h

De Sleutels niet eerlijk over De Kooi

20 juli 2016

De Sleutels niet eerlijk over De Kooi

Op 5 juli werd in de gemeenteraad met ruime meerderheid een motie aangenomen, die een einde wil maken aan de sloopplannen van woningbouwcorporatie De Sleutels. De SP was mede-indiener van de motie van de PvdA. SP-fractievoorzitter Van der Kraats: “Ik ben blij dat de raad bij meerderheid zo veel waarde hecht aan deze mooie wijk, die het verdient om opgeknapt te worden. Dit in tegenstelling tot De Sleutels helaas. Zij gaan niet alleen in tegen eerder gemaakte afspraken, ze bedienen zich ook nog van argumenten die aantoonbaar niet kloppen.”

Foto: SP

De Sleutels geeft als reden aan voor het verbreken van eerder gemaakte afspraken, dat renovatie toch te duur zou zijn. De Sleutels zou de 6 miljoen euro die dat duurder is dan sloop en nieuwbouw niet op kunnen brengen. Daar klopt echter helemaal niets van. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een lijst gepubliceerd op internet, waarin na te gaan valt hoe veel investeringscapaciteit de verschillende woningbouwcorporaties hebben, bovenop de plannen die ze nu al hebben. Dit, omdat bekend is dat veel woningbouwcorporaties op hun geld blijven zitten, en deze lijst gemeenteraden kan helpen om beslissingen te nemen. Zoals een beslissing over de Kooi.

Uit dit overzicht blijkt dat De Sleutels bovenop de al eerder gemaakte plannen (waaronder de plannen voor De Kooi) nog 71 miljoen euro vrij kan maken voor extra investeringen. Bijna het twaalfvoudige dus van het bedrag dat De Sleutels liever aan andere dingen zou uitgeven dan aan het opknappen van de Kooi. Van der Kraats: “Ik was al heel verbaasd dat De Sleutels terugkomt op eerder gemaakte afspraken, maar waarom ze niet eerlijk zijn over de reden waarom vind ik echt onbegrijpelijk. Op die manier kan je niet met elkaar in gesprek. Het wordt tijd dat De Sleutels daarmee ophoudt en gewoon aan de slag gaat met de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt”.

U kunt op deze site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken nagaan hoe veel geld de verschillende woningbouwcorporaties nog vrij kunnen maken bovenop de plannen die al op de plank liggen.

U bent hier