h

Stedelijk Beheer

Tussen 2008 en 2010 wilde het toenmalige stadsbestuur van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks de gemeentelijke dienst Beheer Openbare Ruimte (bekend als Stedelijk Beheer) privatiseren. Hier vallen bijvoorbeeld de vuilnisdienst en de plantsoenendienst onder. De SP vindt dat een slecht idee. Privatisering leidt tot een slechtere CAO voor werknemers, en daarnaast zijn de voordelen van privatisering niet aangetoond. In juni 2011 is de geplande privatisering stopgezet, als gevolg van een coalitieafspraak die de SP heeft afgedwongen.
23 oktober 2009

Stadsbeheer staakt één dag

Afgelopen woensdag heeft het stadsbeheer het werk één dag neergelegd. Dat betekende onder andere dat het huisvuil niet werd opgehaald. De staking is het gevolg van wat de afgelopen dagen is gebeurd: er leek een akkoord te zijn over uitstel van de privatisering, maar daar werd op teruggekomen door het college. Voor de werknemers is de maat nu vol. Zij willen dat verder gepraat wordt over het plan om de dienst zelf de gelegenheid te geven de dienstverlening te verbeteren, in plaats van privatisering van hun dienst. De SP steunt de eisen van de werknemers en de vakbonden.
staking stadsbeheer Leiden 21 oktober 2009 Antoine Theeuwen
SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen (midden) in gesprek op de Admiraal Banckertweg

Lees verder
16 oktober 2009

Witteman geofferd; privatisering stadsbeheer nog niet van de baan

Tijdens een spoeddebat legde wethouder Witteman (PvdA) officieel zijn rol als onderhandelaar over de privatisering van het stedelijk beheer neer. Hij werd de kop van jut voor het college, dat daarmee nog steeds probeert de privatisering door te drukken. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Witteman is teruggefloten omdat hij wilde samenwerken met de vakbonden. Dat is hem niet in dank afgenomen. Hiermee is de gevreesde escalatie nog dichterbij gekomen.”

Fractievoorzitter Antoine Theeuwen op werkbezoek bij het stadsbeheer in mei 2008.

Lees verder
15 oktober 2009

SP start stickeractie 'Steun Stadsbeheer'

De SP in Leiden is een actie begonnen tegen de geplande privatisering van de gemeentelijke dienst Beheer Openbare Ruimte (Stadsbeheer). Hier vallen bijvoorbeeld de vuilnisdienst en de plantsoenendienst onder. De partij heeft stickers gedrukt tegen de privatisering en roept Leidenaren op deze sticker op hun vuilnisbak te plakken.

Lees verder
18 september 2009

Theeuwen (SP) wil spoeddebat rond kwestie stadsbeheer

De Leidse SP-fractie vraagt een spoeddebat aan over de problemen rond de verzelfstandiging van de gemeentelijke afdeling stedelijk beheer tot één bedrijf met de afdelingen van Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest. Reden is dat SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen gisteravond van het college van B en W geen antwoord kreeg op vragen over de kwestie.
Antoine Theeuwen (SP) op werkbezoek bij de Leidse vuilnisdienst.
Antoine Theeuwen (SP) op werkbezoek bij de Leidse vuilnisdienst.

Lees verder
7 juli 2009

Strijd tegen privatisering vuilnismannen in nieuwe fase

De commissie Bestuur en Leefbaarheid vergaderde afgelopen woensdag op de Admiraal Banckertweg over de mogelijke privatisering van de vuilnismannen. In aanwezigheid van zo'n zestig man personeel van Stedelijk Beheer hoorde de commissie eerst de insprekers. Zowel de werkvloer, de vakbonden als de OndernemingsRaad (OR) van de gemeente Leiden adviseerden in niet mis te verstane bewoordingen tegen de plannen. Er ligt ook nog een rapport van een onafhankelijk bureau. Daarin worden de plannen van de gemeente voor de privatisering zakelijk tegen het licht gehouden, met als resultaat een stuk met de titel “Beter ten halve gekeerd...”. De SP riep op om dit dwaze plan te stoppen, en gewoon werk te maken van de aanbevelingen van de werkvloer. Een ruime meerderheid van de raad koos echter toch voor de privatisering. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Dit is asociaal richting de vuilnismannen, en de stad Leiden wordt hier alleen maar slechter van. Dit plan kan geen en zal geen doorgang vinden. Want de werkvloer, de bonden, de OR en wij zijn samen sterker dan de falende wethouders die dit erdoor proberen te drukken”.

Lees verder
17 juni 2009

Privatiseren vuilnismannen slecht idee

Dat is de strekking van een rapport dat de ondernemingsraad van de gemeente Leiden heeft laten maken. Het rapport, dat gemaakt is door een onafhankelijk bureau, heeft de titel 'Beter ten halve gekeerd...'. Volgens de SP onderstreept dit eens te meer dat het privatiseren van de vuilnismannen een heilloze weg is.

Lees verder
19 april 2009

College wil nog steeds van vuilnismannen af

De plannenmakerij over het privatiseren van de Leidse vuilnisophaaldienst gaat nog steeds door. Onlangs werd bekend dat het college van Burgemeester en Wethouders per 1 januari 2010 de vuilnismannen ambtenaar-af wil maken. Het plan is om daarmee te bezuinigen op het ophalen van vuilnis. De SP vindt dat belachelijk. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “De Leidse vuilnismannen doen goed en belangrijk werk voor onze stad. Je moet niet bezuinigen op de vuilnismannen zelf, en je moet ze niet op deze manier bedanken voor hun diensten. In plaats daarvan moet juist beter geluisterd worden naar de ideeën van de werkvloer hoe het beter kan”.

Lees verder
17 september 2008

“Luisteren naar de mensen op de werkvloer van de vuilnisdienst in plaats van privatiseren”

Dinsdagochtend stonden twee artikelen in het Leidsch Dagblad over de situatie bij de vuilnisdienst, met de titels 'Tien jaar lang waren de vuilniswagens in Leiden levensgevaarlijk' en 'Boosheid bij de vuildienst'. Daarin vertelt een groep medewerkers en oud-medewerkers dat door het management niet geluisterd wordt naar de problemen op de werkvloer. De SP is al langer bekend met de problemen bij de vuildienst. SP-raadslid Han Dirks: “Er moet wat gedaan worden met de kennis en aanbevelingen van de werknemers, om de werkzaamheden beter uit te voeren.”
Vuilnismannen aan het werk op de Haarlemmerstraat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier