h

RijnlandRoute in grote moeilijkheden

29 juni 2010

RijnlandRoute in grote moeilijkheden

Na overleg tussen de provincie en het Rijk is gebleken dat er bij lange na niet genoeg geld is om de RijnlandRoute te realiseren, in welke vorm dan ook. Het tekort is zo groot dat verantwoordelijk gedeputeerde Asje van Dijk “niet meer weet” hoe hij het rond moet breien. Het heeft er zelfs toe geleid dat de gedeputeerde een nieuwe variant heeft voorgesteld, niet verdiept in een bak of een tunnel, en ook twee keer één strook in plaats van twee keer twee. En zelfs daar is niet genoeg geld voor. Om extra geld te vinden heeft de gedeputeerde zelfs voorgesteld de polder naast de Stevenshof, de Papenwegse polder, te bebouwen. Ook is geopperd om een aarden wal op te werpen om overlast in de Stevenshof te verminderen. De SP vindt deze variant onacceptabel. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Op deze manier worden de Oostvlietpolder en de polder naast de Stevenshof nóg veel meer aangetast. Dat de gedeputeerde het verhaal niet rond krijgt mag niet betekenen dat er een non-oplossing gerealiseerd wordt”.

Te weinig geld

Waar de SP al jaren voor heeft gewaarschuwd is nu eindelijk definitief boven tafel: er is veel te weinig geld. De bedragen die worden genoemd verschillen, maar duidelijk is dat er ten minste 250 miljoen euro te weinig is voor de variant die tot nu toe de voorkeur had van de gedeputeerde, de N11-West-variant. Als het plan he-le-maal wordt uitgekleed, met twee keer één strook in plaats van twee keer twee, geen goede aansluiting op de A4 enzovoorts, dan blijft er nog steeds een tekort van meer dan 100 miljoen euro. De provincie stelt voor om van de regiogemeentes nog meer geld te vragen. In tijden van bezuinigingen is dat vergezocht. Ook wordt voorgesteld om 'creatief aan te besteden', zodat er geld bespaard kan worden. Wat dat precies betekent is onduidelijk, maar in de commissievergadering noemde de gedeputeerde het bebouwen van de Papenwegse polder als optie. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft laten weten wel wat te zien in de plannen en de financiering. Volgens de SP in de Tweede Kamer, in de provincie Zuid-Holland en in de gemeente Leiden daarentegen is het project op deze manier gewoonweg niet te realiseren.

Spannende tijden

Gedeputeerde Van Dijk heeft met minister Eurlings afgesproken dat er vóór 1 december een uitgewerkt plan moet liggen. Als de gedeputeerde zijn zin krijg lijkt dat kansloos, omdat de financiering grote gaten vertoont en omdat de uitgeklede variant veel wrevel op zal roepen bij deelnemende gemeenten. De minister heeft gezegd dat de regiogemeenten het wel onderling eens moeten zijn. Bovendien wordt het lastig om een nieuwe variant voor die tijd te toetsen op milieu-effecten, iets dat wel verplicht is.

Deze zomer wordt er verder gekeken naar alternatieven, en na de zomer komen de dan wat verder uitgewerkte plannen in de gemeenteraad.

Andere varianten

Er zijn ook andere varianten, waaronder het (vooralsnog) niet aanleggen van een nieuwe weg tussen A4 en A44, maar dan wel de knelpunten van Leiden aanpakken en de weg tussen A44 en Katwijk. Een variant daarvan wordt uitgewerkt door de groep die de 'Churchill Avenue' verder uitwerkt. Voor de hele Churchill Avenue is ook te weinig geld.

De Churchill Avenue heeft voor Leiden wel duidelijk de beste papieren: het lost volgens de doorrekening van de provincie de verkeersproblemen in Leiden veruit het beste op en veroorzaakt het minste overlast. Zie ook de website van de initiatiefgroep.

Ook RijnGouweLijn onder druk

Onder druk wordt alles vloeibaar, en zelfs de RijnGouweLijn wordt genoemd als mogelijke bron van extra geld voor de RijnlandRoute, zowel in de Kamer als in Holland Rijnland. Maar op de RijnGouweLijn zit al een tekort van enkele tientallen miljoenen. SP-verkeerswoordvoerder Van der Kraats: “Alleen als de RijnGouweLijn écht veel goedkoper wordt uitgevoerd is het haalbaar om daar nog geld vandaan te halen. Daar zijn in het verleden al goede voorstellen voor geweest, maar gedeputeerde Van Dijk blijft maar vasthouden aan zijn sneltram. Ook in Holland Rijnland komen ze nog niet verder. Maar iedereen weet dat het goedkoper kan met sprintertreinen over bestaand spoor, en vrije busbanen of lichtere trams vanaf Leiden Centraal. Nu de verantwoordelijke politici geconfronteerd worden met de onbetaalbaarheid van hun eerdere plannen zien ze zich misschien toch gedwongen daarover na te denken.”

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier