h

RijnGouweLijn

Het grootste prestigeproject dat Leiden ooit gekend heeft is ten einde gekomen, dankzij de inzet van met name de SP en D66. Het plan om een sneltram van Gouda naar Katwijk door het Leidse centrum aan te leggen leidde tot enorm verzet in Leiden. Waarom? Het kost te veel en de bereikbaarheid van Leiden wordt er alleen maar slechter op. Een grote sneltram past niet door de Leidse binnenstad. Bij een referendum in 2007 op initiatief van SP en ChristenUnie stemde 69% van de Leidenaren tegen de RijnGouweLijn. Daarop volgde jaren van politiek gekonkel toen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie besloten de referendumuitslag te negeren. Uiteindelijk besloot het nieuwe Provinciebestuur van VVD, CDA, SP en D66 in 2011 dat de RijnGouweLijn niet door de Leidse binnenstad komt te lopen en ook niet wordt uigevoerd als nodeloos dure sneltram. Opnieuw een succes van de Socialistische Partij na jarenlang verzet!
22 juni 2008

Coalitie akkoord met RijnGouwelijn

NEE!Tijdens de raadsvergadering van 19 juni is de gemeenteraad, minus de oppositie en één raadslid van de PvdA, akkoord gegaan met zowel de RGL als de Ringweg Oost. Er gaat nu een interim-overeenkomst getekend worden met de provincie Zuid-Holland, die tegen het eind van het jaar omgezet kan worden in een definitieve. Tegen die tijd moet duidelijk zijn of het Hooigracht – Langegracht wordt, of Breestraat, en wat het ongeveer gaat kosten. Raadslid Julian van der Kraats: “Het is een zwarte dag voor de democratie”.

Lees verder
17 juni 2008

Leidse SP opent condoleanceregister

Na het negeren van de referendumuitslag over de RijnGouweLijn (RGL) door het college van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks, willen deze coalitiepartijen ook dat er geen inspraak meer mogelijk is over de nieuwste plannen over de RGL. Voor de SP is dat wederom een stap die lijnrecht tegen de democratie in gaat. “Het is ongelooflijk dat deze partijen zó met de wensen van de Leidenaren omgaan,” zegt Julian van der Kraats, SP-raadslid. “Het komt de betrouwbaarheid van een overheid niet ten goede en is een aanslag op de democratie.” Om deze redenen opent de SP symbolisch een condoleanceregister voor de Leidse democratie op leiden.sp.nl/gastenboek.

Lees verder
12 juni 2008

“Inspraak” over de RijnGouwelijn

Gisteren kregen insprekers de gelegenheid om de gemeenteraadsleden te vertellen wat zij vinden van de nieuwe plannen van de RijnGouweLijn door Leiden, en over de koppeling met de Ringweg Oost. De gemeenteraadsleden krijgen niet de tijd om die inspraak te bespreken met hun eigen fracties, want vandaag moet de commissie al een beslissing nemen. Daarmee is meteen duidelijk hoe belangrijk deze inspraakronde eigenlijk is voor de gemeente. Dezelfde avond werd bekend dat het college voor dit voorstel de inspraakverordening buiten werking wil stellen.

Lees verder
12 juni 2008

Provincie wil cijfers over RGL niet geven

De :Leidse SP-fractie en die van Zuid-Holland hebben gevraagd om de cijfers over het aantal reizigers in het openbaar-vervoersnetwerk in de regio, met en zonder RijnGouwelijn. Met deze cijfers kan beoordeeld worden hoe veel de RGL zou bijdragen (of afdoen) aan het gebruik van het openbaar vervoer. De provincie zegt nu “de cijfers niet te hebben”.

Lees verder
31 mei 2008

Inspraak RGL

Het college van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks heeft haast met de RGL, en er is dus nog maar weinig tijd ingeruimd om uw mening te laten horen. Er is een publieke presentatie van de plannen in het Scheltema, maandag aanstaande, om 20.00 (inloop vanaf 19:30).

Lees verder
29 mei 2008

"Gemeente steekt zijn kop in de strop"

Vandaag werd bekend dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden het eens zijn geworden over het aanleggen van de RijnGouweLijn door Leiden, en wel over de Hooigracht en Langegracht. Als er straks een handtekening gezet wordt namens de gemeente wordt het voor de gemeente bijna onmogelijk om nog tegen de RGL te vechten. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Dit college wil de RGL dan wel doordrammen, maar een volgend college misschien niet. Maar we zitten er dan bestuurlijk en financieel aan vast. Daarmee wordt het verraad van het referendum pas echt in beton gegoten. We zullen het dan echt moeten hebben van organisaties zoals STOOM, en reizigersorganisatie ROVER, en andere mensen die bezwaar maken tegen de komst van de RGL. En de SP zal natuurlijk ook nog alles doen wat mogelijk is, om onder de aandacht te blijven brengen dat dit een slecht plan is.”

Lees verder
3 april 2008

RGL–West houdt de gemoederen bezig

Vorige week werd bekend dat de gemeenten Katwijk en Noordwijk eigenlijk ook niet zitten te wachten op de RijnGouweLijn. De komst van deze RGL-West, een ‘harde voorwaarde’ voor de aanleg van de RGL door de Leidse binnenstad, wordt daarmee steeds onwaarschijnlijker. Toch probeerde wethouder Steegh, in antwoord op vragen van de ChristenUnie, de onrust te bezweren.

Lees verder
29 maart 2008

Geen RGL west?

In de gemeenteraden van Noordwijk en Katwijk is men weinig enthousiast over de RGL. In Noordwijk willen ze de sneltram helemaal niet door de stad, en in Katwijk twijfelen ze nog of ze niet liever snelbussen zouden willen. En de provincie lijkt de RGL-West plannen ook niet meer zo te zien zitten, zo blijkt uit een voorgestelde streekplanwijziging.
ken net
twee trams in Katwijk, waarschijnlijk kort voor 1960

Lees verder
9 maart 2008

Verjaardag met zure nasmaak

Dit weekend waren er verschillende akties in de stad ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het RGL-referendum. De SP deelde bij de Waag citroentaart en arrogante kwasten uit, en D66 was op het Stadhuisplein, om verkleed als 'regent' het referendum te verscheuren.
druk!
er waren veel SP'ers bij de kraam, maar ook heel veel mensen die wel een zuur stukje taart lustten, of een arrogante kwast!

Lees verder
29 februari 2008

Provincie gaat voor RGL door Breestraat

De provincie Zuid-Holland heeft een streekplanwijziging ter inzage gelegd waarin de RGL staat ingetekend door de Breestraat. En dat, ondanks dat er nu een gezamenlijk onderzoek loopt van de gemeente Leiden en de provincie naar de vraag of de RGL over de Breestraat danwel over de Hooigracht/Langegracht door de Leidse binnenstad zou komen te lopen. De provincie lijkt er al vanuit te gaan dat het de Breestraat wordt. Reden voor de Leidse SP en D66 om samen schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier