h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
20 oktober 2013

Opnieuw vragen van de SP: sociale huur duurder dan koop?

Zijn koopwoningen goedkoper dan sociale huurwoningen?Wederom heeft de Leidse SP-fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Aanleiding vormt een onderzoek van de Volkskrant naar de verhouding in prijs per vierkante meter van (sociale) huurwoningen en koopwoningen. Conclusie: in de onderzochte regio's zijn de kosten per vierkante meter hoger voor (sociale) huurwoningen, dan voor koopwoningen. De SP wil weten of dat in Leiden ook zo is. Duo-raadslid Han Dirks: 'De SP wil dat wonen in Leiden voor iedereen betaalbaar is en blijft. Ook voor mensen met de laagste inkomens. Het mag niet zo zijn dat sociale huurwoningen in verhouding tot koopwoningen duurder zijn per vierkante meter. Wanneer dat wel zo is, zijn scherpere afspraken met de woningbouwcorporaties over de huurprijzen zeer noodzakelijk.'

Lees verder
22 september 2013

SP stemt in met sloop van de 'Noordelijke blokken' in de Kooi

De Noordelijke Blokken in de Oude Kooi.De Leidse SP-fractie heeft alsnog ingestemd met de sloop van de 'Noordelijke blokken' in de Kooi. Het betreft 91 woningen aan de Park-, Lombok-, Atjeh-, Timor en Driftstraat. Hoewel de SP altijd strijdt voor het behoud en de renovatie van sociale huurwoningen, is dat in het geval van deze woningen geen reële optie. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: 'De SP wil betaalbare huurwoningen behouden en dus renoveren, tenzij dit echt niet anders kan zoals geldt voor de Noordelijke blokken in de Kooi'.

Lees verder
10 april 2012

Bewoners en Portaal komen er samen uit in Zeeheldenbuurt

Woensdag 4 april j.l. zijn leden van de gemeenteraad door de bewonerscommissie van de Zeeheldenbuurt en de directie van Portaal Leiden bijgepraat over de huidige stand van zaken in de Zeeheldenbuurt. In ruim een jaar tijd is er veel gebeurd. Het oorspronkelijke idee van Portaal om alle 364 huurwoningen te slopen is van de baan. SP duo-raadslid Han Dirks: 'De SP heeft de huurders in de Zeeheldenbuurt vanaf het eerste moment gesteund. Daardoor ligt er nu een betrouwbaar bouwkundig onderzoek over de huizen in de Zeeheldenbuurt, dat gesteund wordt door bewoners en Portaal. Een groot succes.'. In plaats van volledige sloop van alle huurwoningen, wordt er nu per huizenblok gekeken naar de technische staat van de woningen. Op basis daarvan wordt per huizenblok gekozen voor het wel of niet renoveren van de woningen. Ook wordt gedacht aan zogenaamde kluswoningen en het realiseren van 55+ woningen, zodat oudere mensen de Zeeheldenbuurt niet hoeven te verlaten. Voor de zomer ligt er een concreet plan dat gedragen wordt door de bewoners van de wijk en Portaal, waarbij de wensen van wijkbewoners centraal staan.

Lees verder
14 oktober 2010

Leiden maakt werk van rechten van antikraakbewoners

De privacy en huisvrede van bewoners van antikraak panden wordt vaak met voeten getreden. Voor de SP is dat niet te verteren, vooral als die antikraakpanden eigendom zijn van de gemeente. “Het is niet te verantwoorden dat de gemeente meewerkt aan de inperking van de burgerrechten van haar eigen inwoners,” aldus SP-raadslid Louk Rademaker. Een initiatiefvoorstel van de SP om de inbreuk van burgerrechten te voorkomen werd vanavond unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
16 augustus 2010

SP ondersteunt bewonersenquete over toekomst flats Van Speykstraat

SP komt in actie voor behoud Van SpeykstraatKomende maandagavond zal de SP huis-aan-huis langsgaan bij de bewoners van de Van Speykstraat in Lisse. Daar zal de SP een enquete afnemen over wat de bewoners willen met de toekomst van de huizen. De reden is dat misschien de flats worden gesloopt om ruimte te maken voor het Sportlaanproject. Ellen Schipper, een bewoner van de flats, ziet dat niet zitten: “De woningen zijn in prima conditie, ze zijn betaalbaar en het is een prettige buurt om te wonen.” Nadat bewoners aan de bel hadden getrokken, is de SP te hulp geschoten met het organiseren van de enquete.

Lees verder
29 juni 2010

Nieuwe Kooipleinplan dankzij inzet van SP sociaal en solide

 dankzij de SP sociaal en solide!Vanavond heeft de gemeenteraad het nieuwbouwplan voor het Kooiplein goedgekeurd. Daarbij worden dankzij inzet van SP-raadslid Louk Rademaker de financiële risico’s bij de bouw van de ondergronds parkeergarage afgedekt. Rademaker: “De SP is altijd kritisch geweest op het Kooipleinplan, maar in de loop der jaren hebben we het steeds meer in de juiste richting kunnen sturen: met een echt wijkwinkelcentrum, geen betaald parkeren in de wijk, meer sociale woningbouw en nu ook solide financiën.”

Lees verder
26 februari 2010

Voor een Sociale Volkshuisvesting: stem SP!

De Federatie Leidse Huurdersorganisatie Leiden (FHLO) heeft vorige week 14 vragen over een goed woonbeleid gesteld aan de Leidse politiek. Vandaag beantwoordt SP-raadslid Louk Rademaker als eerste alle 14 vragen. Rademaker: “Alleen de SP strijdt consequent tegen sloop, voor meer betaalbare nieuwbouw en voor meer rechten van huurders. Op 12 van de 14 vragen van huurdersorganisaties heeft de SP de laatste jaren acties ondernomen. Huurders in Leiden stemmen daarom op de SP!”

In de campagnefilm van de SP wordt werk gemaakt van betaalbare woningen! Zie de campagnefilm op Youtube.

Lees verder
26 februari 2010

SP, PvdA en GroenLinks protesteren tegen extra huurverhoging in Oude Kooi en Tuinstadwijk

Woningcorporatie de Sleutels wil in mei een extra huurverhoging doorvoeren in de Oude Kooi en de Tuinstadwijk. In die wijken gaat de Sleutels de komende jaren renoveren en misschien slopen, na jarenlang gebrekkig onderhoud. De renovatie is echter nog niet begonnen, en daarom protesteren de SP, PvdA en GroenLinks tegen de voorgenomen huurverhoging. SP-raadslid Louk Rademaker: “Van huurverhoging kan pas sprake zijn als de renovatie ook echt is uitgevoerd.”
Vorig jaar besloot de Sleutels de huur niet te verhogen omdat er al jarenlangs niets gedaan was aan het achterstallig onderhoud. Rademaker (SP): “Dat de Sleutels nu toch de huur wil verhogen, bovenop de jaarlijkse verhoging die er in juli aankomt, zet kwaad bloed bij de bewoners. De toch al broze verhouding tussen bewoners en corporatie in beide wijken komt nu opnieuw onder druk te staan.”

Lees verder
18 februari 2010

Nieuw plan Kooiplein goedgekeurd

De Kooi en Leiden-Noord stemt SP!Het plan voor nieuwbouw bij het wijkwinkelcentrum Kooiplein is vanavond goedgekeurd door de Leidse gemeenteraad. De SP pleit al jaren voor investeringen in een wijkwinkelcentrum voor Leiden-Noord. Op initiatief van SP-raadslid Louk Rademaker wordt de komende maanden nog wel overlegd met wijkbewoners en winkeliers over de verkeersproblemen van het plan. Ook komt er, op verzoek van de SP, nog een contra-expertise naar de financiën van het plan.
Op het Kooiplein komen 5300 vierkante meters winkelruimte, 432 verschillende soorten woningen, 861 parkeerplaatsen en 2000 vierkante meters voor maatschappelijke voorzieningen. “Daarmee krijgt Leiden-Noord een mooi wijkcentrum,” vindt SP-raadslid Louk Rademaker.

Lees verder
28 januari 2010

Raad wil geen sloop in Oude Kooi

De Oude Kooi.
Een paar jaar geleden wilde woningcorporatie De Sleutels driekwart van de Oude Kooi slopen. Dankzij de inzet van actieve bewoners werden de sloopplannen teruggebracht tot slechts één blok in het noorden van de wijk. En vanavond heeft de Leidse gemeenteraad besloten dat zij liever helemaal geen sloop in de Oude Kooi ziet. Een overwinning voor de bewoners, vindt SP-raadslid Louk Rademaker.

Lees verder

Pagina's

U bent hier