuwe wijkvisie!

Foto: GoogleMaps / Maps.google.nl

De SP is altijd voorstander om de leefbaarheid in de wijken te vergroten, en de inzet van Leidse inwoners te stimuleren om met eigen ideeën te komen en deze te helpen waarmaken. Dit is ook in het coalitie akkoord afgesproken. De SP is dan ook heel erg tevreden dat de raad akkoord is gegaan met 650.000 euro voor de Prinsessenbuurt en de Hoven.

Lees verder
9 maart 2018

SP feliciteert bewoners Oude Kooi: eindelijk renoveren

Jarenlang heeft de SP bewoners van de Oude Kooi ondersteund in hun strijd voor het behoud van de centrale blokken. Eindelijk staan alle seinen op groen: de renovatie van deze bijzondere woningen kan beginnen.

Lees verder
5 december 2017

SP en PvdA: schriftelijke vragen na incident met geisers Valkenhorst

Foto: Han Dirks

De Leidse fracties van SP en PvdA zijn geschrokken van het incident aan de Valkenhorst, waarbij bewoners zijn geëvacueerd vanwege een te hoge concentratie koolmonoxide in de woningen door oude geisers.

Lees verder
12 juli 2017

SP: verkamering niet alleen een Leids probleem

De Leidse SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het ombouwen van reguliere woningen naar meerdere kamers leidt in de praktijk tot problemen voor omwonenden. Niet alleen in Leiden, maar ook in andere studentensteden worden regels gesteld om de overlast als gevolg van verkamerde panden aan te pakken. Sommige steden gaan daarin verder dan Leiden.

Lees verder
19 juni 2017

SP kritisch over bouwplan Ananasweg

Op de hoek van de Lammenschans- en Ananasweg wil ontwikkelaar De Raad een omvangrijk bouwplan realiseren met 400 woningen, ter vervanging van eerdere plannen voor deze locatie. De gemeenteraad heeft op donderdag 15 juni jl. gesproken over dit aangepaste plan waarbij vooral aandacht was voor de gevolgen van dit bouwplan voor omwonenden en het type woningen dat gebouwd zou moeten worden.

Lees verder
19 juni 2017

SP stelt vragen over laatste onveilige balkons

Foto: Han Dirks

Vorige week is in het Leids Dagblad een artikel gepubliceerd met de titel ‘Laatste onveilige balkons’, waarin wordt aangegeven dat Portaal de balkons van woningen in de Corantijnstraat en Paramaribostraat heeft gestut. In het verleden heeft dezelfde problematiek zich voorgedaan in andere Leidse straten.

Lees verder
1 juni 2017

SP: Verkamering woonhuizen slecht voor Leiden

Foto: Han Dirks

Verkamering houdt in dat de eigenaar van een woonhuis of een ander pand toestemming krijgt om hierin meerdere kamers te maken, zodat deze afzonderlijk verhuurd kunnen worden. Al sinds 2011 is de Leidse gemeenteraad verdeeld over de wenselijkheid hiervan. Sinds die tijd zijn de voorwaarden voor een vergunning om verkamering mogelijk te maken sterk versoepeld tegen de wens van de SP in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier