h

SP teleurgesteld in uitspraak rechtszaak vuilnismannen

5 november 2013

SP teleurgesteld in uitspraak rechtszaak vuilnismannen

De rechtbank heeft onlangs de gemeente Leiden gelijk gegeven in de zaak tussen de twee vuilnismannen en voormalige stakingsleiders bij Stedelijk Beheer enerzijds, en de gemeente anderzijds. De twee vuilnismannen en woordvoerders van de werkvloer zijn door de gemeente met strafontslag naar huis gestuurd, op beschuldiging van ernstig plichtsverzuim in de vorm van bedreiging en intimidatie. Daarop hebben de twee mannen dit besluit bij de rechter aangevochten, met hulp van de vakbond Abvakabo. De rechter vond het echter niet aangetoond dat het onderzoek naar de vermeende misdragingen vooringenomen was, en ook niet dat er geen sprake was van een goede hoor en wederhoor. Ook vond de rechter het niet aangetoond dat de hele procedure ingestoken is om twee kritische mensen van de werkvloer buiten te werken. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Wij denken dat de rechter niet goed genoeg gekeken heeft naar de bewijzen en niet goed genoeg naar alle omstandigheden heeft gekeken. Anders was hij wel tot een andere conclusie gekomen”.

Van der Kraats: “Bij dit soort zaken begin je sowieso met een achterstand, want de mannen moet bewijzen dat ze niet hebben gedaan wat de gemeente zegt dat ze hebben gedaan. En wat de gemeente zegt, hoeft verder niet met bewijzen ondersteund te worden anders dan met een rapport van Hoffman bedrijfsrecherche, dat uiteindelijk niet meer is dan een set interviews. Wij hopen dat een rechter bij hoger beroep hier grondiger op in zal gaan”.

Inmiddels wordt er nog steeds gewerkt aan het verbeterplan voor Stedelijk Beheer, een plan dat grotendeels door de twee hierboven genoemde mensen samen met de werkvloer is geschreven. De SP constateert dat de uitvoering van dat verbeterplan nog steeds veel te langzaam gaat, omdat het uitgangspunt dat er beter geluisterd moet worden naar de werkvloer, te veel is losgelaten.

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel. 06-15042822

U bent hier