h

RijnGouweLijn

Het grootste prestigeproject dat Leiden ooit gekend heeft is ten einde gekomen, dankzij de inzet van met name de SP en D66. Het plan om een sneltram van Gouda naar Katwijk door het Leidse centrum aan te leggen leidde tot enorm verzet in Leiden. Waarom? Het kost te veel en de bereikbaarheid van Leiden wordt er alleen maar slechter op. Een grote sneltram past niet door de Leidse binnenstad. Bij een referendum in 2007 op initiatief van SP en ChristenUnie stemde 69% van de Leidenaren tegen de RijnGouweLijn. Daarop volgde jaren van politiek gekonkel toen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie besloten de referendumuitslag te negeren. Uiteindelijk besloot het nieuwe Provinciebestuur van VVD, CDA, SP en D66 in 2011 dat de RijnGouweLijn niet door de Leidse binnenstad komt te lopen en ook niet wordt uigevoerd als nodeloos dure sneltram. Opnieuw een succes van de Socialistische Partij na jarenlang verzet!
20 december 2006

“Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?”

Na een kort beraad heeft de gemeenteraad van Leiden de referendumvraag voor de RijnGouweLijn vastgesteld. Uiteindelijk mogen de inwoners van Leiden “ja” of “nee” zeggen op de vraag: “Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?” Deze vraagstelling werd door de VVD voorgesteld en haalde een meerderheid. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Een prima vraagstelling, kort en duidelijk.”

Lees verder
10 december 2006

Ja / nee-referendum RGL definitief!

Bij de raadsvergdering van 7 december is het definitief besloten: er komt een ja / nee-referendum over de RijnGouweLijn! Dat betekent dat alle Leidenaren op 7 maart aanstaande, tegelijk met de provinciale verkiezingen mogen kiezen of zij liever de RGL door de binnenstad hebben, of dat de RGL er helemaal niet moet komen.

Lees verder
8 oktober 2006

Nu officiëel: ja/nee-referendum RGL!

Afgelopen donderdag stond in de commissie Ruimte en Bereikbaarheid de RGL op de agenda. Besloten moest worden of het voldoende duidelijk was dat een tracé buitenom niet haalbaar was, en of we nu moeten gaan werken aan een ja/nee-referendum. Aangezien iedereen behalve de VVD het daarover eens was, gaat dit besluit als hamerstuk naar de raad, en is het sinds donderdagavond dus officiëel: een ja/nee-referendum over de RGL op 7 maart!

Lees verder
21 september 2006

Provincie vergadert over RijnGouweLijn

Gisteren heeft de Provinciale Staten van Zuid-Holland in een statenvergadering gesproken over de kosten van de RijnGouweLijn. Een persbericht van de SP-fractie in de Provincie Zuid-Holland hierover vindt u hier.

Lees verder
14 september 2006

Bijeenkomst over RGL in de Waag

Afgelopen maandag was de publieke presentatie over het mogelijke ja/nee-referendum over de RGL. De hele Waag was vol.

Lees verder
9 september 2006

Ja/nee-referendum RGL steeds waarschijnlijker

""Vandaag presenteerde wethouder John Steegh en de voorzitter van de projectgroep RGL de tussenuitkomst van het onderzoek naar de buitenomvarianten. De allergoedkoopste was 75 miljoen euro duurder dan het huidige kostenplaatje van 170 miljoen euro van A4 tot A44. Dezelfde presentatie komt ook maandagavond 11-9 om 20.00 uur in De Waag, en die is voor iedereen toegankelijk.

Lees verder
6 september 2006

Waarschijnlijk ja/nee-referendum RijnGouwelijn

RGLEr lijkt een ja/nee-referendum over de RijnGouwelijn te komen! Vandaag maakte wethouder John Steegh in de raadsvergadering bekend dat elk mogelijk tracé ‘buitenom’ waarschijnlijk 3 tot 4 keer duurder zal worden dan de schatting voor het Breestraattracé. Het college maakte nog wel een voorbehoud, maar de kosten van het buitenomtracé lijken zo enorm hoog te worden, dat een bestaand spoor-variant geen haalbare kaart lijkt te zijn. De Leidenaren krijgen nu de kans om niet slechts over de tracékeuze te stemmen, maar om zich uit te spreken over of ze dit hele project wel of niet zien zitten. De SP denkt dat dit referendum het best overeenkomt met de uitslag van de gemeentelijke verkiezingen van 2006.

Lees verder
13 juni 2006

Discussie over RGL

Maandag 12 juni was er in de waag een publiekelijk toegankelijke bijeenkomst, om met de gemeente ideeën uit te wisselen over het mogelijke ‘buitenom-tracé’ van de RGL. De SP was er natuurlijk bij. Hieronder een uitgebreid verslag met foto’s van een aantal mogelijke oplossingen.

Lees verder
12 mei 2006

Referendum RGL nog dit jaar!

referendum ;+)In het college-akkoord is afgesproken dat er een referendum komt, waarbij de Leidenaren mogen beslissen of zij liever de RGL door de Breestraat hebben, of over bestaand spoor. Mocht dat laatste alternatief om wat voor reden dan ook niet haalbaar zijn, dan komt er een ander referendum, waarbij er gekozen kan worden tussen wel of geen RijnGouweLijn.

Lees verder
26 februari 2006

SP werkt door aan referendum traject RGL

krasse krasse krasseIn 2002 is er al een referendum aangevraagd over de trajectkeuze van de RGL; moet hij dwars door de binnenstad, of over bestaand spoor? STOOM had toen in korte tijd 2.500 handetekeningen opgehaald. Ondanks de brede steun voor het referendum heeft het college (plus oppositiepartij CDA) het verzoek met behulp van een technische truuk om zeep geholpen. De bestuursrechter heeft daar later nog van gezegd dat dat een slechte zaak was. Eind 2005 heeft de SP middels een motie geprobeerd om de gemeenteraad zo ver te krijgen een goed onderzoek te doen naar de alternatieven, en dan een referendum uit te schrijven. Weer stemde de collegepartijen tegen, het CDA dit keer voor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier