h

Stedelijk Beheer

Tussen 2008 en 2010 wilde het toenmalige stadsbestuur van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks de gemeentelijke dienst Beheer Openbare Ruimte (bekend als Stedelijk Beheer) privatiseren. Hier vallen bijvoorbeeld de vuilnisdienst en de plantsoenendienst onder. De SP vindt dat een slecht idee. Privatisering leidt tot een slechtere CAO voor werknemers, en daarnaast zijn de voordelen van privatisering niet aangetoond. In juni 2011 is de geplande privatisering stopgezet, als gevolg van een coalitieafspraak die de SP heeft afgedwongen.
13 november 2023

Succes: Eerlijke Toeristenbelasting en onderzoek naar goedkoper fietsparkeren

De SP heeft vorige week tegen de begroting van de Gemeente Leiden gestemd. De voornaamste reden was de aangekondigde bezuinigingen in het Sociaal Domein. Toch hebben wij wel geprobeerd de begroting nog te verbeteren en met succes. Er zijn vier van onze voorstellen aangenomen, waarvan wij alvast twee hieronder willen toelichten!

Lees verder
29 juni 2023

Toeristen moeten eerlijk mee betalen

Foto: SP

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om van Leiden een mooie stad te maken. Ook toeristen en congresbezoekers van over heel de wereld komen dat graag bewonderen. De verwachte 420.000 hotelovernachtingen in 2024 tonen dat aan. Dat Leiden zo aantrekkelijk is wordt mede mogelijk gemaakt door de investeringen die Leidenaren betalen. De SP Leiden wil deze lasten eerlijker verdelen. Daarom stellen wij voor om een progressieve toeristenbelasting in te voeren voor de gemeente Leiden waarbij ook een percentage van de overnachtingsprijs wordt meegenomen. Bezoekers met een duurdere overnachting betalen dan dus meer belasting dan goedkopere overnachtingen.

Lees verder
17 maart 2014

Ulenbelt: Rooie Reuzen verdienen eerherstel

In Leiden kwamen zaterdagmiddag SPers, collegas en geïnteresseerden bijeen om voor het stadhuis eerherstel te eisen voor de klokkenluiders Marcel van den Berg en Memet Sari, die op het twintigste congres van de SP de Rooie Reusprijs wonnen. SP-Kamerlid en Leidenaar Paul Ulenbelt voelt zich "besodemieterd" door burgemeester Henri Lenferink. De burgemeester zei eerder toe mee te willen werken aan een oplossing voor Van den Berg en Sari, maar daar is nog niets van terecht gekomen. Bekijk hieronder een fotoverslag.

Lees verder
14 maart 2014

De SP op bezoek bij de vuilnismannen

Vrijdag 14 maart gingen zes SP’ers naar Stedelijk Beheer om folders uit te delen. In de folder wordt opgeroepen om 15 maart (stadhuis Leiden, 13.00 uur) mee te doen met de demonstratie voor eerherstel van de twee ontslagen vuilnismannen, Marcel en Memet.
Marcel van den Berg en Memet Sari voerden in 2011 met succes actie tegen de verzelfstandiging van Stedelijk Beheer. Maar wat gebeurde er? Een paar maanden later kregen zij opeens strafontslag! Al twee jaar vechten de twee voor genoegdoening, bijgestaan door de SP en Abvakabo FNV. Ook Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt hielp mee. Hij sprak met de gemeentesecretaris en de burgemeester. Zonder resultaat.
Op beide vestigingen, Admiraal Banckertweg en Kenauweg, werden folders uitgedeeld. Sommigen reageerden afwijzend, anderen heel strijdlustig. Enkele vuilnismannen wilden zelfs extra folders om te verspreiden. Download hier de folder…

Lees verder
14 maart 2014

Manifestatie voor eerherstel van vuilnismannen

Marcel van den Berg en Memet SariDe SP is al twee jaar bezig om een goede oplossing zonder rechtszaken voor elkaar te krijgen voor de twee ontslagen vuilnismannen, die bij de dreigende privatisering van hun dienst de woordvoerders van de werkvloer waren. De burgemeester wil daar helaas niet aan meewerken, en daarom organiseert de SP een manifestatie om hen te steunen: eerherstel voor deze mannen! Zaterdag 15 maart op het stadhuisplein van 13:00 tot 14:00. Kom ook!

Achter de schermen hebben ook Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt en SP-partijsecretaris Hans van Heijningen zich ingezet voor deze zaak. Ze hebben daarbij gesprekken gevoerd met Burgemeester Lenferink en gemeentesecretaris Nauta. Daar zijn toezeggingen gedaan die niet zijn waargemaakt. Beide SP volksvertegenwoordigers zijn verontwaardig en verbolgen. Ulenbelt: "We zij door de burgemeester belazerd. Hij zei me te willen werken aan een oplossing voor het ontslag van de twee vuilnismannen, maar heeft niets gedaan."

Lees verder
26 januari 2014

Stem op Leidse vuilnismannen voor de Rooie Reus-prijs

Stem op Leidse vuilnismannen Marcel van den Berg en Memet Sari voor de Rooie Reus-prijsDe Rooie Reus-prijs is een prijs die iedere twee jaar door de SP wordt uitgereikt aan een persoon die zich inzet tegen sociaal onrecht of die misstanden aan het licht brengt. De prijs is vernoemd naar Dirk de Vroome, die in de 20e eeuw een prominent strijder was tegen sociale misstanden. De Vroome kreeg zijn bijnaam Rooie Reus omdat hij altijd een rode toga droeg als hij slachtoffers van misstanden bijstond in de rechtszaal. Hij was geen advocaat, maar had zichzelf het juridische werk aangeleerd. Dit jaar wordt deze prijs weer uitgereikt en onder de vijf genomineerden bevindt zich ook een Leids duo: Marcel van den Berg en Memet Sari. Een nominatie die verdiend is, want als de Rooie Reus nog had geleefd, zou hij alles gedaan hebben om Marcel en Memet te helpen.

Lees verder
19 december 2013

Eindelijk gelukt: miljoenen besparen op huisvuil en GFT

De SP wijst er al jaren op dat de gemeente Leiden miljoenen per jaar te veel betaalt voor de verwerking van huisvuil en GFT. SP-gemeenteraadslid Julian van der Kraats: “We hebben er keer op keer op gewezen dat we twee keer te veel betalen in vergelijking met andere gemeentes, wat soms zelfs ongeloof opriep bij andere partijen. Maar juist daarom hebben we erop aangedrongen om de nieuwe contracten, die in 2014 en 2016 ingaan, zorgvuldig in de raad te behandelen, om herhaling te voorkomen. Uiteindelijk heeft wethouder De Wit namens Leiden en een aantal regiogemeentes nieuwe contracten gesloten die Leiden jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar schelen! We betalen nu en straks bij elkaar ongeveer 47% minder, én het vuil wordt milieuvriendelijker verwerkt!”

Lees verder
5 november 2013

SP teleurgesteld in uitspraak rechtszaak vuilnismannen

De rechtbank heeft onlangs de gemeente Leiden gelijk gegeven in de zaak tussen de twee vuilnismannen en voormalige stakingsleiders bij Stedelijk Beheer enerzijds, en de gemeente anderzijds. De twee vuilnismannen en woordvoerders van de werkvloer zijn door de gemeente met strafontslag naar huis gestuurd, op beschuldiging van ernstig plichtsverzuim in de vorm van bedreiging en intimidatie. Daarop hebben de twee mannen dit besluit bij de rechter aangevochten, met hulp van de vakbond Abvakabo. De rechter vond het echter niet aangetoond dat het onderzoek naar de vermeende misdragingen vooringenomen was, en ook niet dat er geen sprake was van een goede hoor en wederhoor. Ook vond de rechter het niet aangetoond dat de hele procedure ingestoken is om twee kritische mensen van de werkvloer buiten te werken. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Wij denken dat de rechter niet goed genoeg gekeken heeft naar de bewijzen en niet goed genoeg naar alle omstandigheden heeft gekeken. Anders was hij wel tot een andere conclusie gekomen”.

Lees verder
20 december 2012

Meer grip op onderhoud publieke ruimte

Jarenlang heeft de gemeente Leiden zonder goed ingerichte meerjarenplanning voor het onderhoud van de publieke ruimte gewerkt. Het meeste onderhoudswerk was (en is) ad hoc, wat het nodeloos duur maakt en weinig efficiënt. En dat terwijl er jaarlijks tientallen miljoenen in omgaan! Ruim een jaar na het vaststellen van het verbeterplan voor Stedelijk Beheer, het gedeelte van de gemeente dat de publieke ruimte schoon en heel houdt, komt daar nu flink verbetering in. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Wij zijn heel erg blij met deze onderhoudsplannen, maar we zijn er nog lang niet. Papier is geduldig, nu moet er ook echt werk van gemaakt worden. En juist dit is tot nu toe het probleem gebleken bij het verbeteren van Stedelijk Beheer: goed papierwerk, maar te weinig daden. We zullen dan ook met veel belangstelling volgen hoe het een en ander in de praktijk gebracht gaat worden”.

Lees verder
13 april 2012

Raad dichter op verbeterplan Stedelijk Beheer

Ruim een half jaar geleden is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het verbeterplan voor Stedelijk Beheer. In dat plan, dat samen met de werkvloer is opgesteld, wordt uiteengezet hoe Stedelijk Beheer moet veranderen in een plattere organisatie die efficiënter werkt, een goed ingeregeld ‘mensenbedrijf’. Via de media en contacten op de werkvloer vernam de SP dat de werknemers zich zorgen maken over de voortgang. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om deze grote veranderingen op een goede manier door te voeren. Tegelijk is het ook enorm belangrijk, niet alleen vanwege het feit dat het gaat om jaarlijks meer dan 40 miljoen euro, maar vooral omdat Stedelijk Beheer, dat de hele openbare ruimte van gevel tot gevel verzorgt, zo belangrijk is voor de stad. Om die twee redenen hebben wij voorgesteld dat het college elke drie maanden de voortgang bespreekt met de raadscommissie. Dat is destijds ook gebeurd met De Zijl Bedrijven. Op die manier kunnen wij zelf bijsturen op onderdelen, als dat nodig is”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier