h

RijnGouweLijn

Het grootste prestigeproject dat Leiden ooit gekend heeft is ten einde gekomen, dankzij de inzet van met name de SP en D66. Het plan om een sneltram van Gouda naar Katwijk door het Leidse centrum aan te leggen leidde tot enorm verzet in Leiden. Waarom? Het kost te veel en de bereikbaarheid van Leiden wordt er alleen maar slechter op. Een grote sneltram past niet door de Leidse binnenstad. Bij een referendum in 2007 op initiatief van SP en ChristenUnie stemde 69% van de Leidenaren tegen de RijnGouweLijn. Daarop volgde jaren van politiek gekonkel toen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie besloten de referendumuitslag te negeren. Uiteindelijk besloot het nieuwe Provinciebestuur van VVD, CDA, SP en D66 in 2011 dat de RijnGouweLijn niet door de Leidse binnenstad komt te lopen en ook niet wordt uigevoerd als nodeloos dure sneltram. Opnieuw een succes van de Socialistische Partij na jarenlang verzet!
17 maart 2013

Raad unaniem achter nieuw OV-netwerk

Bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeente Leiden de RijnGouweLijn definitief naar de geschiedenisboeken verwezen. Tegelijk zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland over het Hoogwaardig Openbaar Vervoersnetwerk Zuid-Holland Noord dat in de plaats komt van de RGL. De gelden die de provincie en de gemeente had voor de RijnGouweLijn zijn nu officieel voor dit nieuwe OV-netwerk bestemt. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Het is na al die jaren strijd natuurlijk heel fijn om een streep te zetten onder het verleden. Maar nog fijner is dat er nu iets veel beters komt dan een sneltram, namelijk een echte toevoeging aan het bestaande openbaar vervoer op de punten waarop we dat nodig hebben, in de vorm van een betere treinverbinding met Utrecht en snelle en vaak rijdende bussen in de regio. Ik ben ook erg blij dat de gemeenteraad unaniem vindt dat we het zo moeten doen. Nu aan de slag!”.

Lees verder
3 februari 2013

Meer treinen, meer bussen, meer stations

De SP ziet haar plannen voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Zuid-Holland-Noord, in aanvulling op het bestaande OV, werkelijkheid worden. Provinciale staten stemde deze week in met de plannen voor de uitbreiding van het OV, die in plaats komen van de RijnGouweLijn. SP Statenlid Harre van der Nat: "De intensivering die gepleegd gaat worden op het spoortrace tussen Leiden en Utrecht met de extra stations geven de reiziger een goed alternatief. De busdienst tussen Noordwijk-Katwijk en Leiden geeft de reiziger een keuze. Een keuze die ook nog steeds gemaakt kan worden voor het al bestaande OV. Ook wanneer er in de toekomst andere HOV-bustracés hun intrede maken in deze regio."

Lees verder
29 november 2012

Beter openbaar vervoer in en om Leiden!

Vandaag besliste de gemeenteraad over een brief aan de provincie over de toekomst van het openbaar vervoer in en om Leiden. Met de komst van het HOV-net Zuid-Holland Noord gaat er veel veranderen in Leiden. Niet alleen komt er een betere verbinding tussen Leiden CS en Utrecht CS, het is ook de bedoeling dat er minder en liefst ook kleinere bussen gaan rijden door de Breestraat, zodat die eindelijk flink opgeknapt kan worden en wat van zijn oude glorie zou kunnen hervinden. Het is wel de bedoeling dat de Breestraat voor de wijken van de stad bereikbaar blijft. Het hoogwaardige openbaar vervoer, de snelle en frequent rijdende regio-bussen, moeten vooral over de Hooigracht en Langegracht komen te rijden. Dat kan alleen als er daar veel minder auto's komen te rijden.

Lees verder
3 juni 2012

Steun uit Leiden voor regionaal OV-plan

Ten tijde van het referendum over de RijnGouweLijn was de SP de enige partij die ook alternatieven voor het tramproject aandroeg. Zo wilde de SP geen RijnGouweLijn maar vrije busbanen en vier keer per uur een trein naar Utrecht. Het grootste deel van die SP-alternatieven is nu overgenomen door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Zo zie je maar weer wat je kan bereiken als je niet begint met de oplossing, zoals bij de RGL, maar met het probleem of het doel, te weten zorgen voor meer OV-reizigers.”

Lees verder
15 mei 2012

Enorme verbeteringen openbaar vervoer Leiden en omstreken!

De provincie Zuid-Holland en de regiogemeentes zijn er uit: in plaats van de RijnGouweLijn komt er frequentieverdubbeling Leiden - Utrecht door extra stukken dubbel spoor, nieuwe stations tussen Gouda, Alphen en Leiden en een netwerk van snelle en comfortabele bussen. Het bestaande busnet blijft intact. De SP Leiden is dolgelukkig met het bereikte resultaat. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Zo zie je maar weer dat het loont om te blijven knokken tegen prestigeprojecten en te blijven aandringen op de beste oplossing. Wij hebben altijd gezegd: sluit aan bij de ontwikkelingen die er al zijn en ga geen nodeloos ingewikkelde en dure nieuwe vormen van openbaar vervoer maken. Zeker niet als dat een vorm van vervoer is die niet past in de Leidse binnenstad. Door te zoeken naar de beste oplossing en door samen te werken met andere partijen in plaats van je eigen plan door te drijven, is het mogelijk gebleken om én dubbel spoor én een goed snelbussen-netwerk op te zetten. Geweldig nieuws voor Leiden en de regio!”

