h

Rijnlandroute

De SP heeft zich als enige partij uitgesproken tegen de aanleg van de nieuwe snelweg, de Rijnlandroute. Die weg zou dwars door de Oostvlietpolder, Voorschoten en langs de Stevenshof lopen. Maar de verkeersproblemen bij de Lammerbrug en op de Churchilllaan zijn anders op te lossen.

26 april 2013

Leiden formuleert wensen RijnlandRoute

De provincie heeft onlangs bekend gemaakt hoe zij de RijnlandRoute in grote lijnen wil inpassen, dus hoe de weg in het landschap komt te liggen en hoe overlast voorkomen gaat worden, voor zover mogelijk. De gemeenteraad kon daarbij haar wensen en bedenkingen aangeven. Een grote meerderheid van de politieke partijen heeft daarbij samengewerkt voor een betere inpassing langs de Stevenshof en in de Oostvlietpolder. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De wensen van Leiden zijn helaas niet meer dan wensen, het is de provincie die uiteindelijk de RijnlandRoute aanlegt. Maar als grootste gemeente langs het tracé zijn onze wensen wel belangrijk voor de provincie. Het is goed dat er in Leiden samengewerkt kan worden tussen voor- en tegenstanders van de weg, om de inpassing zo goed mogelijk te maken, als hij er dan toch moet komen”.

Lees verder
22 maart 2013

Gemengde gevoelens over RijnlandRoute

Onlangs werd bekend hoe de RijnlandRoute ingepast gaat worden. De belangrijkste punten voor Leiden zijn een onderlangse aansluiting bij de A44 (knoop Maaldrift) in plaats van bovenlangs, een aquaduct in de Papenwegse polder (naast de Stevenshof) in plaats van bovenlangs, een geheel verdiepte ligging op min vier meter in de Papenwegse polder, en geen bypass Oostvlietpolder. De tunnel onder Voorschoten zit ook nog steeds in de plannen. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “De SP heeft altijd gestreden tegen de komst van de RijnlandRoute, maar we zijn zowel in Leiden als in de provincie akkoord gegaan met de komt van de RijnlandRoute, mits goed ingepast. Dat laatste is nu gelukt, tenminste deze uitkomst is de best haalbare binnen het beschikbare budget. Feit blijft dat het niet mogelijk is gebleken de belofte van de Leidse politiek aan de Stevenshof waar te maken, dat zij de nieuwe weg niet zouden zien, ruiken of horen. Wij hebben dus gemengde gevoelens bij dit resultaat “.

Lees verder
1 november 2012

Rijnlandroute krijgt tunnel onder Voorschoten!

Vandaag werd bekend dat de Rijnlandroute een geboorde tunnel onder Voorschoten krijgt. Dat betekent dat er in Voorschoten niets gesloopt hoeft te worden en het dorp geen last zal hebben van de nieuwe weg. De SP Leiden is erg verheugd. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “De SP heeft in de provincie, in Voorschoten en in Leiden altijd gepleit voor een goede inpassing van de Rijnlandroute. Wij hebben gesteld: als je het doet, doe het dan goed. Voor Voorschoten is dat nu geregeld. De komende tijd moeten we bezien hoe we er voor kunnen zorgen dat de Stevenshof er ook zo min mogelijk last van zal hebben. Ook moeten we samen met de provincie nog de beste oplossing vinden voor de Oostvlietpolder. Wij kijken uit naar die discussie.”

Lees verder
3 juni 2012

Leidse raad kiest voor ‘Zoeken naar Balans’-variant Rijnlandroute

Donderdagavond 31 mei heeft de Leidse gemeenteraad steun uitgesproken voor het plan van de Provincie om de Rijnlandroute aan te leggen met de ‘Zoeken naar Balans’-variant. Dankzij voorstellen van de SP, in samenwerking met VVD en PvdA, wordt er nog onderhandeld over een goede inpassing van de weg. De SP wilde daar extra geld voor uittrekken uit het budget voor de Ringweg-Oost, maar daar bleek helaas geen steun voor te zijn bij D66, CDA en VVD. Nu moet wethouder Strijk in de regio op zoek naar steun en geld voor een zo veel mogelijk gesloten tunnelbak langs de Stevenshof en een verdiepte aanleg door de Oostvlietpolder.

Lees verder
30 mei 2012

SP Leiden wil RijnlandRoute in één keer goed

De RijnlandRoute komt er, en wat de SP betreft moet dat dan ook in één keer goed gebeuren. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “We moeten nu de juiste beslissingen nemen, want met de uitkomst moeten we het de komende 100 jaar doen. Daarom vinden wij dat Leiden uit eigen zak moet bijdragen om de RijnlandRoute in één keer goed aan te leggen zonder overlast voor de Stevenshof en de Oostvlietpolder. Want voor ons staat voorop: doe het goed of doe het niet.”

Lees verder
15 mei 2012

SP Leiden teleurgesteld over uitkomst Rijnlandroute

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft bekend gemaakt te kiezen voor de Zoeken naar Balans-variant van de Rijnlandroute langs de Stevenshof en niet voor de Chuchillavenue, de tunnel onder de Churchilllaan. De belangrijkste redenen zijn dat de Churchillavenue ongeveer 229 miljoen euro duurder is en hij in de rapporten slechter scoort, behalve natuurlijk op het gebied van milieu. Dit tot grote teleurstelling van de SP Leiden. Binnenkort moet de gemeente Leiden haar inspraakreactie vaststellen. De SP Leiden zal de komende tijd alle rapporten bestuderen om haar standpunt te bepalen. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “De vergelijking tussen de Chuchillavenue en Zoeken naar Balans is heel precies en gedetailleerd uitgevoerd. We hebben nog wel een paar dagen nodig om alles te verwerken en te bezien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.”

Lees verder
4 november 2010

Demonstratie tegen weg door Voorschoten en Langs Stevenshof

Het wordt spannend rond de RijnlandRoute de komende tijd, want de provincie, het Rijk en de betrokken gemeenten willen binnenkort een keuze maken over de RijnlandRoute. Het is bekend dat er sowieso te weinig geld is om de RijnlandRoute in één keer aan te leggen, dus er wordt nagedacht over het 'gefaseerd' aanleggen. Eén optie is daarbij de zogenaamde 'Churchill-avenue', de ander een twee keer éénbaansweg door de Oostvlietpolder, dwars door Voorschoten en vlak naast de Stevenshof. Als de weg op deze laatste manier wordt uitgevoerd betekent dat veel overlast voor Voorschoten en de Stevenshof, zonder dat automobilisten in onze regio er veel mee opschieten. Daarom organiseren allerlei samenwerkende partijen, waaronder de SP Leiden, op zondag 7 november aanstaande vanaf 14.00 een demonstratie, die start in de Stevenshof.

Lees verder
29 juni 2010

RijnlandRoute in grote moeilijkheden

Na overleg tussen de provincie en het Rijk is gebleken dat er bij lange na niet genoeg geld is om de RijnlandRoute te realiseren, in welke vorm dan ook. Het tekort is zo groot dat verantwoordelijk gedeputeerde Asje van Dijk “niet meer weet” hoe hij het rond moet breien. Het heeft er zelfs toe geleid dat de gedeputeerde een nieuwe variant heeft voorgesteld, niet verdiept in een bak of een tunnel, en ook twee keer één strook in plaats van twee keer twee. En zelfs daar is niet genoeg geld voor. Om extra geld te vinden heeft de gedeputeerde zelfs voorgesteld de polder naast de Stevenshof, de Papenwegse polder, te bebouwen. Ook is geopperd om een aarden wal op te werpen om overlast in de Stevenshof te verminderen. De SP vindt deze variant onacceptabel. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Op deze manier worden de Oostvlietpolder en de polder naast de Stevenshof nóg veel meer aangetast. Dat de gedeputeerde het verhaal niet rond krijgt mag niet betekenen dat er een non-oplossing gerealiseerd wordt”.

Lees verder
16 maart 2010

Inspraak over de RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland organiseert op donderdag 23 maart om 20.00 een inspraakavond over de RijnlandRoute. Deze zal plaatsivinden in de Holliday Inn aan de Haagse Schouwweg. Aanleiding is het openbaar worden van de eerste 'Milieu Effect Rapportage', waarin de consequenties van verschillende varianten van de geplande vierbaanssnelweg in kaart worden gebracht. U kunt de stukken downloaden van de site van de provincie of inzien in het stadhuis. 'Zienswijzen' (reacties op de plannen) kunnen tot 26 april worden ingediend.

Lees verder
23 november 2009

Rijnlandroute wellicht toch niet langs Leiden

Onlangs werd bekend dat minister Eurlings 422 miljoen wil bijdragen aan de RijnlandRoute, de geplande vierbaanssnelweg langs Leiden, door Voorschoten en richting Katwijk. Daarmee lijkt realisering van de weg dichterbij te komen, maar hoe en wat is nog erg onduidelijk. Er is sowieso veel te weinig geld voor welke variant dan ook, zelfs de meest omgevings-onvriendelijke. Het provinciebestuur houdt vast aan een weg in een open bak door Voorschoten en langs de Stevenshof, maar voor dat gedeelte is nu wellicht geen geld.
Rinlandroute langs Stevenshof nee bedankt SP

Lees verder

Pagina's

U bent hier