h

Raad dichter op verbeterplan Stedelijk Beheer

13 april 2012

Raad dichter op verbeterplan Stedelijk Beheer

Ruim een half jaar geleden is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het verbeterplan voor Stedelijk Beheer. In dat plan, dat samen met de werkvloer is opgesteld, wordt uiteengezet hoe Stedelijk Beheer moet veranderen in een plattere organisatie die efficiënter werkt, een goed ingeregeld ‘mensenbedrijf’. Via de media en contacten op de werkvloer vernam de SP dat de werknemers zich zorgen maken over de voortgang. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om deze grote veranderingen op een goede manier door te voeren. Tegelijk is het ook enorm belangrijk, niet alleen vanwege het feit dat het gaat om jaarlijks meer dan 40 miljoen euro, maar vooral omdat Stedelijk Beheer, dat de hele openbare ruimte van gevel tot gevel verzorgt, zo belangrijk is voor de stad. Om die twee redenen hebben wij voorgesteld dat het college elke drie maanden de voortgang bespreekt met de raadscommissie. Dat is destijds ook gebeurd met De Zijl Bedrijven. Op die manier kunnen wij zelf bijsturen op onderdelen, als dat nodig is”.

Voorgeschiedenis

Jarenlang is de afdeling Stedelijk Beheer eigenlijk verwaarloosd, terwijl het uitvoerende personeel er nog het beste van probeerde te maken. De SP vraagt daar al meer dan 5 jaar aandacht voor. Het vorige college wilde Stedelijk Beheer met problemen en al privatiseren, maar de nieuwe coalitie met de SP heeft besloten de dienst de gelegenheid te geven zelf orde op zaken te stellen. Een half jaar geleden was het verbeterplan klaar en is het unaniem door de raad goedgekeurd. Sindsdien is er wel van alles in gang gezet, maar de werkvloer heeft het gevoel dat de inhoud van het verbeterplan zelf nog te weinig wordt uitgevoerd.

Raadscommissie eens met SP

De voltallige raadscommissie was het eens met de SP dat er driemaandelijke rapportages moeten komen. Het was ook iets waar de PvdA en het CDA al eerder voor hadden gepleit toen het verbeterplan werd goedgekeurd. Destijds is besloten de rapportages te combineren met de gewone begrotingscyclus. Maar omdat er op dat soort momenten al zo veel op de agenda staat en omdat het nu toch niet helemaal soepel blijkt te lopen, leek het iedereen beter om de rapportages toch apart te doen. Wethouder De Wit (D66) was het daar in eerste instantie niet mee eens, maar omdat de hele raad er anders over dacht kon hij niet anders dan toegeven. De eerste rapportage moet er voor de zomer liggen. Van der Kraats: “Wij hebben alvast een voorzet gegeven met een lijst vragen over de voortgang op specifieke punten. Waar we nog het meest op zullen letten is op hoe de mensen van de werkvloer betrokken worden bij het invullen van de veranderingen. We gaan ervan uit dat het uiteindelijk wel goed komt, maar dit proces is gewoon veel te belangrijk en te kwetsbaar om er niet boevenop te zitten”.

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier