h

RijnGouweLijn

Het grootste prestigeproject dat Leiden ooit gekend heeft is ten einde gekomen, dankzij de inzet van met name de SP en D66. Het plan om een sneltram van Gouda naar Katwijk door het Leidse centrum aan te leggen leidde tot enorm verzet in Leiden. Waarom? Het kost te veel en de bereikbaarheid van Leiden wordt er alleen maar slechter op. Een grote sneltram past niet door de Leidse binnenstad. Bij een referendum in 2007 op initiatief van SP en ChristenUnie stemde 69% van de Leidenaren tegen de RijnGouweLijn. Daarop volgde jaren van politiek gekonkel toen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie besloten de referendumuitslag te negeren. Uiteindelijk besloot het nieuwe Provinciebestuur van VVD, CDA, SP en D66 in 2011 dat de RijnGouweLijn niet door de Leidse binnenstad komt te lopen en ook niet wordt uigevoerd als nodeloos dure sneltram. Opnieuw een succes van de Socialistische Partij na jarenlang verzet!
11 oktober 2007

Rompcollege is bereid RijnGouweLijn aan te leggen

De wethouders van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben zojuist een brief naar de provincie gestuurd. Daarin melden zij bereid zijn ‘van gedachten te wisselen’ over hoe ‘de gemeente Leiden mee zou kunnen werken aan de realisatie van een railverbinding door de binnenstad van Leiden’. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Daarmee komt de RijnGouweLijn er toch. De PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie lappen het referendum gewoon aan hun laars.”

Lees verder
9 oktober 2007

SP-wethouders nemen ontslag

Zojuist hebben de SP-wethouder Paul Jonas (Sociale Zaken, Cultuur) en Raymond Keur (Sport, Financiën) hun ontslag ingediend. In een brief aan de raad betreuren zij de plannen van de PvdA, GroenLinks en ChristenUnie om de RijnGouweLijn aan te leggen door de binnenstad. “De aanleg van de RGL druist in tegen onze principes van democratie en betrouwbaar bestuur.”

Lees verder
9 oktober 2007

SP zegt vertrouwen op in rest college

Vandaag bleek verdere samenwerking tussen de SP en de andere coalitiepartners van het Leidse college onmogelijk. PvdA, GroenLinks en ChristenUnie willen de RijnGouweLijn (RGL) over de Hooigracht en Langegracht aanleggen, ook al zijn de onderhandelingen met de provincie nog niet afgelopen. De SP vindt dit in strijd met het Leidse referendum over de sneltram afgelopen maart; toen stemde 69% tegen de RGL door Leiden.

Lees verder
8 oktober 2007

Leiden wil ook geen RGL over Hooigracht

Een spoedenquête van de SP dit weekend wijst uit dat Leidenaren ook massaal tegen de RijnGouweLijn over de Hooigracht zijn. De SP ging bij 257 huishoudens langs in alle wijken. 82,5% van de tegenstanders willen ook geen RGL over de Hooigracht/Langegracht. Daarmee is de referendumuitslag uit maart nog duidelijker geworden: “Geen RijnGouweLijn door de binnenstad!”

Lees verder
30 september 2007

Ook commissie provincie wil RGL doordrukken

Gisteren werd het plan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, om de RGL te proberen door te drukken, in een commissievergadering besproken. Er waren veel Leidenaren komen inspreken, maar voor zover die kwamen pleiten tegen het plan om de RGL door te drukken, kregen ze weinig gehoor. Van de provinciale politieke partijen zijn alleen de SP en D66 tegen de RGL.

Lees verder
28 september 2007

Leiden Ontzet!

Gisteren was de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, dhr. Franssen (VVD), op bezoek in Leiden. ROVER, STOOM en de Fietsersbond maakten van de gelegenheid gebruik om een petitie en een boek aan te bieden aan de CvdK, met de titel Leiden Ontzet! Op het boek prijkt het schilderij van Burgemeester van der Werf tijdens het Spaans Beleg. De petitie-aanbieders hadden het hoofd van Van der Werf door middel van Photoshop vervangen door het hoofd van wethouder Steegh.
Leiden ontzet!

Lees verder
26 september 2007

Spoeddebat over provinciale dwang RGL

leidenGisteravond hadden de VVD en D66 een interpellatiedebat aangevraagd over het feit dat de provincie Zuid-Holland de RijnGouwelijn door de binnenstad van Leiden wil doordrukken. De Leidse politici wilden meer duidelijkheid over welke onderhandelingsruimte er is nog is, en of er nog kansen zijn om tot overeenstemming te komen. De SP zet zich nog steeds in tégen de RGL en vóór het nieuwe busplan dat voor de zomer door de gemeente Leiden is gepresenteerd.

Lees verder
19 september 2007

Eerste reacties op besluit GS over RGL *update2*

De meeste reacties op het voornemen van de provincie om de RGL te proberen door te drukken zijn teleurgesteld. De uitslag van het Leidse referendum is niet mis te verstaan. En daarna is er keihard gewerkt aan een beter alternatief; beter voor Leiden, beter voor de regio en beter voor de provincie. Dat is gelukt, maar Gedeputeerde Staten had er geen boodschap aan.

Lees verder
18 september 2007

Provincie wil RijnGouwelijn door Leidse binnenstad

PZH =(Vandaag is bekend geworden dat de provincie Zuid-Holland dreigt het Leidse referendum naast zich neer te leggen, en het RijnGouwelijn-plan er door wil drukken, tegen de wens van een grote meerderheid der Leidenaren in.

Lees verder
9 september 2007

Open brief aan provincie over RGL

moeten we NOG duidelijker zijn?Onlangs hebben STOOM, ROVER en de Fietsersbond een open brief aan de provincie Zuid Holland geschreven, met een oproep tot redelijkheid. De provincie heeft namelijk twee rekeningen voor de RGL aan de gemeente Leiden gestuurd! Het lijkt er dus op dat de provincie lak heeft aan het referendum, en lak heeft aan het betere plan dat in Leiden in samenwerking met de regiogemeentes is gemaakt. Bovendien negeert de provincie de brief van de NS van eind juni, waarin zij zeggen dat de RGL een echte intercity naar Utrecht onmogelijk maakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier