h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
7 april 2005

SP trekt samen met bewoners Zuidhoven de wijk in

Zaterdag 9 april zal de SP samen met enkele bewoners van 12.00 u tot 17.00 u de met sloop bedreigde wijk Zuidhoven intrekken. Huis aan huis worden bezwaarschriften opgehaald en wordt de mening van de bewoners over de sloopplannen gepeild. Een kraampje op de Willem Klooslaan met koffie en thee fungeert als informatiepunt. Maandagavond volgt er een eerste overleg met de bewoners waar bekeken gaat worden welke middelen ingezet kunnen worden om deze mooie wijk te behouden.

Lees verder
24 maart 2005

SP fractie bezoekt te slopen woningen aan de Pasteurstraat

De SP fractie heeft dinsdag 22 maart een bezoek gebracht aan de Pasteurstraat.

Lees verder
11 maart 2005

Wittebrood 4: Leids politiek-cultureel café

Wittebrood 4 op zondag 20 maart op een nieuwe locatie: Het Leidse Volkshuis

Lees verder
21 februari 2005

Bewoners Zuidwest/ Zuidhoven luchten hun hart

Op 14 februari jl. heeft de SP afdeling Leiden een wijkbezoek gebracht aan Zuidwest in buurthuis ‘Vogelvlucht’. Er kwamen vooral bewoners uit Zuidhoven op af, omdat er deze wijk bedreigd wordt met sloop door woningbouwvereniging Portaal.

Lees verder
25 januari 2005

Motie huurliberalisatie

Naar aanleiding van berichten over de regeringsvoorstellen voor huurliberalisatie heeft de SP-fractie een motie ingediend tijdens de vandaag gehouden gemeenteraadsvergadering.
De motie werd mede ondertekend door het CDA.

Lees verder
24 augustus 2004

Leidse SP fractie vraagt om opheldering rond de Leidse sociale woningbouw

De situatie rond de sociale woningbouw in Leiden heeft altijd de volle attentie van de SP fractie gehad. Eerder al heeft de fractie daar, o.a. door middel van schriftelijke vragen, aandacht voor gevraagd. Met toenemende verontrusting heeft de SP kennis genomen van berichten in het Leids Dagblad van zaterdag 21/8 en maandag 23/8 j.l. waarin wordt aangegeven dat de sociale woningbouw achter ligt op schema.

Lees verder

Pagina's

U bent hier