h

RijnGouweLijn

Het grootste prestigeproject dat Leiden ooit gekend heeft is ten einde gekomen, dankzij de inzet van met name de SP en D66. Het plan om een sneltram van Gouda naar Katwijk door het Leidse centrum aan te leggen leidde tot enorm verzet in Leiden. Waarom? Het kost te veel en de bereikbaarheid van Leiden wordt er alleen maar slechter op. Een grote sneltram past niet door de Leidse binnenstad. Bij een referendum in 2007 op initiatief van SP en ChristenUnie stemde 69% van de Leidenaren tegen de RijnGouweLijn. Daarop volgde jaren van politiek gekonkel toen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie besloten de referendumuitslag te negeren. Uiteindelijk besloot het nieuwe Provinciebestuur van VVD, CDA, SP en D66 in 2011 dat de RijnGouweLijn niet door de Leidse binnenstad komt te lopen en ook niet wordt uigevoerd als nodeloos dure sneltram. Opnieuw een succes van de Socialistische Partij na jarenlang verzet!
11 april 2009

Ook Katwijk en Noordwijk zien RijnGouwelijn niet zitten

Het standpunt van Noordwijk - ze willen de RijnGouwelijn niet verder dan tot Estec - was al langer bekend. Van Katwijk wisten we dat de politiek de RijnGouwelijn in elk geval niet over de tramstraat wilde. In beide gemeentes wordt nu druk gedebatteerd over de 'Milieu Effect Rapportage' over de RGL-West (van Leiden naar Katwijk en Noordwijk). Daarin valt te lezen dat de RGL voor beide gemeentes meer nadelen dan voordelen heeft. Vooralsnog durven zowel de gemeenteraad als het college van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk, en de gemeenteraad van Katwijk wél nee te zeggen tegen de provincie. De PvdA, GroenLinks en ChristenUnie in Leiden durfden dat eerder niet, en ook het CDA in Leiden is inmiddels 'om', in ruil voor een wethoudersplaats. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Als de Leidse politieke partijen niet zo laf waren geweest, hadden we nu samen met Katwijk en Noordwijk en waarschijnlijk ook andere gemeentes tegen de RijnGouwelijn kunnen strijden. Als de RijnGouwelijn nu niet doorgaat is dat in elk geval niet dankzij de Leidse politiek”. De SP-fractie in de provincie Zuid-Holland heeft al opgeroepen de voorbereidingen voor de RGL te staken.

trams in Katwijk rond 1960

Lees verder
21 december 2008

Gemeenteraad laat zich nep-ringweg aansmeren

De gemeenteraad van Leiden heeft dinsdag besloten om, ondanks het ontbreken van voldoende geld, de Ringweg-Oost (RWO) toch aan te leggen. De voorkeursvariant, met een tunnel van de Waard naar de Zijldijk, kost 125 miljoen en dat geld is er momenteel niet. Als dat geld niet gevonden wordt, wordt er een ‘terugvaloptie’ aangelegd, dwars door de Kooi. Een voorstel van de SP, D66, ChristenUnie en Leefbaar Leiden om een ringweg over de Sumatrastraat uit te sluiten werd niet gesteund door de coalitiepartijen. Wethouder Steegh dreigde zelfs op te stappen als het voorstel zou worden aanvaard. Dat paste in een debat met veel bangmakerij.

Lees verder
14 december 2008

SP: "Provincie vergeet bewust noodrem op de RGL"

Een grote meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met de tweede bestuursovereenkomst voor de RijnGouwelijn (RGL) tussen Leiden en de provincie Zuid-Holland. De SP is hierover verbijsterd. "Zonder vaart te minderen en met oogkleppen op is de RGL nu vastgesteld," aldus statenlid Harre van der Nat (SP), "terwijl wat ons betreft alle seinen op rood staan."

Lees verder
7 december 2008

Busnet straks slachtoffer van RGL; politiek maalt er niet om

Openbaar vervoersreizigersorganisatie ROVER schrijft in een open brief aan Provinciale Staten dat ze zich moeten beseffen dat met de komst van de RGL flink bezuinigd gaat worden op de bus. Uit de laatste cijfers van de provincie blijkt dat bijna eenderde van al het geld dat de provincie nu uitgeeft aan busvervoer, straks naar de RijnGouweLijn zal gaan. Dat is het dubbele van waar eerder van werd uitgegaan. De brief van ROVER is echter grotendeels aan dovemansoren gericht, want Provinciale Staten wilde überhaupt niet meer discussiëren over de overeenkomst met Leiden over de RGL.

Lees verder
5 december 2008

RGL en Ringweg Oost: inspraak schminspraak

huh wat?Gisteravond was er een inspraakavond over de voor de RijnGouweLijn benodigde Ringweg Oost (RWO). Ook was er uitleg over de nieuwe overeenkomst met de provincie over de aanleg van de RGL. De aanwezige insprekers vertegenwoordigden samen vrijwel alle wijken die met de beide projecten te maken krijgen. De teneur van de reacties was duidelijk: de gemeente luistert niet genoeg naar de belanghebbenden uit de stad. En waarom dat zo is, werd ook duidelijk uitgesproken: omdat de gemeente snel een besluit wil over de RijnGouweLijn moet inspraak wijken en is er geen tijd meer om een weloverwogen besluit te nemen over de twee duurste projecten waar Leiden ooit aan is begonnen.

Lees verder
26 november 2008

College kiest voor faillissement Leiden

Vandaag werd bekend dat het college van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks de RijnGouweLijn willen doordrukken, over de Hooigracht en Langegracht. Ook willen ze de Ringweg Oost aanleggen, die nodig is om het verkeer goed te laten doorstromen als de RijnGouweLijn er eenmaal is. Aan de projecten hangt voor Leiden een prijskaartje dat nu al ver over de 100 miljoen euro heen gaat. Of, en hoe, Leiden dat ooit kan betalen is niet duidelijk. En als de Ringweg Oost vertraagd wordt of niet betaald kan worden, wordt de Breestraat opengesteld voor autoverkeer. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Dit is een historische vergissing”.

Lees verder
18 november 2008

Leidenaars verliezen vertrouwen in gemeentepolitiek

Leidenaars zijn steeds minder te spreken over de manier waarop de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders de stad bestieren. Dat blijkt uit de jaarlijkse stadsenquête, in mei en juli uitgevoerd onder 3500 Leidenaars. Een veelgenoemde klacht is over de manier waarop raad en College zijn omgegaan met de besluitvorming rond de RijnGouweLijn (RGL).

Lees verder
14 november 2008

“Handtekening onder RijnGouwelijn is niets waard”

NEE blijft NEEGisteren werd bekend dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de RijnGouwelijn (RGL) in Leiden willen aanleggen over de Hooigracht en Langegracht. Dat betekent dat, als Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leiden daarmee akkoord gaan, er nog voor het eind van het jaar een handtekening wordt gezet onder een overeenkomst over de RGL. De SP-Leiden vindt dat die handtekening niets waard is.

Lees verder
9 september 2008

Maassen (SP): RGL-advies landsadvocaat moet openbaar zijn

Erik MaassenStatenlid Erik Maassen (SP) accepteert het niet dat Gedeputeerde Staten stukken over de RijnGouweLijn geheim houden. Maassen had gevraagd om een advies van de landsadvocaat aan GS openbaar te maken. GS willen dit advies geheim houden, zonder daarbij een goede reden te geven. Maassen: "Ik mag het stuk wel inzien, maar alleen onder geheimhouding. En dat accepteer ik niet. Dit stuk moet gewoon openbaar zijn."

Lees verder
27 juni 2008

Emile Roemer op de bres voor Leiden

Emile RoemerSP-Tweede Kamerlid Emile Roemer heeft minister Eurlings gevraagd Leiden te ontzetten, en te zorgen dat de provincie stopt met het ondermijnen van de democratie. Er mag geen cent naar de RijnGouweLijn West zolang de provincie niet luistert naar de wens van de Leidenaren, en geen cent naar de RijnlandRoute zolang nog niet is aangetoond dat dat een nuttige investering is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier