h

Duurzaamheid en groen

7 september 2020

Twee concrete besparingen voorgesteld vanuit de SP Leiden

Foto: SP Leiden / Foto uit collectie SP Leiden

Deze weken vindt in de gemeenteraad het vervolg op de Algemene Beschouwingen plaats. In juli kondigde de SP Leiden  al aan niet mee te werken aan besparingen op de Leidse inwoners. Besparingen zijn de komende jaren nodig vanwege de coronacrisis en de economische crisis die daarvan het gevolg is.

Lees verder
24 juni 2018

SP: geen milieu-onvriendelijk kunstgras in Leiden!

Leiden is de stad met het hoogste percentage fijnstof van Nederland. *)  Dat was al reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Met verschillende moties probeerde de SP-fractie in de raad van 21 juni de komst van een kunstgrasveld in het Morskwartier tegen te houden en kunstgras te compenseren door groen, maar het was tevergeefs.

Lees verder
5 juni 2018

Zorgen over luchtkwaliteit in Leiden

De SP Leiden heeft schriftelijke vragen gesteld over de luchtkwaliteit in Leiden. Uit een artikel in Het Financieele Dagblad bleek dat Leiden de hoogste concentratie fijnstof heeft in Nederland.

Lees verder
20 maart 2018

Update GenX in Leids drinkwater: bedrijf Helmond stilgelegd!

Naar aanleiding van de vervolgvragen eind vorig jaar van de SP,
samen met PvdD, GroenLinks, PvdA en D66 over GenX in het Leidse
drinkwater, heeft het college beloofd om de raad op de hoogte te
houden van verdere ontwikkelingen hierover. Zeker na de
aandeelhoudersvergadering van Dunea. Zie ook het eerder
verschenen artikel op 4 december 2017.

Lees verder
4 december 2017

Nadere vragen SP over GenX in Leids drinkwater

Waterleidingbedrijf Dunea maakte op 15 augustus j.l. bekend dat de mogelijk kankerverwekkende stof GenX ook in het leidingwater van Den Haag, Zoetermeer en Leiden zit. Volgens het bedrijf gaat het om waardes die dertig keer lager zijn dan de richtwaarde.

Lees verder
2 december 2017

Leiden aardgasvrij in 2050!

Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2050 een klimaatneutraal land te zijn. Dit betekent dat er voor de verwarming van huizen en gebouwen en het koken geen aardgas meer gebruikt kan worden. De gemeente Leiden stelt daarom ook als doel om in 2050 een aardgasvrije stad te zijn.

Lees verder
22 juni 2017

Extra bedrag voor beschermen bomen

Foto: SP

In 2016 heeft de raad de bomenverordening veranderd en is hiermee op diverse punten verbeterd. Hierin is de Groene Kaart vastgesteld. De Groene Kaart is een overzicht van bomen in Leiden die de status beschermd hebben. Voorbeelden hiervan zijn bomen die erg oud zijn en zelfs tot monumentale bomen verklaard zijn. In de praktijk blijken de criteria die gehanteerd worden om bomen de status beschermd te geven onvoldoende, ook blijken niet alle gegevens van de bomen te kloppen. Reden voor het college om op 15 juni aan de raad een extra bedrag van 237.000 euro te vragen voor nader onderzoek en om de bomen te inventariseren.

Lees verder

U bent hier