h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
15 april 2016

SP: 'Overlast verkamering voorkomen door strengere eisen aan vergunning'

Foto: Han Dirks
Tijdens de vergadering van 31 maart jl. heeft de Leidse gemeenteraad zich gebogen over de mogelijkheden om de overlast als gevolg van verkamering van panden (het verbouwen van een reguliere woning tot afzonderlijke kamers) te beperken. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft in dit kader de raad 6 mogelijke maatregelen voorgelegd, met het verzoek aan te geven welke opties verder uitgewerkt zullen worden door het college. De discussie in de gemeenteraad heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 2 opties nader worden onderzocht.  De raad bepaald vervolgens aan de hand van dit onderzoek of daadwerkelijk strengere voorwaarden verbonden worden aan de vergunning voor verkamering. De SP vindt dat ook de andere mogelijkheden zouden moeten worden onderzocht, maar de fracties van VVD, CDA, Groenlinks en D66 hebben dat verhinderd.

SP-raadslid Han Dirks: 'Overlast als gevolg van verkamering is een belangrijk maatschappelijk probleem dat zich in meerdere Leidse wijken voordoet. De huidige situatie speelt Leidse huisjesmelkers in de kaart, maar is verder niet in het belang van particuliere woningeigenaren, studenten of arbeidsmigranten. De enige manier om hier iets aan te doen is om vooral in te zetten op strenge eisen voor vergunningverlening. Handhaving zonder noemenswaardige eisen aan een vergunning vooraf, is dweilen met de kraan open.'

Lees verder
25 januari 2016

SP: plan voor universiteitscampus mag niet ten koste gaan van bewoners Doelencomplex

Foto: Han Dirks

De Leidse SP-fractie heeft er met steun van de PvdA voor gezorgd dat alle betrokken partijen met elkaar opzoek gaan naar een plan voor de nieuwe ontwikkelingen van onderwijsgebouwen van de universiteit op het Doelencomplex, dat rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen.

Lees verder
4 december 2015

SP, CDA en buurtbewoners gezamenlijk in actie tegen sloopplannen De Kooi

Op de site van Sleutelstad.nl was het al aangekondigd: vanmiddag trokken de SP, het CDA en diverse buurtbewoners samen van deur tot deur om de bewoners naar hun mening te vragen. Ook Sleutelstad Radio was erbij.

Lees verder
2 december 2015

SP: 'Sleutels laat bewoners van de Kooi in de kou staan'

Woningbouwvereniging de Sleutels pleegt vanaf dit moment contractbreuk voor de Centrale Blokken van de Kooi. Woningbouwvereniging de Sleutels heeft vandaag kenbaar gemaakt niet langer de betrokken woningen te willen renoveren, maar te kiezen voor sloop. Deze wending is volledig in strijd met het akkoord op hoofdlijnen uit 2009 tussen de bewonerscommissie en de Sleutels. SP-raadslid Han Dirks: 'De Sleutels laat de bewoners van de oude Kooi in de kou staan'.

Lees verder
2 november 2015

SP: thema wonen en zorg op politieke agenda

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2016, heeft SP-raadslid Han Dirks het college gevraagd extra aandacht te besteden aan het thema wonen en zorg. Verschillende ontwikkelingen maken, dat er grote uitdagingen te verwachten zijn bij de huisvesting van ouderen en mensen met een bijzondere zorgvraag. Het college is dat met de SP eens en wil daarom voor de zomer van 2016 met de gemeenteraad in gesprek, over uitdagingen en de mogelijke oplossingen in Leiden.

Lees verder
2 november 2015

SP update: centrale blokken Kooi

Op initiatief van de SP heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling gesproken over de centrale blokken van de Kooi. Directe aanleiding is het onderzoek van Woningbouwvereniging naar mogelijke sloop van 127 woningen in de Kooi enerzijds en de door het college geboden mogelijkheid tot tijdelijke verhuur van deze woningen anderzijds.   

Lees verder
2 november 2015

SP: realiseer meer kleine woningen in Leiden

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2016 in de commissie Stedelijke Ontwikkeling heeft de Leidse SP het college gevraagd meer kleine woningen te realiseren, door nieuwbouw  of door bestaande gebouwen daarvoor geschikt te maken. De SP doet deze oproep kijkend naar de toekomst, waarin er steeds meer mensen willen wonen in Leiden als gevolg van een trek naar de stad. Bovendien neemt het aantal personen per huishouden af, doordat steeds meer mensen alleen woont. Meer kleine woningen komen volgens de SP tegemoet aan de behoefte van diverse groepen mensen, als het gaat om het vinden van betaalbare woonruimte.

Lees verder
29 juni 2015

SP: 'Niet terugkomen op renovatiebesluit Kooi'

Foto: Han Dirks

De Leidse SP fractie heeft tijdens de vergadering van de commissie Stedelijke ontwikkeling van 25 juni jl. vragen gesteld aan wethouder Laudy over de berichtgeving dat woningbouwvereniging De Sleutels een onderzoek wil doen naar sloop en nieuwbouw van 127 woningen van de 'centrale blokken' in de Kooi.

Lees verder

Pagina's

U bent hier