h

De nieuwe bomenverordening van Leiden verbeterd dankzij diverse voorstellen

5 juni 2021

De nieuwe bomenverordening van Leiden verbeterd dankzij diverse voorstellen

Foto: Bomen in het Singelpark / Foto uit collectie SP Leiden

Op 3 juni heeft de Leidse gemeenteraad de nieuwe bomenverordening vastgesteld. (De naam is eigenlijk veel langer, maar voor het gemak noemen we het hier de bomenverordening.) De SP Leiden heeft voor deze verordening gestemd, een voorstel gedaan om de verordening te verbeteren en andere voorstellen gesteund. We zijn blij dat die voorstellen grotendeels zijn overgenomen.

De bomenverordening regelt, de naam zegt het al, de bescherming van bomen. Leiden is een van de meest versteende steden van Nederland. Bomen verdienen daarom een heel goede bescherming. In de nieuwe verordening werden een aantal voorstellen gedaan om die bescherming anders te regelen.  Wil je een boom kappen van meer dan 45 centimeter, dan heb je een vergunning nodig. Wil je een zieke of niet goed groeiende boom of groep bomen kappen (die heten ook wel 'kwarrende' bomen) dan moet je daar een melding voor doen. De verordening regelt ook dat je bomen kunt dunnen zonder dat je dat hoeft te melden of een vergunning hoeft te vragen.

Diverse partijen in de gemeenteraad, waaronder de SP Leiden, vonden de verordening een mooie aanzet, maar waren nog niet tevreden. Voor de SP richtte zich dat op een aantal punten:

  • We gebruikten tot nu de Groene Kaart om bomen te beschermen. Een aantal van deze bomen zou die beschermde status weer verliezen in de nieuwe verordening. Dat was een slecht idee.
  • Het kan nogal verwarrend zijn, en discussie in de hand werken, om verschillende afspraken te hebben voor verschillende situaties. We vonden daarom dat de meldplicht moest worden vervangen door de vergunningsplicht. Natuurlijk waren zieke bomen hiervan uitgezonderd, want dat is ook al apart geregeld.
  • Aan de bomenverordening zit een bomenfonds gekoppeld. Ontwikkelaars storten hier geld in als ze bomen kappen. Planten ze weer bomen, dan krijgen ze het geld terug. Om diverse redenen blijft er toch geld over. Die gaat dan naar de reserve. Het college wilde die reserve niet meer alleen aan bomen besteden, maar ook aan al het andere ecologisch waardevol groen. Dat vonden we een veel te brede inzet.

We hebben voorstellen gesteund die bovenstaande punten regelden. En we deden zelf een voorstel, samen met GroenLinks en D66, om de reserve van het bomenfonds alleen voor ander groen te besteden, als dit goed is voor de bomen zelf. En nadat eerst het geld gegaan is naar het planten van bomen. Partij voor de Dieren diende een voorstel in om het geld in de reserve alleen aan de bomen te besteden, dat we ook steunden. Dat voorstel haalde het helaas niet, waardoor wij ons voorstel alsnog gedaan hebben.

Woordvoerder Sander Sauvé: ‘Wat ons betreft geldt: het geld in de reserve is in principe voor de bomen. Aan de andere kant heb je in Leiden nu eenmaal te maken met een schaarse ruimte. En een jonge boom is doorgaans veel minder waard dan een gekapte. Je kan daarom een boomwaarde nooit helemaal compenseren. En dan is het zonde dat er geld in de reserve blijft. We vinden het dan een goed idee om het geld te besteden aan ander groen rondom de bomen, en aan bodemverbetering. Dat is ook goed voor de bomen zelf, en blijf je het hoofddoel dienen: verbeteren van de boomkwaliteit in Leiden.’

Uiteindelijk is ons voorstel omarmd door het college. En overgenomen door de raad. Ook werden voorstellen aangenomen om dunnen vergunningsplichtig te maken (zonder dat een storting in het bomenfonds nodig is). En de bomen op de Groene Kaart werden alsnog beschermd. Het schrappen van de meldplicht haalde het helaas niet.  Voor de SP Leiden was er uiteindelijk voldoende reden om toch voor de nieuwe verordening te stemmen.

Sauvé: ‘De nieuwe verordening is misschien niet 100% zoals de SP het zou willen, maar het is al een heel stuk beter. We waarderen ook de open discussie in commissie en raad, en denken dat we echt tot een mooi compromis zijn gekomen. Dat was voor ons uiteindelijk de reden om voor te stemmen.’ 

U bent hier