Lees verder
14 februari 2012

Nieuwe plannen in plaats van RGL

Gisteren was er een informatiebijeenkomst over de toekomst van (zonder) de RijnGouweLijn. De bijeenkomst was gezamenlijk georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van gemeentes waar Leiden de grootste van is. Kort samengevat werken provincie en gemeentes heel hard aan een alternatief voor de RGL, dat wil zeggen een nuttige invulling voor de 400 tot 450 miljoen euro die er nu ligt. Dat bedrag is ruimschoots onvoldoende voor een RGL als lightrail over bestaand spoor en door de binnenstad van Leiden, dus dat gaat sowieso niet door. Wat het dan wel wordt kon de gedeputeerde nog niet zeggen, maar het wordt in elk geval een oplossing waarbij “de reiziger centraal staat en die op basis van rationele argumenten het beste is voor de hele regio” en die “aansluit bij de bestaande OV-netwerken” aldus gedeputeerde De Bondt. De SP is erg blij met deze insteek. Verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Het idee van lightrail-materieel dat zowel op het spoor als door de stad zou kunnen rijden hebben wij altijd onzinnig gevonden en nodeloos duur. We hebben er al die jaren op gehamerd dat er gewoon aangesloten moet worden bij de bestaande vervoerssystemen zoals Stedenbaan en Randstadrail. En we hebben altijd gezegd dat we moeten gaan voor de oplossing die uiteindelijk de meeste reizigers bedient. Een sneltram dwars door de binnenstad voldoet niet aan die eisen. We zijn dan ook heel erg blij dat de provincie en alle regiogemeenten er op deze manier uit willen komen”.

Lees verder
21 april 2011

Nieuw provinciebestuur met SP goed voor Leiden

Vandaag werd in het provinciehuis in Den Haag het coalitie-akkoord van de nieuwe college van VVD, CDA, SP en D66 gepresenteerd. De coalitie heeft dezelfde samenstelling als die in Leiden maar met een andere zetelverdeling. Het is de tweede provincie waarin de SP mee gaat besturen. Belangrijk voor Leiden zijn vooral de afspraken over jeugdzorg, milieu, de RijnGouweLijn (RGL) en de Rijnlandroute. Het meest opvallende is dat de coalitie de RGL liever over bestaand spoor ziet rijden dan door de Leidse binnenstad. Vanaf station Leiden Centraal komt er een vrije busbaan. De SP pleit al jaren voor deze optie.

Lees verder
30 september 2010

RGL komt er toch, hoe is de vraag

De coalitie van D66, VVD, SP en CDA heeft in haar beleidsakkoord afgesproken om een commissie in te stellen met de opdracht uit te zoeken of en hoe het verzet tegen de RijnGouweLijn moet worden vormgegeven. Die commissie van deskundigen heeft onlangs haar rapport 'Sleutel tot een stap voorwaarts' gepubliceerd. Uit het rapport en de toelichting erbij blijkt dat het zinloos is om te proberen de RGL tegen te houden door elke medewerking te weigeren. De RGL komt er dus, maar in welke vorm is nog niet zeker. De commissie wijst op de noodzaak om alle relevante alternatieve vormen van de RGL nog één keer goed met elkaar te vergelijken, vóór het bestemmingsplan wordt vastgesteld. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Het rapport is glashelder, Leiden zit vast aan de RGL. Dat vindt de SP jammer, we hadden immers gezegd om alles te doen om de tram tegen te houden. Belangrijk lichtpunt is wel dat er gekeken moet worden naar alle redelijke alternatieven. Als we dat doen, kunnen we in ieder geval een goed gefundeerde beslissing nemen over wat het beste is voor Leiden. De bestaand spoor-variant zonder sloop is daarbij ook weer in zicht.”

Lees verder
1 maart 2010

De RijnGouweLijn is te stoppen; de SP in actie

Vanochtend stond de SP al vroeg bij het Centraal Station in Leiden om flyers uit te delen over de RijnGouweLijn (RGL). Demonstratief spelde SP-raadslid Eva de Bakker en SP-statenlid Harre van der Nat de woorden RGL NEE met munten. “Leiden moet flink bezuinigen de komende tijd en wij hebben een goede oplossing,” aldus SP-verkeersvoerder Julian van der Kraats. “De RGL kost Leiden 38 miljoen euro terwijl een overweldigende meerderheid van de bevolking heeft gezegd geen RGL door de stad te willen. Bovendien zijn er plannen voor een extra weg, de Ringweg Oost. Dat kost de belastingbetaler nog eens 165 miljoen euro! De RGL is nog steeds te stoppen.”
RijnGouweLijn Nee, Stem SP!
De SP in alle vroegte voor het station in Leiden.

Lees verder
25 februari 2010

Wat kan je doen met 500 miljoen?

RGL NEE blijft NEEDe discussie over de RijnGouweLijn (RGL) is weer flink opgelaaid, want nu is het moment om te kiezen. Als Leiden kiest voor de partijen die vóór de RGL zijn (PvdA, VVD, CDA, GroenLinks) en die vormen een coalitie, dan worden de komende vier jaar echt onomkeerbare stappen genomen. Worden de SP, D66 en de lokale partijen en PvdD samen groot genoeg, dan werkt Leiden niet mee aan de RGL door Leiden. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Een anti-RGL coalitie is tegelijk een coalitie vóór beter openbaar vervoer in de regio. Die coalitie moet met de regio en de provincie aan de slag met betere plannen. De SP heeft daar goede ideeën voor”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier