h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
17 juni 2008

Info-avond over Woningnood in De Linkse Kerk op vrijdag 20 juni

De woningnood is terug. Door jarenlange marktwerking is het aantal betaalbare woningen afgenomen, met alle gevolgen van dien. Daarom zal het Leidse SP-raadslid Louk Rademaker op vrijdag 20 juni in De Linkse Kerk over de achtergronden van de woningnood vertellen. Wat is een betaalbare woning? Wat zijn de politieke keuzes geweest die de huidige woningnood veroorzaakt hebben? En tot slot: op welke wijze kunnen we de woningnood keren? De avond is gratis toegankelijk en begint om 20:30 uur.

Lees verder
22 mei 2008

Bespreking woningnood opnieuw uitgesteld, SP kondigt protestmanifestatie aan

De Lombokstraat in de Oude Kooi.Tot grote teleurstelling van de SP heeft de gemeenteraad opnieuw de bespreking van de woningnood voor zich uit geschoven. Sinds het najaar 2006 vraagt de SP om een evaluatie van het huidige woningbouwbeleid. Gisteren zou de raadscommissie er over spreken, maar PvdA, VVD en CDA besloten de bespreking te verplaatsen naar donderdag 26 juni 2008. De SP kondigde meteen aan die avond een protestmanifestatie tegen de woningnood te organiseren.

Lees verder
18 mei 2008

Komende dinsdag: Evaluatie Woonvisie

Komende dinsdag zal de raadscommissie Ruimte & Bereikbaarheid discussiëren over de "Evaluatie van de Woonvisie". De SP nodigt u uit om daarbij aanwezig te zijn. Voorafgaand aan de discussie is is er een korte thema-bijeenkomst met SP-raadslid Louk Rademaker. U bent welkom om negen uur in het Huis van de Raad (Breestraat 70) of om 22 uur in het Stadhuis. Lees hier het programma of download alle achtergrondinformatie, waaronder het Woningonderzoek Nederland 2006.

Lees verder
12 mei 2008

Woningnood wordt eindelijk bespreekbaar

De afgelopen jaren zijn er in Leiden jaar in, jaar uit betaalbare woningen verdwenen. Nooit is er over de gevolgen daarvan gepraat. Maar op 20 mei zal een raadscommissie discussiëren over de ‘Evaluatie van de Woonvisie’ - daarmee dus over de vraag hoe het beleid van de afgelopen jaren is uitgepakt. SP-raadslid Louk Rademaker droeg daarvoor de discussiepunten aan: “Eindelijk wil de raad praten over de gevolgen van het woningbouwbeleid van de afgelopen jaren. Ik hoop dat daarmee de woningnood in Leiden eindelijk bespreekbaar wordt.” De commissievergadering op dinsdag 20 mei begint om 20.00 uur in het Stadhuis en is vrij toegankelijk voor iedereen. De discussienotitie van de SP kunt u hier downloaden.
De Waardgracht - één van de wijken waar veel gesloopt wordt.

Lees verder
30 april 2008

Sloop in Zuidhoven aangekondigd

Ons Doel wil de vierhoog flats en de seniorenwoningen in Zuidhoven slopen. Dat heeft de woningcorporatie laatst in een brief aan de huurders laten weten. Het officiële sloopbesluit moet echter nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. SP-raadslid Louk Rademaker: “Over de sloop is het laatste woord nog niet gezegd. Waar kunnen de huidige bewoners naartoe? Komen er voldoende betaalbare woningen voor terug? Daar moet eerst zekerheid over komen.”
Seniorenwoningen in Zuidhoven.
Seniorenwoningen in Zuidhoven.

Lees verder
3 april 2008

Kritiek op renovatie Muldersstraat

Een rapport van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw is vernietigend over de renovatie van de woningen aan de Muldersstraat. Ook de gemeente Leiden geeft geen "adequate invulling" aan "haar bij wet opgelegde taak". Daarnaast zijn de onderzoeken naar formaldehyde op de zolders "onjuist uitgevoerd". Zes partijen uit de gemeenteraad hebben gezamenlijk wethouder Van Woensel opgeroepen zo snel mogelijk op het rapport te reageren.

Lees verder
2 april 2008

SP kondigt initiatiefvoorstel aan voor professionele steun bewoners

Raadslid Louk Rademaker kondigde vanavond een initiatiefvoorstel van de SP aan. “Het is van groot belang dat bewoners van onze stad kritisch de besluiten van deze raad kunnen volgen. Die bewoners zullen dat dan moeten doen als vrijwilliger, naast hun dagelijkse bezigheden. Het spreekt voor zich dat zij nooit de kennis en expertise zullen hebben die ambtenaren en bestuurders wél hebben. Het is dan ook van groot belang dat bewoners professionele ondersteuning kunnen krijgen bij hun kritische rol.” Binnenkort zal de SP een voorstel indienen met die strekking.

Lees verder
12 maart 2008

Overlast Nieuw Leyden: geen wettelijke mogelijkheid voor huurverlaging

De bewoners van onder andere de Marnixstraat, Amaliastraat, Molenstraat en de JW Frisostraat ondervinden al geruime tijd overlast van de bouwwerkzaamheden voor Nieuw Leyden. De SP heeft vorig jaar samen met buurtbewoners de overlast bij de huurcommissie aangekaart. Er blijkt echter geen wettelijke regeling te bestaan op grond waarvan huurders huurverlaging kunnen krijgen. Dat blijkt na vragen van SP-raadslid Louk Rademaker. Wel kan er compensatie komen als de aannemer de overlastnormen overschrijdt.
De J.W. Frisostraat

Lees verder
17 februari 2008

Woonzicht gaat op de schop – een SP-succes

.+(
Bijna twee jaar na de invoering van Woonzicht.nl gaat het regionale woonruimteverdeelsysteem op de schop. Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland wil de overgangsregeling afschaffen om zo jonge starters meer kans te geven op een woning. De SP, die al in het najaar 2006 een klachtenrapport over Woonzicht verzamelde, is blij met de voorstellen. “Eindelijk is er de wil om de slechte kansen van de jonge starters aan te pakken,” aldus SP-raadslid Louk Rademaker.

Lees verder
11 februari 2008

SP-plan voor eerlijke sloopprocedure maakt comeback


Vorige week trok het Leidse college het plan in om sloopprocedures te versimpelen. Een goede zet, vindt SP-raadslid Louk Rademaker, want er zat te weinig zekerheid in voor zittende huurders. “Maar er moet wel wat veranderen. Nu is er geen democratische controle op sloopplannen van woningcorporaties, en de rechten van huurders zijn ook onzeker.” Rademaker verwacht dan ook een comeback van het alternatieve plan dat de SP in december 2006 indiende.

Lees verder

Pagina's

U bent hier