h

RijnGouweLijn

Het grootste prestigeproject dat Leiden ooit gekend heeft is ten einde gekomen, dankzij de inzet van met name de SP en D66. Het plan om een sneltram van Gouda naar Katwijk door het Leidse centrum aan te leggen leidde tot enorm verzet in Leiden. Waarom? Het kost te veel en de bereikbaarheid van Leiden wordt er alleen maar slechter op. Een grote sneltram past niet door de Leidse binnenstad. Bij een referendum in 2007 op initiatief van SP en ChristenUnie stemde 69% van de Leidenaren tegen de RijnGouweLijn. Daarop volgde jaren van politiek gekonkel toen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie besloten de referendumuitslag te negeren. Uiteindelijk besloot het nieuwe Provinciebestuur van VVD, CDA, SP en D66 in 2011 dat de RijnGouweLijn niet door de Leidse binnenstad komt te lopen en ook niet wordt uigevoerd als nodeloos dure sneltram. Opnieuw een succes van de Socialistische Partij na jarenlang verzet!
29 februari 2008

RGL van de baan?

NSDe NS heeft wederom een brief gestuurd naar de provincie, waarin ze zeggen dat de komst van de RGL verbetering van de dienstregeling Leiden – Utrecht in de weg staat. Op zich is dat niet verwonderlijk, want als er een vervoerder bijkomt op het bestaande spoor wordt het voor de NS minder interessant om daar (veel) te rijden. Het college van PvdA, VVD, CDA en GL heeft echter als keiharde voorwaarde voor het meewerken aan de RGL gesteld dat de dienstregeling naar Utrecht bij komst van de RGL wel verbeterd moet kunnen worden. De RGL zou dus voor het nieuwe college van de baan moeten zijn. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
7 februari 2008

Nieuwe overeenkomst over RGL

Nee dus!Op donderdag 7 februari wordt er vergaderd over een nieuwe deal tussen de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland over de RijnGouweLijn. Het college van PvdA, VVD, CDA en GL wil afspraken met de provincie over hoe de RGL door de Leidse binnenstad zou moeten lopen, in weerwil van het RGL-referendum. De oppositie in de gemeenteraad (SP, D'66, CU, SLO en LL) stellen een heel andere deal voor. De Stichting Openbaar Vervoer op Maat (STOOM) is zwaar teleurgesteld in het feit dat de gemeente door de knieën wil gaan voor de provincie. Ook de Fietsersbond heeft per brief zijn teleurstelling geuit.

Lees verder
3 februari 2008

RGL juridisch wankel?

nee dus.Al eerder berichtte de SP over de mogelijkheden die er zijn om de RGL juridisch te bestrijden. Niet alleen de gemeente Leiden heeft daar juridisch advies over ingewonnen, maar ook de provincie Zuid-Holland. Reizigersorganisatie ROVER heeft om openbaarmaking daarvan gevraagd, en dat is geweigerd. Dat de provincie haar eigen juridisch advies niet openbaar durft te maken, doet vermoeden dat daar geen goed nieuws voor de provincie in staat.

Lees verder
31 januari 2008

Nieuw college wil snel beslissing tracé RGL

Woensdag 30 januari was er een persconferentie, waarbij wethouder John Steegh (GL) van de gemeente Leiden en gedeputeerde Govert Veldhuizen (CDA) van de provincie Zuid-Holland aankondigden dat zij op 1 juli overeenstemming willen hebben over de route van de RGL. Zoals bekend wil het nieuwe college van PvdA, VVD, CDA en GL de RGL door de binnenstad, ofwel over de Hooigracht en de Langegracht, danwel over de Breestraat.
=|
Govert Veldhuizen (l) en John Steegh

Lees verder
6 december 2007

Bezwaar maken tegen de RGL...

... kan nu beginnen. Het eerste besluit dat de provincie neemt ligt nu ter inzage. Verschillende maatschappelijke organisaties zijn daar al mee bezig. Als u zelf bezwaar wilt maken kan de Leidse SP u daarmee helpen.

Lees verder
29 november 2007

Juridisch gevecht rond RGL

nee blijft dus neeNu de overgrote meerderheid van de politieke partijen het laat afweten in de strijd tegen de RGL (ondanks het referendum), is de juridische strijd extra belangrijk. Verschillende partijen bereiden zich daar op voor, en ook de SP is juridische kennis aan het inwinnen en opbouwen. Vandaag heeft reizigersorganisatie ROVER met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur het voor elkaar gekregen dat de juridische adviezen die de gemeente Leiden heeft ingewonnen, openbaar zijn geworden.

Lees verder
11 november 2007

SP'ers in weer en wind op markt

Opnieuw heeft de Leidse SP vanmiddag op de markt gestaan om de Leidenaren op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de RijnGouweLijn. De weersvoorspelling was niet best, maar daar liet ze zich niet door tegenhouden. Hiermee was rekening gehouden, we hadden geen tafeltjes neergezet, die zouden zo maar wegwaaien. In bij vlagen stevige wind en enkele buitjes kregen enkele honderden voorbijgangers het foldertje met de opvallende tekst: 'Wij pikken het niet' mee. Zelfs het Leidse Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt had nog een gaatje in zijn drukke agenda kunnen vinden om ook te kunnen folderen.
De SP met raadslid Julian van der Kraats (rechts) op de markt.

Lees verder
17 oktober 2007

Provincie op oorlogspad over RGL

pzhVandaag hebben de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland ingestemd met het plan van Gedeputeerde Staten, om te proberen de RGL door te drukken. Dat ondanks een brief van de Randstedelijke Rekenkamer, die adviseerde eerst meer duidelijkheid over de kosten op de lange termijn te krijgen.

Lees verder
15 oktober 2007

RGL te duur?

Al eerder maakte de Randstedelijke Rekenkamer gehakt van de financiën van de RijnGouwelijn.
RR
Nu ligt er een nieuwe brief, waarin wordt aangeraden niet in te stemmen met de RGL, tot er meer duidelijkheid is over de financiën. Want er zitten volgens de Rekenkamer grote risico’s aan de RGL, met name ook op de lange termijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier