h

Eindelijk gelukt: miljoenen besparen op huisvuil en GFT

19 december 2013

Eindelijk gelukt: miljoenen besparen op huisvuil en GFT

De SP wijst er al jaren op dat de gemeente Leiden miljoenen per jaar te veel betaalt voor de verwerking van huisvuil en GFT. SP-gemeenteraadslid Julian van der Kraats: “We hebben er keer op keer op gewezen dat we twee keer te veel betalen in vergelijking met andere gemeentes, wat soms zelfs ongeloof opriep bij andere partijen. Maar juist daarom hebben we erop aangedrongen om de nieuwe contracten, die in 2014 en 2016 ingaan, zorgvuldig in de raad te behandelen, om herhaling te voorkomen. Uiteindelijk heeft wethouder De Wit namens Leiden en een aantal regiogemeentes nieuwe contracten gesloten die Leiden jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar schelen! We betalen nu en straks bij elkaar ongeveer 47% minder, én het vuil wordt milieuvriendelijker verwerkt!”

Dit geweldige resultaat werd echter niet meteen met de gemeenteraad gedeeld, het kwam pas na vragen van de SP naar boven. Hoe veel we exact gaan besparen blijkt daar nog niet uit, omdat we het afval nu zelf wegbrengen en de nieuwe tarieven inclusief transport zijn. Voor de berekening van het bedrag van 1,8 miljoen euro per jaar is gerekend met 10 euro per ton transportkosten. Lees hieronder het antwoord op vragen van de SP:

“De aanbesteding voor de verwerkingscontracten van restafval en GFT is op basis van EMVI-criteria geweest. Dat houdt in dat naast prijs ook naar duurzaamheid is gekeken. Bij het beoordelen van de biedingen voor restafval woog prijs voor 70% mee en duurzaamheid voor 30%. Voor restafval is rekening gehouden met het energetisch rendement van de verbrandingsinstallatie, m.a.w. hoeveel energie er wordt opgewekt per ton verbrand afval. Daarnaast is de transportafstand omgerekend in CO2-emissies en meegewogen. De opdracht is gegund aan de AVR. Het contract gaat in per 1 januari 2016 en heeft een looptijd van 7 jaar met tweemaal een optie tot verlenging van 2 jaar. Het verwerkingstarief is vastgesteld op 64,80 euro per ton (inclusief transport). [Ter vergelijk, we betalen nu ongeveer 124 euro per ton ex. transport voor ongeveer 28000 ton afval per jaar].
 
Voor de verwerking van het GFT-afval heeft het duurzaamheidsaspect nog zwaarder meegewogen, namelijk met 45%. Dit heeft geresulteerd in vergisting als verwerkingstechniek. Vergisting is hoogwaardiger dan composteren omdat hierbij ook het vrijkomende biogas wordt ingezet voor energie-opwekking. Ook hier is de transportafstand omgerekend in CO2-emissies en meegewogen. De opdracht is gegund aan Indaver. De installatie wordt in 2015 opgeleverd; tot dan wordt er nog gecomposteerd. Het nieuwe verwerkingscontract voor het GFT gaat in op 1 januari 2014 en heeft een doorlooptijd van 5 jaar met tweemaal een optie tot verlenging van 2 jaar. Het vergistingstarief is vastgesteld op 49,50 euro per ton (inclusief transport). [Ter vergelijk, we betalen nu ongeveer voor 57 euro ex. transport voor 3100 ton per jaar]
 
Tot slot zijn er eisen verbonden aan de maximaal toelaatbare emissies van al de in te zetten transportwagens (minimaal Euro 5 norm).

Het voordeel is echter nog groter dan 1,8 miljoen per jaar, omdat verschillende regiogemeentes meelopen met deze contracten. In totaal bespaart de regio ongeveer het dubbele van wat Leiden bespaart, samen dus 3,6 miljoen euro per jaar. Heel veel geld, dat keihard nodig is om de draconische bezuinigingen die vanuit de landelijke politiek op ons af komen te verzachten.

Van der Kraats: “We zijn er trots op dat we al die tijd zijn blijven hameren op dit belangrijke punt. We zijn de belachelijk dure contracten ongeveer 5 jaar geleden op het spoor gekomen, toen we aan de slag gingen met het verbeteren van Stedelijk Beheer. De heren die nu in hoger beroep hun strafontslag aan het bevechten zijn, de stakingsleiders van de strijd tegen de privatisering, hebben ons hierop gewezen. Zij vertelden ons dat we miljoenen kunnen besparen op allerlei slecht geregelde zaken bij Stedelijk Beheer. Dit punt is nu opgelost, maar we zijn nog lang niet klaar met alle zaken waar zij ons op hebben gewezen”.

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel. 06-15042822

U bent hier