h

Ja / nee-referendum RGL definitief!

10 december 2006

Ja / nee-referendum RGL definitief!

Bij de raadsvergdering van 7 december is het definitief besloten: er komt een ja / nee-referendum over de RijnGouweLijn! Dat betekent dat alle Leidenaren op 7 maart aanstaande, tegelijk met de provinciale verkiezingen mogen kiezen of zij liever de RGL door de binnenstad hebben, of dat de RGL er helemaal niet moet komen.

De precieze referendumvraag moet nog worden vastgesteld, maar dát er een ja/nee-referendum komt, is nu zeker. De vraag zal gaan over of de gemeente Leiden wel of niet moet meewerken aan de RGL over Leids grondgebied. Als de gemeente Leiden dat niet doet, dan heeft het weinig zin voor de provincie om ‘m alsnog te proberen aan te leggen. De provincie zou dan alle kosten moeten dragen, en het zou dan vrijwel onmogelijk zijn om de benodigde vergunningen van Leiden los te peuteren. Het is ook maar één keer eerder in de recente geschiedenis gebeurd dat een provincie wél iets doordrukte bij een gemeente, maar toen waren er ook NAVO-belangen bij in het spel.

Bindend referendum

Het referendum is voor de collegepartijen (bij een opkomst van minstens 30%) bindend, in tegenstelling tot 'standaard'-referenda, zoals die over de winkelsluitingstijden. Dat betekent dat als er een ‘nee’ uitkomt, de collgepartijen die vóór de RGL zijn (PvdA en GL), in zullen stemmen met het niet uitvoeren van de bouw van de RGL. Het betekent natuurlijk ook dat als er een ‘ja’ uit het referendum komt, de SP en de CU wel mee zullen werken aan de aanleg van de RGL door Leiden. Omdat de collegepartijen samen per definitie een meerderheid hebben in de raad, is de uitslag van het referendum dus bindend voor de gemeente Leiden.

RGL: Nee!

geen RGL door de binnenstad!!De SP zal een stevige nee-campagne voeren, want we vinden het een slecht idee om de RGL dwars door de historische binnenstad aan te leggen. Dat levert allerlei problemen op, onder andere dat vrijwel alle Leidenaren en mensen uit de regio die naar de binnenstad willen, in het vervolg over moeten stappen van de bus naar de RGL om daar te komen. Voor fietsers zou de Breestraat geen doorgaande route meer zijn, en veel van de bussen die daar nu rijden, zouden dan over de toch al zo drukke Hooigracht moeten, en wellicht over de Witte Singel. De SP ziet ook weinig heil in het stuk RGL tussen Gouda en Leiden. Daar ligt tenslotte al spoor, en we vrezen dat een nieuw type vervoer over hetzelfde spoor niet zal leiden tot radicaal meer reizigers. Dat betekent dat dat de provincie elk jaar veel geld zal kosten, geld dat uit het potje komt voor openbaar vervoer, fietspaden en wandelpaden. Bovendien zou de aanleg van de RGL door de binnenstad voor Leiden nog wel eens veel duurder kunnen uitpakken dan de vijfendertig miljoen euro die er nu al voor staat.

Meer informatie: raadslid Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com

U bent hier